Shutterstock

Nieuws Voedselzekerheid

'Oog voor margedruk boer door oorlog Oekraïne'

10 Mei 2022 - Linda van Eekeres

De overheid moet oog hebben voor de margedruk die bij boeren ontstaat door de effecten van de oorlog in Oekraïne. Dat geven brancheorganisaties aan in zogenaamde position papers die zij hebben ingediend voor het rondetafelgesprek dat vanavond (10 mei) wordt gevoerd in de Tweede Kamer, met het thema 'Mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog'. 

Nederland en de Europese Unie hoeven zich volgens diverse organisaties, waaronder LTO Nederland, BO Akkerbouw en Wageningen University & Research (WUR) op korte termijn geen zorgen te maken over voedselzekerheid. De effecten van de oorlog in Oekraïne doen vooral pijn in armere landen. "Noch voor de Europese Unie, noch voor Nederland geldt dat de voedselzekerheid in het geding is", stelt WUR. "Zowel het Europese als het Nederlandse voedselsysteem is robuust; in de zin van bestand tegen schokken. Echter, minder koopkrachtige consumenten kunnen beperkt worden in hun toegang tot gezond voedsel vanwege hogere voedselprijzen, stijgende energielasten en andere prijsstijgingen."

BO Akkerbouw vindt het passend dat de Europese Unie haar eigen voedselvoorziening meer als strategisch belang gaat beschouwen. In dat kader moet Nederland volgens de brancheorganisatie scherper in beeld brengen wat de eigen rol is binnen de voedselvoorziening van de Europese Unie. Om de huidige hoge prijzen op te vangen, ziet de organisatie onder meer veel in het versneld fossielvrij maken van agrarische sector, net als vervroegde uitbetaling van (EU-)subsidies aan boeren, 'zodat zij voldoende financiële ruimte hebben om hun gewassen optimaal te verzorgen'.

Verdienvermogen bewaken
LTO Nederland pleit ervoor om het verdienvermogen van de Nederlandse boer en tuinder te bewaken. "Corona en Oekraïne zijn niet de laatste crises. Daarom moet de land- en tuinbouw weerbaar zijn voor als een volgende calamiteit zich aandient: bewaak het verdienvermogen van de Nederlandse boer en tuinder en mitigeer de impact van de oorlog in Oekraïne. Dit kan bijvoorbeeld door ketenverantwoordelijkheid bij kostenstijgingen en het opnieuw invoeren van rode diesel. Zorg voor een solide Europese infrastructuur voor voedselketens – bedrijven en overheden – die indien nodig snel kan reageren."

Volgens de land- en tuinbouworganisatie moeten de boeren en tuinders in Nederland en de Europese Unie beschermd worden met een zogenaamde 'Wet strategisch belang land- en tuinbouw'. Hiermee moet het strategische belang van voedsel geborgd worden en landbouwgrond beschermd worden 'tegen ongebreidelde opkoop ten behoeve van natuur, bouw en industrie, maar ook tegen opkoop door buitenlandse bedrijven en mogendheden'.

LTO Nederland vindt verder dat bij Europese duurzaamheidsplannen de impact op voedselzekerheid goed onder de loep moeten worden genomen. Ook wijst de organisatie op het belang van het verminderen van de afhankelijkheid van kunstmest: derogatie van de Nitraatrichtlijn en meer gebruik maken van kunstmestvervangers. Volgens LTO Nederland moet ook de productie van plantaardig eiwit in de Europese Unie (voor humane en voor dierlijke consumptie) gestimuleerd worden.

'Niet ingrijpen in de dierlijke productieketen'
Volgens Agrifirm moet de overheid (op korte termijn) in ieder geval niet ingrijpen in de dierlijke productieketen 'vanuit het idee dat we daarmee granen vrijspelen voor de consument'. "Dat is waar, en misschien op de lange termijn belangrijk, maar de schade dieper in de keten is enorm en zal nog jaren voelbaar en zichtbaar zijn." Wat moet de overheid dan volgens deze coöperatieve onderneming wel doen op korte termijn? "Heb allereerst aandacht voor het dempen van de prijseffecten van consumentenproducten."

Agrifrim vindt dat er ook hulp moet worden geboden aan armere landen, waar de oorlog echt zeer doet, maar dat ook boeren en tuinders niet vergeten moeten worden. "Let scherp op de korte termijn financiële effecten voor boeren en telers. Er zullen periodes van grote margedruk bij boer en teler ontstaan, en die moeten overbrugd kunnen worden."

Aan het rondetafelgesprek 'Mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog' doen nog meer organisaties en personen mee, zoals de Oekraïense boer Kees Huizinga en ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. Het rondetafelgesprek vindt vanavond plaats van 18.30 tot 22.30 uur en is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox