Shutterstock

Nieuws Politiek

Ook Eerste Kamer neemt Stikstofwet aan

9 Maart 2021 - Redactie Boerenbusiness

De Eerste Kamer heeft de stikstofwet vanmiddag (9 maart) aangenomen. Van de partijen in de senaat stemden VVD, CDA, SP, SGP, 50Plus, Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), D66 en ChristenUnie voor. Tegen de 'Wet Stikstofreductie en natuurverbetering' stemden de Fractie Otten, FvD, Fractie-Nanninga, GroenLinks, PVV, PvdD en PvdA.

De wet beoogt dat de stikstofuitstoot en -neerslag in 2030 dusdanig laag is dat de helft van de Natura 2000-natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zit. Er komt met de wet tot 2030 bijna 3 miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa 2 miljard euro voor maatregelen.

Voor de landbouw betekent dit een omslag naar kringlooplandbouw. Er komen middelen voor investeringen in duurzame stallen, minder eiwit in veevoer en betere mestaanwending. Er komt een Omschakelprogramma duurzame landbouw van 175 miljoen euro om boeren te helpen deze stappen te zetten. Voor boeren die vrijwillig willen stoppen komt ook geld beschikbaar.

PAS-melders
In de Stikstofwet is verankerd dat PAS-melders en meldingsvrije activiteiten gelegaliseerd worden. Schouten antwoordde voor de stemming op de vraag van Niko Koffeman (PvdD) wanneer de locaties van PAS-melders openbaar worden gemaakt, dat ze dat op zijn vroegst op 22 maart gaat doen, omdat er nog mogelijkheid is om bezwaar te maken.

2 moties van Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV) over het openbaar maken van de onderbouwing van de totstandkoming van de Standard Data Forms werden verworpen. Demissionair landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) ontraadde de motie en zei hierover: "We delen alles wat we hebben."

De Stikstofwet werd 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.  In de Tweede Kamer stemden Voor: SP, Krol, 50Plus, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie. En tegen: PvdA, PvdD, FvD, DENK, PVV, GroenLinks, Van Kooten-Arissen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox