Agrifoto

Nieuws Eiwitstrategie

België heeft ambitieuze eiwitstrategieën

25 Maart 2021

België heeft ambitieuze plannen voor de uitbouw van een plantaardige en duurzame eiwitsector. Vlaanderen en Wallonië hebben daarvoor wel een andere aanpak in gedachten. De Vlamingen zoeken nieuwe eiwitbronnen en zetten in op de toekomstige uitdagingen op het gebied klimaatverandering, voedselzekerheid en volksgezondheid. De Walen zien meer in eiwitgewassen en grijpen de transitie aan als kans voor herindustrialisatie in het kader van het herstel na de coronacrisis.

Net als in Nederland winnen ook in België alternatieven voor vlees terrein. De vleesconsumptie neemt er al een aantal jaar af. Ook is er toenemende belangstelling voor de herkomst van voedsel. De plantaardige eiwitsector lijkt daardoor het tij mee te hebben.

Vlaanderen onderzoekt alternatieven
In Vlaanderen wordt op circa 27.000 hectare eiwitgewassen geteeld, zo bericht ook Agroberichten Buitenland op haar site. Het gaat daarbij voornamelijk om grasklaver voor vee en bonen en erwten voor menselijke consumptie. Op kleine schaal wordt er al geëxperimenteerd met nieuwe gewassen, zoals soja, quinoa, lupine, linzen en kikkererwten. Daarnaast worden er proeven gedaan met eiwit uit bijvoorbeeld eendenkroos, algen en insecten.

Met de Vlaamse Eiwitstrategie 2021-2030 wil Vlaanderen de productie van de traditionele dierlijke eiwitten verduurzamen en het aanbod van eiwit diversifiëren. Bij de alternatieven wordt gedacht aan cellulaire eiwitten (onder andere kweekvlees en microalgen), nieuwe dierlijke eiwitten (insecten), plantaardige eiwitten en eiwitten uit rest/nevenstromen. Niet alleen moeten nieuwe technieken worden ontwikkeld voor de productie van deze eiwitbronnen, er moet ook een verdienmodel zijn. De productie van traditionele dierlijke eiwitten blijft een belangrijke rol spelen in de strategie. Het gebruik van meer duurzaam veevoer en een duurzamere dierlijke productie met bijbehorende verdienmodellen en afzetmarkten zijn de kern.

Wallonië houdt het bij gewassen
Wallonië beperkt zich in de eiwitstrategie tot plantaardige eiwitten. Investeringen in R&D voor de teelt bijvoorbeeld in veredeling en verhogen van het eiwitgehalte en investeren en de verwerking zijn belangrijke elementen in de eiwitstrategie. Financiële ondersteuning voor telers via het Europese landbouwbeleid (GLB) wordt nadrukkelijk in de plannen genoemd. Het areaal wordt in de plannen uitgebreid met 15.000 hectare in 2030. Nu wordt er op circa 30.000 hectare eiwitgewassen geteeld.

Wallonië heeft al redelijk concrete plannen voor de ontwikkeling van productiefaciliteiten voor de extractie van plantaardige eiwitten en de productie van vleesvervangers. In principe wordt daar een marktpartij bij gezocht, maar mocht die zich niet aandienen dan wil Wallonië deze zelf via zijn 2 investeringsmaatschappijen opstarten. Volgens de planning moet het project medio 2021 opgestart worden. De investering kan oplopen tot €60 miljoen. Wallonië hoopt met het initiatief een marktaandeel van 5% te verwerven op de Europese markt voor vleesvervangers.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Regenradar
Powered by Agroweer

Analyse Aardappelen

Aardappelareaal daalt, maar frites trekt eigen plan

Nieuws Overname

A-ware koopt toetjesmaker Hollebeekhoeve

Achtergrond Gewasbescherming

'Waken voor willekeur bij toelating middelen'

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox