Shutterstock

Nieuws Inkomensraming

Amerikaanse boer heeft goed gecasht in 2021

6 December 2021 - Wouter Baan

Amerikaanse boeren hebben in financieel opzicht een goed jaar achter de rug. Ten opzichte van 2020 is het inkomen met bijna een kwart toegenomen, zo blijkt uit een raming van het Amerikaanse landbouwministerie (USDA).

Het gezamenlijk inkomen op de boerenbedrijven wordt geraamd op $116,8 miljard. Dit is een stijging van maar liefst 23% tegenover 2020 en tevens het hoogste niveau sinds 2013. Toen bedroeg het inkomen $123,8 miljard. Wanneer het inkomen wordt vergeleken met het gemiddelde van de periode van 2000 tot 2020 dan is er sprake van een stijging van bijna 25%. Het inkomen wordt door het USDA berekend door de opbrengsten te verminderen met de productiekosten.

Amerika telt ruim 2 miljoen geregistreerde agrarische bedrijven. Volgens het USDA bedraagt het gemiddelde inkomen dit jaar op $82.300. In de praktijk is dit door de verschillenen in bedrijven (omvang en sector) echter niet representatief.

Goed jaar voor veehouders en akkerbouwers
Zowel veehouders als akkerbouwers hebben een goed jaar achter de rug. Dit dankzij de goede prijzen voor granen, soja, katoen en rundvlees. De opbrengsten (niet verminderd met kosten) voor tarwe, maïs en soja stegen dit jaar met $35 miljard, oftewel een toename van 36%. Dit dankzij betere graanprijzen en hogere arealen. Aan de kostenkant zagen akkerbouwers de kosten voor kunstmest flink toenemen.

Opvallend is dat ook Amerikaanse varkenshouders de opbrengsten behoorlijk zagen stijgen, dit terwijl hier in Europa de inkomsten juist zwaar onder druk staan. De opbrengsten stegen dit jaar met bijna $7 miljard tot $26,8 miljard, waarmee de gemiddelde omzet per varkenshouder uitkomt op zo'n $440.000. In juni tikte de Amerikaanse varkensprijs een record aan van bijna $3 per kilo, ondertussen zijn de prijzen teruggezakt tot circa $1,20.

Melkveehouders zagen de opbrengsten maar heel summier stijgen. Daar waar in Europa de melkprijzen in de tweede helft van dit jaar hard zijn opgelopen, is dat aan de andere kant van de planeet minder het geval. De opbrengsten stegen met $1 miljard tot $41 miljard. De vleeskuikensector zag de opbrengsten met ruim $10 miljard toenemen tot $32 miljard. Dit als gevolg van goede pluimveevleesprijzen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Wouter Baan

Wouter Baan is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Hij richt zich daarnaast op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden