Nieuws Landbouwtelling CBS

Opnieuw meer aardappelen en uien

27 Juni 2018 - Niels van der Boom - 1 reactie

Net zoals in 2017 worden er dit jaar in Nederland meer aardappelen en uien verbouwd. Dat blijkt uit de voorlopige areaalcijfers, die het CBS op de Gecombineerde opgave baseert. De uitbreidingen van het areaal gaan ten koste van tarwe en andere laag renderende teelten.

Het totale aardappelareaal komt dit jaar, volgens een eerste schatting, uit op 166.420 hectare. Daarvan is 77.150 hectare consumptieaardappelen, een plus van 850 hectare (+1,1%) en daarmee bijna gelijk aan de 1,5% die Boerenbusiness eerder voorspelde.

Flink meer pootgoed
Het areaal pootaardappelen komt uit op 43.790 hectare. Dat is een behoorlijke groei van 1.460 hectare, oftewel 3,4%. Dat is meer dan de 1,5% die keuringsdienst NAK begin deze maand publiceerde. De zetmeelaardappelteelt breidt dit jaar met 1.440 hectare uit.

Het gemiddeld areaal per bedrijf is iets gegroeid. Het CBS telt een afname van 30 bedrijven die aardappelen telen; vooral consumptietelers hebben afgehaakt. Dat zijn er dit jaar 130 minder. De telling noteert verder 70 nieuwe pootgoedtelers en 10 extra bedrijven met zetmeelaardappelen.

(Tekst gaat verder onder de grafiek)De arealen van alle aardappelgewassen nemen dit jaar toe.

Record aantal plantuien
De totale oppervlakte uien noteert een plusje van 280 hectare (+0,8%) en komt uit op 35.200 hectare. Het areaal zaaiuien wijzigt met een min van 3,86%. Goed voor ruim 1.000 hectare. Akkerbouwers telen dit jaar vooral meer plantuien. De oppervlakte neemt toe tot 9.140 hectare, een plus van 17% oftewel 1.340 hectare. Zowel de oppervlakte zaai- als plantuien bereikt daarmee een nieuw record.

Het bestand met uientelers neemt wel iets af, met 60 bedrijven tot 3.950 telers. Het zijn vooral de telers van zaaiuien die gestopt zijn. In totaal een forse 170 bedrijven. Bij plantuien kwamen er 10 bedrijven bij.

(Tekst gaat verder onder de grafiek)De oppervlakte poot- en plantuien stijgt dit jaar significant.

Meer zomergraan
Om ruimte te bieden aan de aardappelen en uien werd het graanareaal in 2017 fiks gedecimeerd. Dit jaar bekomt het areaal daar licht van (+3%) en komt op bijna 169.000 hectare. Nog altijd flink onder de grens van 200.000 hectare; sinds 2014 kwam het daar niet meer boven.

De cijfers tonen dat de herfst nat was. De oppervlaktes wintertarwe en -gerst nemen af en de zomervarianten nemen toe. Voor tarwe geldt een plus van 7.430 hectare en voor gerst een plus van 7.200 hectare. Het areaal suikerbieten wijzigt niet noemenswaardig. Het CBS raamt de oppervlakte op 85.320 hectare. Daarmee behoudt het zijn groei van vorig seizoen.

Gras maakt plaats
Waar komt dan de ruimte voor groei vandaan? Onderaan de streep is het toch tarwe dat in moet leveren. Het gaat echter om kleine aanpassingen. Het totale tarweareaal is met 3.500 hectare gedaald. Met een groei van 6.240 hectare neemt gerst die positie deels over, maar het biedt ongetwijfeld ruimte voor aardappelen en uien.

De oppervlaktes handelsgewassen en peulvruchten wijzigen niet noemenswaardig. Het areaal sojabonen is licht gegroeid (tot 540 hectare). Het eiwitgewas veldbonen is, met 720 hectare, flink groter. In totaal nam het areaal cultuurgrond met bijna 11.000 hectare af. Het areaal akkerbouwgrond neemt echter toe (met diezelfde hoeveelheid). Gras en groenvoergewassen hebben daarmee plaatsgemaakt voor akkerbouwteelten.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappelmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktupdate Aardappelen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Abonnee
roy 27 Juni 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10879061/opnieuw-meer-aardappelen-en-uien][/url]
dit klopt dus wederom niet, het areaal pootaardappelen van de nak dat klopt wel...
????! 27 Juni 2018
de nak klopt niet, die meet niet na en minder opgeven is minder betalen. RVO: meet na en meer opgeven is meer krijgen.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden