Reacties op regeerakkoord (1)

'Nu nog een trotse bewindsman'

11 Oktober 2017 - Wouter Baan

Het regeerakkoord is goed ontvangen door belangenbehartigers. Zo is de POV zeer te spreken over het feit dat de nieuwe coalitie €200 miljoen beschikbaar stelt voor warme sanering in de varkenshouderij. De COV hoopt nog wel op een sterke bewindsman. 

Dé van de Riet, persvoorlichter van de COV, is tevreden met het regeerakkoord. Dat het kabinet verder wil verduurzamen, is volgens hem niet verrassend maar logisch en ook nodig. Belangrijk is dat de nieuwe regering erkent dat Nederland de tweede agro- en foodexporteur is. Van de Riet: "Dit biedt een stevig fundament om op te bouwen. De komende jaren staan in het teken van een balans vinden tussen de ecologische en de economische agenda."

Beleid belangrijker dan ministerspost 

Sterke bewindsman
De COV is content met het feit dat de Europese wetgeving, op gebied van dierwelzijn, leidend is. "De internationale concurrentiepositie blijft hierdoor gelijk in Europa." Boven de wettelijke eisen is er ook ruimte voor marktwerking. 

De COV hoopt dat het nieuwe beleid wordt uitgedragen door een sterke bewindsman. "Het is belangrijk dat de landbouw met trots wordt vertegenwoordigd in Den Haag. Niet alleen op buitenlandse beurzen, maar juist ook in eigen land." De politieke kleur, functie (staatssecretaris of minister) en persoon is secundair. Het onderliggende beleid is volgens de COV belangrijker dan wel of geen ministerspost. 

Geld voor sanering
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is tevreden met het feit dat er de komende 2 jaar €200 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor een warme sanering in de varkenshouderij. Volgens voorzitter POV-Ingrid Jansen sluit de blauwdruk van de nieuwe regering naadloos aan op de doelstellingen van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij.

Warm saneren in Zuidoost-Brabant

Met deze miljoenen is er budget om bedrijven, zonder toekomstperspectief in vee-belaste gebieden, te koppelen aan toekomstgerichte bedrijven. Een voorbeeld van zo’n regio is Zuidoost-Brabant. Samen met de overheid en de betreffende provincies wil Producenten Organisatie Varkenshouderij in gesprek om het geld goed te besteden. Zowel het belang van boeren als van burgers moet een stem krijgen in dit proces.

Geld voor jonge boeren
Het nieuwe kabinet zegt zich hard te maken voor voedselzekerheid. Daarvoor zijn, volgens het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), flinke investeringen nodig. Het NAJK is daarom zeer te spreken dat het kabinet €75 miljoen vrijmaakt voor jonge boeren en tuinders. Dit is hard nodig voor bedrijfsovernames en -ontwikkeling, gezien de voortgang bij maar 40% van de bedrijven geborgen is.

Ook de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) juicht toe dat er extra geld wordt uitgetrokken voor jonge landbouwers en dat er een warme sanering van de varkenshouderij komt. De brancheorganisatie vraagt zich wel af in hoeverre dit gaat bijdragen aan de ontwikkeling van boerenbedrijven.

Echter, op het gebied van gezondheid en voedselveiligheid werkt een ketenbrede aanpak, volgens Nevedi, beter dan het instellen van een nieuwe klimaatwet.

Bedrijfsspecifiek afrekenen
Dat het regeerakkoord ruimte maakt voor individuele benadering van ondernemers en bedrijfsspecifiek wil afrekenen, wordt gewaardeerd. Ondernemers moeten beloond worden wanneer zij zeer efficiënt met mineralen omgaan en daardoor een verminderde uitstoot hebben, zo vindt de organisatie.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Wouter Baan

Wouter Baan is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Hij richt zich daarnaast op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden