Shutterstock

Nieuws Europa

Landbouw profiteert van vrijhandel

27 Januari 2021

Volgens een nieuwe Europese studie die dinsdag 26 januari is gepubliceerd, heeft de EU-handelsagenda een positief effect op de agrovoedingssector. Naar verwachting zullen handelsovereenkomsten zorgen voor een aanzienlijke stijging van de uitvoer van landbouwproducten en een beperktere toename van de invoer. Per saldo levert dat een positieve handelsbalans op.

De uitvoer van landbouwproducten zou in het conservatieve scenario met 25% stijgen, terwijl de invoer maar 10% stijgt. Dat vertegenwoordigt een waarde van €4,7 miljard uitvoer en €3,7 miljard invoer.

In het ambitieuze scenario is de stijging van de uit- en invoer respectievelijk €5,5 miljard en €4,7 miljard. Uit een vergelijking tussen de studies van 2016 en 2021 blijkt dat tariefcontigenten doeltreffend zijn om de gevolgen voor gevoelige sectoren zoals rundvlees en suiker te verzachten. Het nieuwe onderzoek kan daarmee als feitelijke basis dienen om het belang van tariefcontigenten in lopende onderhandeling te onderstrepen.

Goede naam
Commissaris voor landbouw Janusz Wojciechowski vindt dat de onderzoeksresultaten blijk geven van het concurrentievermogen van de Europese landbouw. Hij denkt dat dit te danken is aan de hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de goede naam van EU-producten in de wereld. "Deze studie, met positievere resultaten dan in 2016, bevestigt dat onze ambitieuze handelsagenda landbouwers en voedselproducenten in de EU helpt de kansen in het buitenland ten volle te benutten, terwijl ook voldoende waarborgen worden geboden voor de meest gevoelige sectoren".

De studie is uitgevoerd door het Joint Research Centre (JRC). Er is gekeken naar de effecten van 12 handelsovereenkomsten op de agrovoedingssector tot 2030. De studie is een vervolg op een in 2016 gedaan onderzoek. In de studie wordt een conservatief en ambitieus scenario afgezet tegen een referentiescenario van 'Business as usual' Het verschil tussen de scenario's is de mate van tariefliberalisering en verlaging van rechten.

boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Voedselzekerheid

Brussel wil niet morrelen aan Farm-to-Fork

Achtergrond Europese Commissie

'Focus EU-beleid moet op de kleine bedrijven'

Nieuws Particuliere Opslag

Nederland loopt voorop bij opslag van varkensvlees

Nieuws Outlook

EU verwacht verdere krimp melkveestapel

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief