Wat biedt de toekomst?

Neonics slachtoffer van malafide regels

2 Mei 2018 - Niels van der Boom - 29 reacties

De 3 onlangs verboden neonicotinoïden: imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam zijn de eerste slachtoffers geworden van de 'Bee Guidance', een omstreden toetsingscriteria waar chemiebedrijven en Europese lidstaten al bijna 5 jaar over discussiëren met de Europese Commissie (EC).

De European Food Safety Authority (EFSA) publiceerde in 2013 het 'Bee Guidance Document'. Dit 'richtsnoer' gebruikt wetenschappelijke onderzoeksmethoden om het gevaar van gewasbeschermingsmiddelen voor verschillende bijensoorten te toetsen. Sinds publicatie twisten de EU-lidstaten over de uitvoerbaarheid van deze richtlijn. Ook de EFSA gaf toe dat een aantal onderdelen gereviseerd moet worden.

Ruim 75% van alle werkzame stoffen komt niet door de gestelde eisen

Richtlijn onwerkbaar
Naast de EU-lidstaten, noemen ook de grote chemiebedrijven en hun brancheorganisatie ECPA de Bee Guidance onwerkbaar. Het zorgt ervoor dat ruim 75% van alle huidige geregistreerde werkzame stoffen onder de categorie 'Tier 1' valt, waarbij nader onderzoek verplicht is. Het gevolg is een rits aan onwerkbare eisen. Zo moeten er tests uitgevoerd worden in een gebied van 448 vierkante kilometer; groter dan het eiland Malta. Voor alle tests is niet voldoende ruimte in Europa. Het zorgde ervoor dat chemieproducenten Bayer, BASF en Syngenta al in 2014 een rechtszaak begonnen tegen de EC. Op 17 mei aanstaande volgt de uitspraak.

De reden voor de rechtszaak was het verbieden van 3 omstreden neonicotinoïden in bloeiende gewassen, waaronder koolzaad. Hetzelfde niet-goedgekeurde toetsingskader is nu gebruikt om de 3 stoffen voor alle landbouwtoepassingen in de open lucht te verbieden. "Het gaat om complexe materie en discussies die op wetenschappelijk niveau worden gehouden", zegt Hinse Boonstra, woordvoerder bij Bayer Crop Science. "Zo’n discussie is normaal. Echter, dat er besluiten worden genomen, op basis van een niet-goedgekeurd toetsingskader, is dat niet. Vandaar dat wij bij het Europees Hof van Justitie juridische vragen hebben gesteld."

Beschermdoelen
"De Bee Guidance kent zogenaamde beschermdoelen. Eén daarvan is dat, middels wetenschappelijke studies, aantoonbaar moet worden gemaakt dat een stof niet meer dan 7% van de honingbijen mag treffen. De praktijk toont echter aan dat er een natuurlijke fluctuatie is van tenminste 10%. Zo’n eis is daarom niet haalbaar, maar wordt wel als toetsingscriteria gebruikt", aldus Boonstra.

"Niet alleen neonicotinoïden moeten aan de richtlijnen voldoen, maar ook voor andere gewasbeschermingsmiddelen is het onwerkbaar." De ECPA beoordeelde dat de herregistratie van 27 werkzame stoffen niet door het toetsingskader komt, omdat er gegevens ontbreken. Het gaat hierbij om 19 herbiciden, 1 groeiregulator en 7 fungiciden. Deze middelen hebben geen effect op de gezondheid van bijen en een verbod draagt niets bij aan de bijenstand. "Het gaat niet alleen om chemische middelen, maar ook om biologische middelen", merkt Boonstra op.

Nieuwe regels
Europese belanghebbenden, fabrikanten, de ECPA en het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) pleiten voor werkbare regels, onder toezicht van een commissie met experts. Honingbijen zijn in dit onderzoek leidend voor alle bijensoorten. Een nieuw toetsingskader is gebaseerd op de huidige beschikbare wetenschappelijke studies. Daarmee blijft bij de eisen die EFSA in 2013 opstelde. Ook moeten de studies werkbaarder worden uitgevoerd.

De Bee Guidance geldt alleen als richtsnoer voor gewasbeschermingsmiddelen. De vlooienbanden voor dieren, waar de 3 neonicotinoïden ook in worden gebruikt, zijn biociden. Hiervoor geldt een ander toetsingscriteria.

Geen alternatieven
Boeren die denken dat het niet zo’n vaart loopt, hebben het volgens Boonstra mis. "Voor sommige toepassingen zijn alternatieven beschikbaar, maar veelal niet met een gelijkwaardige werking. Dit geldt met name voor de coating van zaden, bollen en knollen. Binnen de industrie wordt hier voortdurend naar gezocht, maar er ligt niets klaar. Simpelweg omdat het ongelofelijk moeilijk is om met een nieuw middel te komen. De eisen voor toelating zijn hoog en de procedure is lang. We praten over jaren vertraging in de lopende Europese toelatingen. Een versnelde toelating voor alternatieven is geen reëel vooruitzicht."

NGO’s, onderzoekers en natuurliefhebbers reageerden positief op het verbod, dat 27 april werd aangekondigd. Toch hebben ook zij genoeg aan te merken. Zo moeten meer neonicotinoïden worden verboden en moet de EC het verbod doortrekken naar de glastuinbouw, waar het tot nu toe wel toegelaten blijft. Ook wordt er gesproken over een verbod buiten de landbouw.

Hoe er met bietenzaad moet worden omgegaan, is nog onbekend

In de toekomst
Aangezien de meeste suikerbieten inmiddels in de grond zitten, heeft het verbod op zaadcoating met insecticide geen invloed op de oogst van 2018. Hoe moet worden omgegaan met overgebleven bietenzaad, weet Suiker Unie nog niet. Wordt het verbod officieel van kracht, dan mag vanaf oktober 2018 geen insecticide-gecoat zaaizaad meer worden gebruikt.

De laatste strohalm voor de sector is vooralsnog de rechtszaak, waarvan op 17 mei een uitspraak wordt verwacht. Besluit het Europees Hof van Justitie inderdaad dat de Bee Guidance onwerkbaar is, dan kan het op handen zijnde neonics-verbod een nieuwe wending krijgen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappelmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktupdate Aardappelen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
29 reacties
IJsselmeerklei 2 Mei 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl//artikel/10878411/neonics-slachtoffer-van-malafide-regels][/url]
Niels, 448 m2 moet volgens mij 448 km2 zijn.
Abonnee
Niels van der Boom 2 Mei 2018
IJsselmeerklei schreef:
Dit is een reactie op dit artikel:
Niels, 448 m2 moet volgens mij 448 km2 zijn.

Scherp opgemerkt! Helemaal juist. Het is aangepast.
bert weegenaar 2 Mei 2018
Total ban on neonics for the bee population?

Contradictio in terminis! Food for a mind shift.

Politics get very lost in so called 'scientific' research into bee mortality! A very simple summary of imperfect explanation of 'research and science'.

The EU decision is the start for large scale destruction of bees after 2018?!


Science and research has apparently become too difficult for politicians in Brussels or: are very dangerous populist decisions taken for the future? The brand new Dutch minister of 'Agriculture' is not yet bothered by knowledge about this complex dossier and must not have a good overview what is going on in the war on neonics. Its a pity for her and us and most of all: for the bees. Is she afraid of losing what? Her job? Consequences of her (and the EU) decision: back in time and a more silent spring (less insects is also less birds). Much much more use of other (than neonics) allowed more harmfull insecticides in the EU (in general very bad for bees, other insects and for our outside playing children), lower yield of foodproduction (also for poor people, higher prices for all or hunger) and also: more allowed (!) import by large retailers in the EU from outside the EU of (baby)food with residues of bad- or in the EU forbidden (to use) chemicals!

What about that? Where are the results of field research of the consequences for the bees of the total ban in 2019 on neonics?
Jan 3 Mei 2018
@bert weegenaar sidelining part of the forum visitors. why not stick to your mother tongue? or, otherwise use proper English if that was your intention.
wimpie 3 Mei 2018
Lekkere minister van landbouw hebben wij...Is er echt niet voor de boeren.
Weet niet waar ze het over heeft.
Te overhaaste beslissingen.
Milieu belasting wordt hoger na deze beslissing. Wetenschappers onderstrepen dit.

Leg je oor eens te luisteren bij de praktijk, in plaats van bij stadse onderzoekers die volgens een omstreden onderzoeksprotocol werken en dit voor waarheid aannemen en presenteren.
Onvoorstelbaar dat dit zomaar kan.
Het ergste is dat we het ook allemaal gewoon laten gebeuren !!!
bert weegenaar 3 Mei 2018
@Jan ..... (without a name). Thanks for reading my message!
At this stage 'normal' communication is not the best option.
And proper English was not the aim at all. It is the attention for the subject.
My contribution is meant for EU politicians and most of them can read this kind of weird English after a weird decision.
What is the worst you believe?
And: farmers can read English and understand what I mean.
Jan 3 Mei 2018
@B.W. Ik vraag me af of politici onze blogs volgen. m.n. EU politici hebben een overvloed aan leesmateriaal. Heeft u enig idee over hun belangstelling voor een NL boerenblog? Mischien Huitema, maar die halt hier niets nieuws uit.
bert weegenaar 3 Mei 2018
@Jan... Deze blogs worden vast niet via BenB gelezen door EU politici, echter artikelen en blogs komen wel te voorschijn bij Google: neonics, vandaar.

Als dat gedaan wordt (en dat gebeurt echt wel gezien de grote onrust in de landbouw internationaal) dan ontstaat in en buiten NL het beeld dat er een volkomen fout besluit genomen is voor het voortbestaan van de bijen, nuttige insecten etc. en voor de 'goede landbouwpraktijk'. Ook EKO landbouw loopt meer risico i.v.m. het overwaaien van insecticiden.
Jan 3 Mei 2018
bert weegenaar schreef:
@Jan... Deze blogs worden vast niet via BenB gelezen door EU politici, echter artikelen en blogs komen wel te voorschijn bij Google: neonics, vandaar.

Als dat gedaan wordt (en dat gebeurt echt wel gezien de grote onrust in de landbouw internationaal) dan ontstaat in en buiten NL het beeld dat er een volkomen fout besluit genomen is voor het voortbestaan van de bijen, nuttige insecten etc. en voor de 'goede landbouwpraktijk'. Ook EKO landbouw loopt meer risico i.v.m. het overwaaien van insecticiden.


Bert, we moeten af van de flesjes en de poedertjes. De enorme reserve die in de natuur ingebouwd was raakt op. en dan is er geen weg terug. we moeten leren met en niet tegen de natuur te werken. Mono-cultuur is bijvoorbeeld heel onnatuurlijk en dan keert de natuur zich tegen je. Dat zie je elk jaar weer. Net zomin als de bodem laat de natuur zich dwingen.. tenzij je die kapot maakt.

Hoe? laten we daar nou eens werk van maken. Hoogste tijd, want hoe (methoden, middelen) is niet uitgewerkt.
Dat wij als een van de kleine landen op deze aarde een (relatief) groot exporteur zijn moet toch te denken geven i.p.v. er prat op gaan. Want die positie mag en kan geen legirimering zijn voor de huidge akkerbouwpraktijk.. op de meeste bedrijven.

En dan moet de economie (wat dat ook moge voorstellen) inderdaad eens niet vooraan liggen.
Moeilijk, ja lastig, want dat geeft onzekerheid (vinden Nederlanders heel vervelend), en vereist veel inspaninng terwijl je de route nog niet kent.
Maar we kunnen gewoonweg niet op de oude voet door en de (goedebedoelde?) plannen om het middelengebruik terug te dringen strekken niet ver genoeg, zijn niet ambitious genoeg.
Verslavende gewoontes, middelengebruik en vingerwijzen afleren is ook lastig.
Ik noemde het al eerder: OMDENKEN!
jaap 4 Mei 2018
jan is het spoor bijster , we kunnen simpel weg niet anders de saldo,s staan onder druk de prijzen zijn onder de kostprijs en wij zouden de natuur zijn werk moeten laten doen??? uien met meeldauw van 30 ton aan 7 cent ga zo maar door.alles draait om saldo,s die men wilt zien en zeker de bank en als boer zijnde hou ik graag iets over om wel zelf mijn brood te kunnen kopen. denk dat er snel iets moet veranderen minder regels/minder keurmerken/minder bemoei zucht al die denken het uit te kunnen maken voor de landbouw gaat heel de sector aan kapot geef de teler zelf eens de regie die weet tenslotte als enige wat het beste is saldo/natuur/werking/oplossing .wees is iets zuiniger voor de laatste restje telers anders kun je in de toekomst aardappelen uit roemenië/polen gaan eten die blauw zien van de zink. ga zo door met boertje pesten wijn zijn de schoonste landbouwtak die er is op de wereld en nog moet het romer als de paus. het mooie gaat er hard vanaf om teler te zijn als je van alles de schuld krijgt wat voor 99% op fabels gebaseerd is
Jan 5 Mei 2018
@jaap. de boer de regie? de chemische industrie blijkt grote invloed op die regie uit te oefenen. de boer levert daarbij een belangrijke bijdrage aan het 'verdien'model.
Al een poosje wordt, ook vanuit de landbouw aandacht gevestigd op de kwaliteit van bodemleven en biodiversiteit. Wanneer daar serieus werk van gemaakt zal worden, zal de natuur blijken samen te werken ipv tegen. vraag het je biologische telende buurman.

"jan is het spoor bijster". jan wil niet langer 'stuck in the rut' zijn. de oude, vertrouwde platgetreden paden zijn uitgesleten. Laten we inderdaad de regie zelf in handen nemen en onderzoeken waar het spoor wel heen moet leiden.
Rest assured, als de wetgever het niet oplegt, zal de consument het (op termijn) wel doen... onder 'het mom' van volksgezondheid, geen vertrouwen, of de fake praatjes van de milieulobby, wat dan ook.
Zorg dat je dat voor bent door de regie in eigen handen te nemen i.p.v. je GBMapotheker te vertrouwen, want die wil uiteindelijke ook een belegde boterham. Daarvoor hoef jij niet te zorgen.
jaap 6 Mei 2018
natuurlijk werkt de natuur mee als jij je grond in conditie houd net als op onze zwarte zand gronden met op tijd kalken/gbm/ compost dan blijft hij op peil .maar niet in de flevo waar maar voor de hoogste pachtprijs gaat en verder nergens naar kijkt iedere huurder piert hem verder uit resultaat arme grond /arme boer. dat bio komt in onze regio niet van de grond word op onze grond een bende onmogelijk met de onkruiddruk in onze regio. tevens spuiten de biomannen met zwaarder middelen dan wij gangbare boeren ooit zouden kunnen ,dus waar praten we nu eigenlijk allemaal over. is het nu niet heel ver gekomen dat de burger alles gaat bepalen voor de boer ze hebben al brood op de plank voor bijna niets en dan de rest ook nog willen bepalen!! draai het eens om dat wij als boeren kunnen bepalen dat een ambtenaar alleen woensdags zijn kippen mag voeren en hij zijn auto moet tanken om precies 4 uur en 33 liter en niet meer en ga zo maar door . wat voor wereld moet dit worden laat iedereen zijn eigen ding bepalen tussen de regels
Jan 7 Mei 2018
@jaap "tevens spuiten de biomannen met zwaarder middelen dan wij gangbare boeren ooit zouden kunnen"
heb je een paar namen van die middelen?
de Flevo ... vorige week stond een lijstje aantalen bioboeren per provincie in BB. wat was de ranking van de Flevo Jaap?
peter 7 Mei 2018
Als ze de boer goed betaalden en eerlijk boer lieten zijn, was dat spuiten allemaal niet nodig!

en die zogenaamd goede natuurverenigingen(politieke partijen) zijn allemaal lobbyisten van (bv Bayer), want die onkruid zaadjes die overwaaien van de zogenaamd natuur percelen kunnen de rest van de normale boeren weer kilo's vergif spuiten om dit ongedaan te krijgen op hun velden.
Jpk 7 Mei 2018
Als monsanto veroordeeld wordt inde usa heeft dat bedrijf fraudeleuse handelingen alsde tabaksfabriekanten dat bedrijf is het dan niet waard om overgenomen wordendoor bayer
Jan 9 Mei 2018
we weten niet hoe, waarheen, hoeveel, door wie etc. etc.
lees dit nou eens en denk er over na zonder meteen de verzenen tegen de prikkels te stoten

https://www.rd.nl/opinie/huidige-landbouwsysteem-blokkeert-verduurzaming-1.1486501
Abonnee
moeilijk voor een leek 9 Mei 2018
Jan schreef:
bert weegenaar schreef:
@Jan... Deze blogs worden vast niet via BenB gelezen door EU politici, echter artikelen en blogs komen wel te voorschijn bij Google: neonics, vandaar.

Als dat gedaan wordt (en dat gebeurt echt wel gezien de grote onrust in de landbouw internationaal) dan ontstaat in en buiten NL het beeld dat er een volkomen fout besluit genomen is voor het voortbestaan van de bijen, nuttige insecten etc. en voor de 'goede landbouwpraktijk'. Ook EKO landbouw loopt meer risico i.v.m. het overwaaien van insecticiden.


Bert, we moeten af van de flesjes en de poedertjes. De enorme reserve die in de natuur ingebouwd was raakt op. en dan is er geen weg terug. we moeten leren met en niet tegen de natuur te werken. Mono-cultuur is bijvoorbeeld heel onnatuurlijk en dan keert de natuur zich tegen je. Dat zie je elk jaar weer. Net zomin als de bodem laat de natuur zich dwingen.. tenzij je die kapot maakt.

Hoe? laten we daar nou eens werk van maken. Hoogste tijd, want hoe (methoden, middelen) is niet uitgewerkt.
Dat wij als een van de kleine landen op deze aarde een (relatief) groot exporteur zijn moet toch te denken geven i.p.v. er prat op gaan. Want die positie mag en kan geen legirimering zijn voor de huidge akkerbouwpraktijk.. op de meeste bedrijven.

En dan moet de economie (wat dat ook moge voorstellen) inderdaad eens niet vooraan liggen.
Moeilijk, ja lastig, want dat geeft onzekerheid (vinden Nederlanders heel vervelend), en vereist veel inspaninng terwijl je de route nog niet kent.
Maar we kunnen gewoonweg niet op de oude voet door en de (goedebedoelde?) plannen om het middelengebruik terug te dringen strekken niet ver genoeg, zijn niet ambitious genoeg.
Verslavende gewoontes, middelengebruik en vingerwijzen afleren is ook lastig.
Ik noemde het al eerder: OMDENKEN!


Jan, als leek moet je niet te veel lullen. Zoals je bijvoorbeeld over een Monocultuur spreekt. In oost Europa heb ik een bedrijf met grote percelen van 100 ha maar ook van 3 ha die tussen percelen van locale kleine telers liggen. Wat betreft milieu: De kleine percelen kosten mij 40% meer brandstof, 50% meer insecticide gebruik en ik haal maar 70% van de opbrengst tov de grote 'monocultuur' percelen.

En precies om dezelfde reden is de Nederlandse landbouw het meest duurzaam. Elke m2 wordt goed beheerd en een gunstig klimaat. Er gaat hier weinig mis, terwijl je elders in de wereld honderden hectares kunt inzaaien, beheren en uiteindelijk verdroogd de bende.

Bovendien herhaal ik nog maar eens: einde van neonics in Europa betekend een 'moncultuur' van mais en tarwe. Door verdwijnen van suikerbieten en koolzaad zal er in zuid Amerika meer Soja en Suikerriet geteeld gaan worden ten kosten van tropish regenwoud. Het voedsel zal ergens vandaan moeten komen natuurvrienden! Of liever voedseltekorten? Dan staat heel Afrika weer aan de poorten van Europa. Daar krijgen we oorlog van.
Zandboer 9 Mei 2018
Ach, er komen pas oplossingen en nieuwe middelen als er een verbod komt. Tuurlijk wel ff kloten, maar tig jaar hetzelfde middel gebruiken is ook geen vooruitgang. In de bieten een paar gram per hectare als oplossing, houdt ook in dat het geen lekker spul is natuurlijk.
jan 10 Mei 2018
@moeilijk voor een leek. typisch is dat, als je een 'mening' verkondigt die niet in lijn met het gangbare is, ben je ineens leek.
een vergelijkbare reaktie is ook vaak te vinden op de praktijk van de (alternatieve) bioboeren: ze flessen de boel, zijn een gevaar, strijken de winst op, gebruiken illegal middelen etc. etc. waarom? kinnesinne?

begrijpt u niet dat er serieus en zonder dralen moet worden gezocht naar andere wegen om onomkeerbare schade af te wenden?
realiseert u zich eens wat er op de NL akkers gebeurt denk na en zoek oplossingen. De situatie in Oost Europa kunt u niet met die in NL vergelijken.
Joop 10 Mei 2018
Dat het niet goed gaat met de bodem heeft niks met chemie te maken, de bioboeren melken de grond nog harder uit, hun bouwplannen zijn vaak intensiever dan de gangbare en ze zitten bijna allemaal op lichte (gediepploegde grond). De achteruitgang van de grond heeft vaak te maken met slecht grondbeheer (bouwplan) in combinatie met veranderend klimaat. Bij mijn biobuurman stonden de wortelen weg te rotten omdat hij de grond niet voor elkaar had, terwijl bij mij er niks aan de hand was. Tuurlijk kunnen we in 100% chemie vrij gaan telen, komen natuurlijke middelen voor terug (deze zullen vaak niet minder schadelijk zijn als de chemische). De produktie in NL zal 40% dalen, dit betekent meer dan een verdubbeling van de kostprijs. Als de burger dit wil, prima. De volgende rekening is een aanslag op tropisch regenwoud, of lees de echte natuur. Wat hier niet geteeld word moet elders geproduceerd worden, voor 1 ha in NL is 3 ha elders nodig. Besef wel dat NL vroeger voor de helft uit water bestond, veel van de landbouwgebieden zijn ontgonnen en drooggelegd, er was hier niet eens natuur. Mijn vader heeft de ontwilkeling van chemie meegemaakt, en idd in het begin waren de middelen te persistent. Als ik zag hoe hij er meeomging in het gebruik was hij geen voorbeeld voor nu, maar hij is er niet aan doodgegaan. Zelf pas ik de chemie ook al mijn hele leven lang toe, en zit nu dit bericht te typen.Giftig zijn de middelen niet meer zoals wij ze toepassen, en daar hebben we een hele organisatie voor opgetuigd wat we het cbtg noemen, die toets en controleerd tot in den treure op veiligheid. Laten we aub de feiten blijven volgen! Dat we misschien om moeten denken omdat de burger dat wil, prima. De rekening moet vooraf betaald worden, en niet achteraf als het niet goed gaat.En dat het niet goed gaat met de natuur, heeft 1 grote oorzaak. Kijk es om je heen! Op zondag is het tegenwoordig al te druk op de weg, als je naar boven kijkt zie standaard meer dan 3 vliegtuigen vliegen, en we bouwen maar huizen en wegen. Welke worm, insect of wat voor dier dan ook word hier beter van?De boer blijft een makkelijke doelgroep, de rest vind n we allemaal nodig voor ons (te) goed leven!Amen
Jan 11 Mei 2018
@joop. Er zijn veel factoren die de leefomgeving schaden, zoals u al een aantal opnoemt. Op zondag per fiets of lopend naar de kerk is minder schadelijk voor uw omgeving als alle festivals, uitjes, tripjes, vliegverkeer etc. etc. Niet omdat de landbouw een gemakkelijk doelwit is, maar omdat wij er op onze bedrijven meer invloef op hebben als vingerwijzen en al helemaal niet omdat de burger het wil moeten we omdenken. Ik sprak een aantal deelnemers aan Veldleeuwerik die het jammer vonden dat het weer om geld gaat en opgelegde maatregelen. gemotiveerde telers hebben dat niet nodig en nemen zelf wel maatregelen. De buren en verder kunnen vrijwillig volgen. Ik merk bij een deel van de boeren grote weerstand/onzekerheid/angst om het anders te gaan doen. Maar dat is juist de kracht en het voorrecht van het boer zijn, dat niet de baas zegt hoe het moet en je zelf mag ondernemen op een verantwoorde manier, De meesten van ons weten helemaal niet wat we spuiten; we kennen alleen het verwachte en gewenste effect. Maar de bijwerkingen zien we niet/ verontqachtzamen we/ willen we niet zien. En dat moet toch echt anders. Er zullen bio boeren zijn die de grond uitmergelen dat weet u beter als het om de buurman gaat. Maar die stelling kunt u niet veralgemeniseren. Onder gangbare akkerbouwers is i.h.a. gewoon weerstand tegen hen die het anders (willen) doen. Dat getuigt niet van respect voor de betoonde durf en m.i. ook niet van ondernemerschap, wel van betrokken stellingen van waaruit vingers worden gewezen.
Narcos 11 Mei 2018
@jan/Joop Beide heren snap ik, maar wil wel even een kleine opmerking plaatsen. Het is zeker waar dat er vanuit de consument de roep is naar anders/duurzamer produceren van voedsel. Helaas vluchten veel collegae in de bio, want dat is hip. Dit biedt voor veel bedrijven een uitweg van de ratrace in de (wereld)markt, maar is vooral een marketing tool van de retail om vooral witte voetjes te scoren. Echte boeren zien de kneep en de hypocriete die hiermee gepaard gaat. Slechts voor een groep grote telers die hun afzet zelf georganiseerd hebben en kunnen/willen meeheulen op de hype die vanuit de groene lobby ingezet wordt zal het grote gewin hun deel zijn. Ik begrijp het relaas van Joop, maar de nuchter boeren verstand en logica zijn anno 2018 niet meer lijdend in ons voedsel vraagstuk.
????! 11 Mei 2018
Narcos schreef:
@jan/Joop Beide heren snap ik, maar wil wel even een kleine opmerking plaatsen. Het is zeker waar dat er vanuit de consument de roep is naar anders/duurzamer produceren van voedsel. Helaas vluchten veel collegae in de bio, want dat is hip. Dit biedt voor veel bedrijven een uitweg van de ratrace in de (wereld)markt, maar is vooral een marketing tool van de retail om vooral witte voetjes te scoren. Echte boeren zien de kneep en de hypocriete die hiermee gepaard gaat. Slechts voor een groep grote telers die hun afzet zelf georganiseerd hebben en kunnen/willen meeheulen op de hype die vanuit de groene lobby ingezet wordt zal het grote gewin hun deel zijn. Ik begrijp het relaas van Joop, maar de nuchter boeren verstand en logica zijn anno 2018 niet meer lijdend in ons voedsel vraagstuk.


Wel!!! Alleen begrijp je jezelf niet:
boerenverstand en logica lijden enorm onder de (in de Groen Links Grachtengordel) leidende gedachte dat de boer de boeman is.

Daar zit de kneep: wanneer je taalfouten maakt, ben je LIJDEND en NOOIT leidend; het gaat niet om de inhoud maar om de vorm.
Kjol 12 Mei 2018
Zo lang de grachtengordel in auto’s rijdt en kleding draagt zijn het eco huichelaars. A zeggen en B doen. Allemaal geleuter voor de bühne.
jan 12 Mei 2018
@kjol. kjol blijft nog even in zijn fort zitten. terwijl de wereld er omheen verandert. Je verandert je bedrijfsvoering toch niet omdat mensen in de grachtengordel je bekritiseren? Die verandering moet toch echt uit je, wellicht ooit nog eens ontluikende, overtuiging komen.

@Narcos. Bioboeren waren al lang aan het bioboeren voordat het grootwinkelbedrijf dit verkoopargument bedacht.
En bioboeren zijn geen 'echte boeren'? omdat ze geen grote trekkers rijden of wat? Wat is een echte boer? Degene die meehobbelt in de platgetreden paden, zonder de nadelige effecten te (willen/kunnen) zien en voor de wereldmarkt produceren, of zij die zelfstandig met durf, ontluikende visie, en een open blik andere praktijken, al dan niet bio, proberen en invoeren?
Joop 12 Mei 2018
“Bijwerkingen van de chemie willen we niet kennen”? Dat is een mooie, deze bijwerkingen zijn onderzocht voor de gezondheid van mens, dier en natuur. Dat u gevoel iets anders zegt raakt precies de snaar, gevoel versus feiten!Kent u ook de bijwerkingen van drinken van koffie, wijn, zout, vet ect ect. Deze voedingsprodukten worden bij lange na niet zo goed onderzocht als chemie, zelfs medicijnen hebben geen toets of ze goed zijn voor natuur en leefomgeving, terwijl het oppervlakte water er vol mee zit. Je wilt je eigen gevoel bij iemand anders opleggen, type jehova getuige. Ik hou me liever bij de feiten
Kjol 12 Mei 2018
@jan, feit is dat bio of eco niet doorzet tot serieuze getallen omdat voedsel dan simpelweg te duur wordt blijkbaar, anders vroegen de supermarkten er wel an mas naar. Politiek wil dat er veel en goedkoop voedsel beschikbaar is, als het hier niet vandaan komt wordt import uit verre en vage contreien volop toegestaan zonder dat milieu als issue wordt gezien. Dus overtuiging is in deze een leeg begrip, al is het ieder zijn goed recht natuurlijk, maar kom niet met zwamverhalen aub.
Jan 12 Mei 2018
@joop. kent u de bijwerkingen van het gebruik, ook volgens wettelijke voorschriften, van glyfosaat? zone, volg dan het process tegen Monsanto in California, waar ze die koe wel bij de horens vatten.
Jarenlang is de schadelijkheid van neonicotinoidinen, met verwijzing naar de wetenschappelijke kennis, door producenten, leveranciers en gebruikers ontkend, waarbij het voorzorgsprincipe werd gemeden (is dat ook m.v.o.?).
Nu diezelfde wetenschap een andere conclusie heeft getrokken worden hun feiten plotseling ontkend. Hoe kunt u dat nu dan gevoel noemen? U hoeft mij niet te vragen uiit te leggen hoe de wetenschappers nu anders oordelen. Het is toch dezelfde organisatie, de EFSA, of niet?
jan 12 Mei 2018
@kjol. Dat van die open grenzen is inderdaad de makke van de EU.
Wel gemakkelijk voor de wereldmarkt-akkerbouwers. Maar dat is, met onze dure en beperkte grond ()waar nu weer zonneparken beslag op gaan leggen) een verhaal zonder toekomst, behalve v.w.b. uitgangsmateriaal.
Als neonics en andere middelen in toenemende mate verboden worden dwingt u dat er toe om steeds meer bio principes en praktijk (weliswaar zonder dat label) over te nemen. Kan maar beter beginnen zich daarvoor te interesseren ipv verzetten als u een bedrijf met toekomst wilt.
Kjol 12 Mei 2018
Je gebeden zullen worden verhoord, de teelten zullen zich verplaatsen net als de boeren, de NL boer kan overal ter wereld terecht en wordt met open armen ontvangen met zijn kennis. Vervolgens importeert NL/EU de producten wel weer die de NL boer in het buitenland produceert.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws Gewasbescherming

Digi-label volgende stap in middelenregistratie

Analyse Gewasbescherming

Hoge prijzen compenseren kleinere volumes middelen

Nieuws Politiek

Brussel trekt omstreden wet halvering middelen in

Analyse Gewasbescherming

Chemiereuzen verkopen minder middelen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden