Shutterstock

Achtergrond Green Deal

Boer-tot-bord-strategie vooral op bord van de boer

24 Juni 2022 - Jurphaas Lugtenburg

De Europese koepelorganisatie voor boerenbonden en agrarische coöperaties Copa Cogeca heeft weinig fiducie in de uitwerking van de Europese boer-tot-bord- en biodiversiteitsstrategie die woensdag 23 juni door de Europese Commissie werd gepresenteerd.

Het plan voor natuurherstel vraagt om realistische doelen en langdurige steun en niet om arbitraire deadlines volgens Copa Cogeca. De gepresenteerde plannen voor de reductie van gewasbeschermingsmiddelen zijn een al bekende richtlijn die door de Commissie wordt omgezet in wetgeving. Hoe boeren dat uiteindelijk op perceelniveau uit moeten voeren, daar wordt volledig aan voorbij gegaan, aldus de koepelorganisatie.

Dat waar mogelijk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt terug gedrongen, staat niet ter discussie. Boeren geven daar al invulling aan met geïntegreerde gewasbescherming. Door een gebrek aan goede en betrouwbare alternatieven voor chemische middelen blijven de conventionele middelen een belangrijk rol spelen. Door het plan toch door te drukken riskeert de Commissie lagere Europese voedselproductie en een verplaatsing van de productie naar buiten de EU volgens Copa Cogeca.  

De natuurherstelplannen die door de Commissie zijn uitgewerkt in wetgeving vragen om een grondige herziening. In de huidige opzet is de kans groot dat de voorgestelde wetten steeds verder ongecontroleerd uitdijen waarin het oorspronkelijk doel - het versterken van de natuur - uit het oog wordt verloren. In plaats van de doelen van bovenaf op te leggen is het volgens Copa Cogeca essentieel dat de lidstaten en belanghebbenden een directe rol daarbij krijgen. Zeker als dat leidt tot bindende wetgeving die direct invloed heeft op de regering van de lidstaten en vooral op de boeren, boseigenaren en coöperaties.

Financiële onderbouwing ontbreekt
De koepel wijst er verder op dat een groot deel van de plannen betrekking hebben op grond die in private handen is. Dat heeft alleen kans van slagen als de eigenaar en degene die zijn inkomen moet halen van die grond, achter de plannen staan. De natuurherstelmaatregelen - speciaal de vernatting van veengebieden - moeten vooral gedaan worden in gebieden met de minste economische, sociale en ecologische impact op de eigenaren. Zeker het economische aspect moet daarin zwaar wegen. De financiële onderbouwing is volgens Copa Cogeca dun. Het natuurherstel kost naar verwachting €7 miljard per jaar. Dat geld moet uit het EU-budget, de nationale-budgetten en uit de private sector komen. Het grootste deel daarvan zal naar verwachting uit het GLB komen.

Het nieuwe GLB (dat nog steeds moet worden uitgewerkt) loopt tot 2027. De eerste fase van de natuurplannen loopt echter tot 2030. De begroting voor de laatste drie jaar ontbreekt en zolang de financiële onderbouwing ontbreekt kan de Commissie de plannen niet doorzetten volgens de Copa Cogeca.

De initiatieven onder de vlag van de Green Deal beginnen zich op te stapelen. Een belangrijk deel daarvan komt op de schouders van de agrarische sector. En voor de boer wordt het steeds lastiger die toenemende last te dragen. Iedere plan afzonderlijk wegen op de gevolgen voor bodem, productiviteit en voedselzekerheid is niet toereikend, maar er is volgens Copa Cogeca een uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van de Green Deal als geheel nodig.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Gewasbescherming

Digi-label volgende stap in middelenregistratie

Analyse Gewasbescherming

Hoge prijzen compenseren kleinere volumes middelen

Nieuws Politiek

Brussel trekt omstreden wet halvering middelen in

Analyse Gewasbescherming

Chemiereuzen verkopen minder middelen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden