Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Nieuws Voedselzekerheid

Maatregelenpakket Brussel voor voedselzekerheid

23 Maart 2022 - Linda van Eekeres

De Europese Commissie komt met een pakket maatregelen om voedselzekerheid te garanderen nu de 'Russische invasie de al fragiele agrarische markten verder heeft ontwricht'. Zo geeft de Commissie een ontheffing van vergroeningsverplichtingen om braakliggende grond in gebruik te nemen als landbouwgrond. Voor Nederland heeft dit weinig effect vanwege vanggewassen, maar in landen als Frankrijk zijn wel mogelijkheden. Ook komt de Commissie met een steunpakket van €500 miljoen voor getroffen boeren, maar het blijft onduidelijk wie daar aanspraak op kan maken.

De Europese Commissie kwam vandaag (23 maart) met een zienswijze op de voedselzekerheid en een pakket aan maatregelen, die nog verder uitgewerkt moeten worden. Een van de zaken die de Commissie doet, is via het Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) landen steunen om voedsel en/of andere noodzakelijke goederen te verstrekken aan hen die dat het meest nodig hebben. Ook worden vangnetmaatregelen geïmplementeerd om later dit jaar specifieke markten te ondersteunen met hogere voorschotten op rechtstreekse betalingen. Tevens komt er een nieuw op zichzelf staand Temporary Crisis Framework (TCF) voor staatssteun.

De Europese lidstaten worden ook aangemoedigd om de nieuwe plannen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te gebruiken om prioriteit te geven aan investeringen die de afhankelijkheid van gas, brandstof, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen verminderen. Daarnaast roept de Commissie lidstaten op om sociale vangnetten voor mensen in nood te optimaliseren.

Middelengebruik halveren
Vandaag zou de Europese Commissie eigenlijk ook het wetsvoorstel indienen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 te halveren (ten opzichte van het gemiddelde van 2015, 2016 en 2017). Dat is nu verplaatst op de agenda naar 'voor de zomer'. Wat dit precies betekent voor het traject, is onduidelijk. De Commissie houdt in ieder geval onverminderd vast aan de biodiversiteits- en Farm-to-fork-strategie, zoals de Europese landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski liet weten. Zonder de transitie die daarin is uiteengezet 'zal de voedselzekerheid ernstig in gevaar komen op de middellange en lange termijn, met onomkeerbare gevolgen wereldwijd', stelt de Commissie nu.

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement (ENVI) schreef vorige week een brief aan Eurocommissaris Frans Timmermans, en drukte hem daarbij op het hart dat het nastreven van de doelstellingen van 'Farm to fork' in de Europese Green Deal de weg is om de milieu- en klimaatvoetafdruk te verkleinen van het Europese voedselsysteem en de voedselzekerheid te garanderen. "In onze positie van wetgevers moeten we er alles aan doen de Europese burgers - en in het bijzonder alle deelnemers aan de voedselketen, zowel boeren, consumenten als marketeers - uit de crisis te loodsen door te streven naar een duurzamere en veerkrachtigere voedselproductie die onafhankelijk is, zowel op korte als lange termijn", aldus ENVI.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Achtergrond Granen

Oekraïense exportmotor piept en kraakt

Analyse Granen

Oekraïense boeren in 2023 nog verder onder druk

Nieuws Granen en grondstof

Graanexport Oekraïne begint te haperen

Nieuws Oekraïne

Van gestolen graan tot lage opbrengsten in Oekraïne

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox