Agrifoto

Nieuws Gewasbescherming

'Risico stapelen gevaarlijke stoffen onderbelicht'

12 Maart 2020 - 5 reacties

De overheid moet meer greep krijgen op gevaarlijke stoffen, zoals PFAS en gewasbeschermingsmiddelen. Dat zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan minister Van Veldhoven voor Wonen en Milieu.

In het adviesrapport ‘Greep op gevaarlijke stoffen’, dat woensdag 11 maart werd aangeboden, stelt Rli dat het aantal gevaarlijke stoffen en het gebruik ervan toenemen. Hetzelfde geldt voor het hergebruik van producten waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Daarmee stagneert de ontwikkeling van afgelopen tientallen jaren waarmee minder gevaarlijke stoffen in de leefomgeving terecht kwamen.

Beleid niet toereikend
Volgens Rli is het huidige beleid voor gevaarlijke stoffen niet toereikend om de risico’s voor mens en milieu voldoende te beheersen. Nieuw beleid zou noodzakelijk zijn. ‘Stoffen stapelen zich op in de leefomgeving, wat nieuwe risico’s geeft en ook tot incidenten leidt.’ Naast PFAS en gewasbeschermingsmiddelen, zijn microplastics en medicijnresten daar voorbeelden van.

Om toenemende risico’s te voorkomen is meer kennis nodig over de mate waarin stoffen in de leefomgeving terechtkomen, zo stelt Rli. De raad beveelt het kabinet aan om bedrijven te verplichten de route van gevaarlijke stoffen tijdens hun hele levenscyclus bij te houden met een zogenaamd track & tracesysteem. Daarnaast moet extra geld worden uitgetrokken voor versterking van de beleidscapaciteit en de kennis bij overheden om de beleidsuitvoering, de handhaving en het toezicht te verbeteren.

Gelijktijdige blootstelling
Rli vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor de risico’s van stoffen die elk afzonderlijk wellicht geen probleem vormen, maar tezamen een schadelijke uitwerking kunnen hebben. De raad adviseert om bij het stellen van nationale milieunormen rekening te houden met het effect van deze gelijktijdige blootstelling. Dit kan ook voor specifieke gebieden noodzakelijk zijn. De rijksoverheid zal gemeenten en provincies hierbij moeten ondersteunen.

Tot slot leidt de overgang naar een circulaire economie tot nieuwe uitdagingen. De raad roept het kabinet op om in Europees verband te pleiten voor de regels die veiligstellen dat het hergebruik onderdeel wordt van de risicobeoordeling van stoffen. Ook moet bekend zijn welke stoffen er precies in welke producten zitten. Daarom moet onderzocht worden of het mogelijk is in internationaal verband een materiaalpaspoort voor de chemische samenstelling van producten in te voeren.

boerenbusiness.nl

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
5 reacties
Abonnee
Roy 12 Maart 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10886187/risico-stapelen-gevaarlijke-stoffen-onderbelicht]'Risico stapelen gevaarlijke stoffen onderbelicht'[/url]
Wat is dit nu weer voor onzin?. Dit soort diensten zouden zich beter bezig kunnen houden hoe we de economie op kunnen bouwen/ bewaken i.p.v afbreken. In de huidige periode past geen boertje pesten meer. Voedsel importeren is toch niet zo'n goed idee lijkt me gezien de huidige situatie
Jan 13 Maart 2020
Weg met de nederlandse boertjes .
Hier liever natuur en het voedsel van ver weg, al of niet bespoten,maakt mij niet uit!
kikker 13 Maart 2020
wordt het risico van stapelen van medicijnen tegen Corona ook onderzocht?
schoenmakers 1 13 Maart 2020
Corona is een geluk voor Rutte, alle ogen op dit griepje gericht en strak liggen al zijn fouten ook aan dit griepje, gewoon net op tijd gekomen. Er zullen wel geen protesten van de boeren mogen komen.
jpkievit 13 Maart 2020
Ned in1960 gemiddeld 65jaar in 2020 85jaar dankzij gewasbeschermingsmiddelen
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Gewasbescherming

Deadline voor glyfosaat naar juli 2023

Achtergrond Gewasbescherming

'Waken voor willekeur bij toelating middelen'

Nieuws Gewasbescherming

Certis Europe en Belchim bundelen de krachten

Nieuws Gewasbescherming

Fandango toch beschikbaar voor uienteelt

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief