Pali Group

Nieuws Veetransport

Veetransporteurs in de knel door boetesystematiek

5 November 2021 - Klaas van der Horst

Transporteurs van dieren uit de veehouderij gaan ten onder aan een bizarre en onrechtvaardige boetesystematiek. Met name bij de afvoer van oudere dieren is het risico op een (te) strenge beoordeling erg groot. Dat stelt Vee&Logistiek Nederland.

Anders dan gewone verkeersdeelnemers krijgen vervoerders van vee te maken met stapeling en oplopen van boetes in geval van geconstateerde overtredingen. Daarbij zijn geconstateerde overtredingen ook niet voor iedereen even duidelijk en daarmee veel anders dan bijvoorbeeld een snelheidsovertreding.

Boetes worden na iedere overtreding steeds hoger en zijn op een gegeven moment niet meer op te brengen, aldus de branche-organisatie. "De menselijke maat is volledig verdwenen. In onze sector krijgt een
ondernemer waarbij binnen een periode van vijf jaar eenzelfde overtreding wordt vastgesteld tijdens zijn werkzaamheden, automatisch een steeds hogere boete opgelegd.

Risico dat er iets mis gaat
Wanneer je als transporteur elke dag onderweg bent en jaarlijks tienduizenden, zo niet honderdduizenden dieren verplaatst, gaat er ondanks de zorg voor dieren, wel eens iets mis", aldus een noodkreet van Vee & Logistiek.

De boetes zijn op een gegeven moment niet meer op te brengen. Er zijn volgens de organisatie voorbeelden waarbij boetebedragen in zeven jaar tijd zijn opgelopen van €1.500 naar €7.500, waarbij in totaal €30.000 aan boetes is betaald. Dan gaat het niet over mensen die willens en wetens de regels aan de laars lappen, zo wordt gesteld.

Levensduur vee is extra riskant
Door onder meer de verlenging van de levensduur in de melkveehouderij wordt het risico voor de veetransporteur steeds groter. Verreweg de meeste dieren die in de melkveehouderij vervoerd moeten worden, zijn melkkoeien die aan het eind van hun melkcarrière naar het slachthuis gaan. Deze dieren vertonen (uiterlijke)
kenmerken van ouderdom en daarmee een grotere kans dat dieren strammer zijn of een ouderdomskwaal hebben op het moment dat de transporteur ze ophaalt bij de boer. 

Eigen inschattingen transporteur en controleur
Het is aan de transporteur om een inschatting maken of de koe het transport aankan en of het transport niet voor extra lijden zorgt. Dit doet hij zo goed als hij kan, maar het blijft een inschatting of een dier mee kan. Een controleur van de NVWA kan er bovendien anders over oordelen. Uiteindelijk kan de onzekerheid over wel of niet mogen vervoeren ertoe leiden dat dieren niet meer afgevoerd kunnen worden. Dat is ook een onwenselijke situatie, stelt Vee & Logistiek.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox