DBV/Breloer

Nieuws Green Deal

Duitse boerenvoorman uit felle kritiek op de politiek

12 December 2022 - Jurphaas Lugtenburg

De voorzitter van de Duitse Deutscher Bauernverband (DBV) Joachim Rukwied uitte vorige week forse kritiek op de Europese en Duitse plannen voor de agrarische sector. Hij deed de uitspraken tijdens de presentatie van het situatierapport van de bond.

De Green Deal en de Farm-to-Fork strategie moeten volgens Rukwied grondig worden herzien. Het Europese voorstel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te halveren in kwetsbare gebieden te verbieden, is een totaal verkeerd signaal volgens de boerenvoorman. Dit voorstel leidt tot drastische verliezen in de binnenlandse productie en maakt Europa daarmee sterk afhankelijk van import. Ook met het afromen van de opbrengsten van hernieuwbare energie pakt verkeerd uit volgens Rukwied. Dergelijke maatregelen schrikken boeren en banken af. "Alleen al voor biogas zijn geplande investeringen van circa €1 miljard stop gezet. In plaats van boeren op te zadelen met valse milieuregels en -heffingen, hebben ze een betrouwbare basis nodig voor de broodnodige investeringen."

Stabiele voedselproductie
De bedrijfsresultaten van de agrarische bedrijven in Duitsland - waar de presentatie eigenlijk overging - zijn in het boekjaar 2021/22 behoorlijk verbeterd. Sinds eind 2021 zijn de prijzen van melk, de meeste akkerbouwgewassen en rundvlees behoorlijk gestegen. Die situatie is nog eens verstrekt met het uitbreken van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Uitzonderingen zijn de varkenshouderij en de arbeidsintensieve bijzondere teelten, die er minder florissant voor staan. Toch is Ruckwied sceptisch over de economische positie van agrarische bedrijven. "Dit herstel is dringend nodig, zodat de boeren de toegenomen markt- en klimaatrisico's het hoofd kunnen bieden. Meststoffen, energie, lonen en andere grondstoffen zijn sterk duurder geworden of slechts beperkt beschikbaar. Producentenprijzen zijn zeer volatiel. Het behouden van een stabiele voedselproductie in deze onzekere tijden is een grote uitdaging."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen

Meer over

Politiek
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Politiek Coalitie

Niet sturen op krimp veestapel en 'boer aan roer'

Nieuws Politiek

Berucht amendement op dierenwet is van de baan

Nieuws Politiek

Natuurherstelwet met noodrem goedgekeurd

Analyse Politiek

Financiën breekpunt, ook op landbouw botert 't niet

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden