Shutterstock

Nieuws Belangenbehartiging

Leden NMV sturen bestuur naar huis

1 September 2021 - 3 reacties

De leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) kiezen voor vernieuwing. Het oude, door conflicten geteisterde bestuur treedt terug en daarvoor in de plaats komt eerst een interim-bestuur.

Dit hebben de leden besloten op de algemene ledenvergadering (ALV) van de bond op 1 september in Nieuwegein.

Het interim-bestuur moet worden aangesteld op een nieuw te beleggen algemene ledenvergadering in de periode voor december. Dan moet ook een besluit worden genomen over een voorgestelde statutenwijziging.

Deze zou volgens plan al op de ALV van 1 september worden doorgevoerd, maar dit stuitte op meerdere bezwaren, onder meer van leden die vonden dat de reden voor de voorgestelde wijzigingen onvoldoende helder was gemaakt. Dagelijks bestuurslid Elly Koning noemde vorige week het kunnen terugvragen van btw door ZuivelNL en ook de NMV zelf als een belangrijke overweging. 

Voorzitter Arjan Schimmel van ZuivelNL wilde in verband daarmee graag zo snel mogelijk een statutenwijziging, zei hij. Volgens hem hadden andere dragende organisaties (de NZO en LTO) zo'n statutenwijziging al doorgevoerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat LTO nog huiswerk heeft te verrichten. Een ander saillant feit dat naar boven kwam, is dat de huisadviseur van ZuivelNL, Mazers, de gewenste statutenwijziging bij de NMV heeft voorbereid.

Voorstel Mazers
Het voorblad van de voorstellen die Mazers heeft gedaan aan de NMV.

Een later dit jaar aan te stellen interim-bestuur moet de lucht klaren in de door onenigheid geteisterde organisatie en de weg vrij maken voor de verkiezing van een nieuw regulier bestuur. Ook zal onder haar toezicht een nieuwe poging tot statutenwijziging worden ingebracht.

boerenbusiness.nl

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.

Meer over

NMV
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Abonnee
melkert 1 September 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10893947/leden-nmv-sturen-bestuur-naar-huis]Leden NMV sturen bestuur naar huis[/url]
jeroen for president
Abonnee
boerIn 1 September 2021
Titel doet geen recht aan gang van zaken: vier van de zes bestuurders waren al aftredend volgens de alv agenda en de twee zittenden bestuurders hebben zelf hun taken neergelegd om ruimte te geven aan de vorming van een nieuw interim bestuur dat niet met oud zeer belast wordt
Abonnee
betweter 1 September 2021
ga nou eens samen met een landbouwfront
met jeroen en geen sjaak van der Tak
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Opkoop bij natuur is voor NMV oorlogsverklaring

Nieuws belangenbehartiging

Opkoop bij natuur is voor NMV oorlogsverklaring

Henk Bleker wil excuses van bedrijfsbazen AgriNL

Inside NMV

Henk Bleker wil excuses van bedrijfsbazen AgriNL

Provincies NMV dragen interim-bestuur voor

Nieuws Belangenbehartiging

Provincies NMV dragen interim-bestuur voor

NMV wil leden met contributie gaan splitsen

Nieuws Belangenbehartiging

NMV wil leden met contributie gaan splitsen

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief