BB Landbouwcongres

Huirne: 'Verleid boer om duurzaam te zijn'

29 November 2017 - 1 reactie

Ruud Huirne, directeur Food en Agri bij Rabobank Nederland, wil boeren verleiden om duurzaamheid als een kans te zien. Hij spreekt donderdag 30 november op het Nationaal Economisch Landbouw Congres, georganiseerd door Boerenbusiness.

Hoe wilt u boeren verleiden tot een duurzamere werkwijze?
"Ik zie dat boeren steeds meer bezig zijn met duurzaamheid. Zo investeert de boer in duurzame productiemethoden (zoals machines die de grond minder belasten). Ik moet toegeven dat het af en toe spannend is om nieuwe verduurzamingsprojecten te financieren. Het financieren van bewezen technologie is geen probleem. Ook het faciliteren van een boer die wil omschakelen, van gangbaar naar biologisch, kan voor de bank een onzekerheid zijn. Het hangt echt af van de ondernemer en zijn businessplan."

Hoe kan de overheid boeren stimuleren om aan vergroening te doen?
"Dat zou kunnen met innovatiegelden, waar boeren gebruik van kunnen maken om groene investeringen te bekostigen. Het helpt ook wanneer boeren die vernieuwende duurzame projecten opstarten, tijdelijk worden vrijgesteld van bepaalde regelgeving. Fiscaal kunnen duurzame investeringen ook aantrekkelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld via de groenfinanciering. De overheid zou zich meer moeten richten op de voorlopers en dus niet op de stilzitters."

Samenwerken is het devies

Wat kunnen boeren zelf doen?
"Veel investeringen kunnen zij op hun eigen bedrijf doen, maar soms speelt schaalomvang mee. Dan is samenwerken het devies. Als boeren zich verenigen in collectieven kunnen ze gemakkelijker meerwaarde creëren. In een samenwerking kun je het werk ook beter verdelen. Iedereen kan zich op een bepaald element van de bedrijfsvoering richten, de een bijvoorbeeld op verduurzaming, de ander op de genetica. Boeren kunnen dan gezamenlijk een professionaliseringsslag maken en stappen zetten die ze nooit alleen kunnen maken."

"Het heeft ook andere voordelen. Je kunt bijvoorbeeld een weekend vrij zijn en afstand nemen van je bedrijf. Dan kijk je als ondernemer anders naar je eigen bedrijf en zie je dingen die je eerst niet zag. Externe gerichtheid is belangrijk. Het regeerakkoord van kabinet-Rutte III kiest voor het groene ondernemerschap. Pak dit proactief op en ga aan de slag, voordat er regelgeving komt."

Wat verstaat u precies onder verduurzaming?
"Voor mij zijn dat de drie P’s: People, Planet en Profit. Denk aan het verbeteren van de bodemkwaliteit, het netjes omgaan met je personeel, het opwekken van groene energie, reductie van de methaanuitstoot, werken aan biodiversiteit, weidegang en het verbeteren van de CO2-footprint, maar ook het goed verwaarden van dit alles. Het is belangrijk dat boeren dit vanuit kracht oppakken en het inbedden in hun bedrijfsvoering. Als je iets vanuit kracht en overtuiging doet, dan zorg je ervoor dat het een succes wordt en laat jij je bij een tegenslag niet gemakkelijk uit het veld slaan. Kiezen voor een duurzamere bedrijfsvoering is een keuze voor de lange termijn."

Geldt verduurzaming voor alle landbouwsectoren?
"Ja, het is in alle sectoren nodig; met als doel je rendement op termijn zeker te stellen en om te werken aan je maatschappelijke acceptatie. De varkenshouderij heeft een zware tijd achter de rug, maar pakt dit goed op nu het weer beter gaat. De melkveehouders werken er ook hard aan, en kunnen bijvoorbeeld hun weidegang goed verwaarden. De akkerbouwers hebben verschillende programma’s om de bodemkwaliteit te verbeteren. In de sectoren gebeurt van alles, maar er kunnen ook nog de nodige stappen worden gezet."

 

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Theon 29 November 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/algemeen/artikel/10876725/huirne-verleid-boer-om-duurzaam-te-zijn][/url]
De beste ondernemers in de landbouw zijn het land uit. Zij kunnen in het buitenland waar veel ruimte is, echt duurzaam produceren. Dit tegen een lagere kostprijs en een goede toekomst. De idiote regeldruk, die gepaart gaat met slechte onderbouwing van de zo genaamde problemen is de oorzaak van het vertrek. En daarbij ook nog ver onderbetaald worden voor de producten . Dit is uitbuiten van hardwerkende en zorgzame beroepsgroep. Daarin is het gedrag van de banken een voorbeeld hoe het niet moet! Zij moeten zich eerlijk en dienstbaar gedragen, anders horen ze in de samenleving niet thuis.
Jan 29 November 2017
Rabobank opgericht door en voor de boeren! Is al lang niet meer. Waaróm móeten boeren meer rente betalen dan de burger?
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Rabobank

Rabobank: melkveehouderij is kwetsbare sector

Nieuws Rabobank

Rabobank zet 10% meer leningen uit in agri sector

Nieuws Varkens

Rabobank ziet tekorten in varkenshouderij oplopen

Nieuws Zuivelmarkt

Rabobank verwacht geen forse melktoename

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief