Shutterstock

Achtergrond Stikstof Stemming

Emoties in stikstof en derogatie lopen hoog op

21 Januari 2023 - 14 reacties

De stikstofemoties liepen in de afgelopen week weer hoog op. Niet zozeer omdat er nieuwe politieke of bestuurlijke feiten werden gecreëerd, maar meer omdat iedereen zijn of haar positie nog weer eens duidelijk wilde maken. Daar kwam als klapstuk vrijdagmiddag ook nog eens het geharrewar rond de derogatieregels bij. In onze wekelijkse rubriek Stikstof Stemming geven we op onze eigen wijze een impressie van de stikstofcrisis.

De enige tastbare daad werd gesteld door de Schiphol Group, die bekend maakte dat het voldoende stikstofrechten heeft gekocht om de exploitatie van Schiphol veilig te stellen en ook te kunnen gaan vliegen vanaf Lelystad. Dit heeft de Schiphol Group vlot voor elkaar gekregen. Deze daadkracht wordt hier en daar afgezet tegen het gebrek aan voortgang die het kabinet ten toon spreidt, want waar heeft dat nu ook maar enige voortgang geboekt aan het stikstoffront? Vooralsnog blijft het, voor wat betreft de ambities ten aanzien van de landbouw, vooral bij het herhaald uitdragen van voornemens en bij wéér nieuwe bestuurlijke en juridische verwikkelingen.

Dit tegen elkaar afzetten gaat deels mank. De Schiphol Group kan (ondanks dat het grotendeels in staatshanden is) als privaat bedrijf rustig stikstofrechten opkopen tegen elk bedrag dat ze zinvol acht, terwijl het kabinet gebonden is door staatssteunregels. Diezelfde regels maken het ook moeilijk PAS-melders uit de brand te helpen, zo wordt gezegd. Toch knaagt er iets. Rijkswaterstaat slaagt er immers ook in om de nodige rechten te verwerven voor infrastructurele projecten.

Zelf regie pakken
Deze week waren er geen verdere overleggen meer aan de landbouwtafels van minister Piet Adema. Een aantal van de aangeschoven organisaties nam de tijd om terug te blikken op de gevoerde gesprekken en om de leden te informeren. Ook gebruikten ze de tijd om zich onderling te profileren. De FDF doet niet mee, maar de Dutch Dairymen Board (DDB), die bestuurlijk enigszins verbonden is, wel. Deze sprak haar reserves uit over het overleg. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) deed hetzelfde, maar meent ook dat ze, samen met andere agrarische deelnemers, zelf de regie naar zich toe kan halen. Bovenop dit alles kwam LTO-voorzitter Sjaak van der Tak vanaf de Grüne Woche in Berlijn opeens met een ultimatum aan het kabinet om nu snel de PAS-melders te helpen.

Brussel wil alles of niets
Kort daarna werd dit nog uitgebreid met een (dreiging van een) gang naar de rechter om de derogatieregels, die opeens aangepast moeten worden. Dit is nodig omdat de Europese Commissie het hard speelt rond de afbouw van de derogatie. Wat haar betreft is het alles of niets: afbouwen strikt volgens de regels van de Commissie of een overgang op nieuw beleid zonder afbouw. Dit overviel Adema zodanig, dat hij met spoed terugkeerde uit Duitsland voor kabinetsberaad. Voor de landbouw is toegeven aan de Commissie ondertussen ook onacceptabel. De emoties bij de diverse organisaties over de gang van zaken liepen hoog op.

Onnavolgbaar proces
Terug naar de landbouwtafels. Of er iets concreets komt uit het overleg over een landbouwakkoord, blijft de vraag, en zo ja, wanneer. Het proces rond het overleg verloopt volgens hetzelfde recept als de onderzoeken van Johan Remkes. Heel veel partijen worden gehoord onder leiding van één of meer wijze mensen. Voorzitter Wouter de Jong heeft naar verluid hulp gekregen van Carin van Huet (ex Rabo) en Thijs Kuipers (oud-LTO). Zij worden bijgestaan door een groep communicatiedeskundigen en tekstschrijvers en via een onnavolgbaar proces komt er een resultaat uit de bus. De NMV geeft aan dat ze daar risico's in ziet, want wie garandeert dat de deelnemers aan het overleg niet worden gebruikt als decoratie bij een verhaal waar ze zelf geen vat meer op hebben?

En al oogt het overleg over een landbouwakkoord soms als een Poolse landdag. Er zijn immers tientallen partijen uitgenodigd. Toch is er ook minstens één belangrijks speler die niet meedoet: MOB. Die laat zich de tanden niet uittrekken. Weliswaar is MOB niet onoverwinnelijk. Eind december verloor ze zelfs 19 zaken ineens bij de Raad van State. Toch kan ze veel op scherp zetten zo lang de kwaliteit van de wetgeving niet beter wordt dan ze nu is.   

Aerius-vragen aan Raad van State
Wanneer het gaat over wetgeving en rechtspraak is het interessant om nog te vermelden dat een aantal gerespecteerde wetenschappers uit diverse disciplines een serie feitelijke vragen heeft voorgelegd aan de afdeling rechtspraak van de Raad van Staten over de manier waarop deze komt tot haar juridische oordelen wanneer het gaat over Aerius. De wetenschappers – met heel verschillende achtergronden – constateren vragenderwijs dat de Raad niet altijd eenduidig is en soms vage bewijsvoering levert. De vragen zijn gepubliceerd via de website van de Stichting Agrifacts.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
14 reacties
Abonnee
Gerben 21 Januari 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10902583/emoties-in-stikstof-en-derogatie-lopen-hoog-op]Emoties in stikstof en derogatie lopen hoog op[/url]
De Nederlandse overheid zit klem door verouderd beleid van het weggevaagde CDA.
Gelukkig dat de wal (rechter en EU) steeds het schip keert. Denk aan minder mest uitrijden, ammoniak enz., enz., enz.!
Abonnee
A.J. van Woerekom 21 Januari 2023
Het hele voedselbeleid zit klem en dat beleid niet alleen. Ja er zijn veel machten en krachten die in het verleden veel schade hebben berokkend. Het korte eigen gewin en de onkunde van mensen die dat moesten beoordelen kwam schromelijk tekort. Maar ook het gebrek aan integriteit en politieke belangen hebben veel schade berokkend. De stelligheid waarmee men standpunten innam, die geen inhoudelijke dialoog mogelijk maakte, moesten ons te denken geven. De discrepantie tussen ecologie, economie en politieke wil zijn stuitend. Vanuit het ecologische gedachtengoed, hebben we al 39 jaar ervaring en aantoonbare meetbare resultaten die ertoe doen, We zijn in de gelegenheid geweest deze resultaten, vanuit een totaal nieuw ecologisch teeltsysteem, op het ministerie te presenteren en Carola Schouten had belooft er persoonlijk op terug te komen bij ons aan de keukentafel om de verdieping te zoeken. U raad het al ze is niet gekomen. In een reactie van het ministerie na aanhoudend vragen stellen was uiteindelijk de reactie, schrik niet, politiek onhaalbaar. De voedselproducerende sector kan alle problemen oplossen incl. het verdienmodel. Het zal echter niet eenvoudig zijn en ook het huidige ketenmodel moet op de schop. Aantoonbaar gezonder voedsel middels burger/boer participatie degelijk georganiseerd gaan enorm veel zorgkosten reductie opleveren. De winst gezonder voedsel, dalende zorgkosten, ecologische vooruitgang, in het kort gezondere mensen, gezondere leefomgeving en door bewustwording een aanpassing van de leefstijl sociale samenleving. De aanzetten zijn er praktisch al. Ja we kunnen veel meer problemen oplossen echter het nieuw denken moet post vatten. Out of the box denken en verbinding zoeken gaan een sociale samenleving organiseren. Weg met het gel..... de hand aan de ploeg en de koe bij de horens pakken.
Abonnee
Tybalt 21 Januari 2023
Wie de landbouw verwaarloosd, verarmt het land!
Abonnee
Challenger 21 Januari 2023
Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen.
Abonnee
SjefO 21 Januari 2023
Als een sector die nagenoeg volledig vergund is "landbouw"
gesloopt wordt door economische entiteiten die nog nooit aan stikstof vergunningen gedaan hebben dan is er in mijn beleving iets ernstigs mis.
Het klopt van geen kant, boeren worden oneerbiedig gezegd "GENAAID"
Door een criminele overheid.
Abonnee
Henk. 22 Januari 2023
Vanuit mijn vorige werkpositie weet ik dat de gehele wereld vol bewondering keek naar de Nederlandse Landbouw, die mijlenver voor lag met zeer grote opbrengsten van allerlei landbouwprodukten, ook nog met minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.! Met een melkveehouderij die al bijkans biologisch is, doordat er geen gewasbeschermings-middelen nodig zijn voor grasland, maar daarnaast ook een zeer bescheiden gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor mais.! Door veel meer gebruik van eiwit houdende gewassen uit Nederland, is er steeds minder soja houdend produkt nodig uit Brazillie.! Desondanks schopt de politiek steeds vaker tegen de landbouw aan, terwijl die al mijlenver voorloopt op allerlei incompetente linkse gemene eisen.! KORTOM DE NEDERLANDSE LANDBOUW WORD VERMOORD DOOR LINKSE VUILE POLITICI.!!!

Abonnee
Zeeuw 22 Januari 2023
Dat laatste Henk vind ik het ergste:met leugens en bedrog. De sector is nu nog krachtig en jan schakelen naar nieuwe normen. Wat ik al vernomen heb van innovaties metwezenlijke bijdragen dat is bijna onvoorstelbaar. Dus sector laat je niet mangelen. Stop morgen het overleg met deze overheid en schort het op tot jullie basis eisen zijn/worden gehonoreerd. EU handen af van regionaal beleid . LNV kom met perspectief voor de sector en blijf @nders op kantoor!
Abonnee
Zeeuw 22 Januari 2023
Het kan niet waar zijn dat bedrijven in klei of veen regio’s die geen problmen hebben met nitraat waarden ook maar iets moeten inleveren aan een bufferstrook. Voor chemische gewasbescherming kan ik mij dat wel voorstellen. Trouwens ook voor grote zandregio’s vind ik dat ook , je kent je Nitraatwaarden in je omgeving en daarop bepaal je beleid . Wel of geen Adema ten spijt laat ze wippen in Brussel.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 24 Januari 2023
Wat is het fijn om de reactie van A.J. van Woerekom te lezen, niet alleen vanwege de inhoud, maar ook omdat de schrijver zich niet verschuilt achter fantasie namen, maar gewoon zijn eigen naam boven de reactie zet! De reactie zelf is een ontstellend relaas over hoe de overheid niet bereid is om de problemen vanuit de wortel aan te pakken en het werkelijke belang van een goede volksgezondheid, mede door de productie van gezond voedsel, te begrijpen en te dienen. Overheden zijn er om de belangen van het volk te dienen! Dat wordt veel vergeten in DEN HAAG EN BRUSSEL. Dit heeft m.i. niets met links of rechts te maken, maar wél met de Grondwet die veel te veel met de voeten wordt betreden en overtreden. Wij lijken de weg kwijt te zijn en zitten nog zonder een kaart om de weg weer te vinden!
Abonnee
drent 24 Januari 2023
Zeeuw schreef:
Het kan niet waar zijn dat bedrijven in klei of veen regio’s die geen problmen hebben met nitraat waarden ook maar iets moeten inleveren aan een bufferstrook. Voor chemische gewasbescherming kan ik mij dat wel voorstellen. Trouwens ook voor grote zandregio’s vind ik dat ook , je kent je Nitraatwaarden in je omgeving en daarop bepaal je beleid . Wel of geen Adema ten spijt laat ze wippen in Brussel.
waarom kun je dat voor gewasbescherming wel voorstellen dan, we hebben immers allemaal kantdoppen en zijn al 1,50 meter van de slootkant af gepoot. Hier is een halve gram nitraat per liter water gemeten terwijl de norm op 50 gram ligt dus ver onder de norm dus wat is nu het probleem? Zit hier trouwens ook op zandgrond..
Abonnee
Boer Harms 25 Januari 2023
de Geer & vWoerekom jullie wijzen terecht op een vaak onderbelichte link tussen voedselproductie en voedselgezondheid. Echter indien je hiermee begaan bent, zal het je niet ontgaan zijn dat de consument o.b.v. prijs zijn voedselkeuze bij de kassa van Liddl & Aldi bepaalt. Dit leidt ertoe dat er zeer veel "ongezond" voedsel (waar de retailer-marge veel beter van is) aangeboden wordt: eieren uit Polen, kip uit Polen (en tot voor kort Oekraine) varkensvlees uit Spanje en rundvlee uit Ierland/Argentinie. Vorige reactie van "Henk" wijst ook al op verschillen in productiewijze. Daarom is het niet te bevatten dat overheid een handelsovereenkomst met Canada (later VS) steunt en continu benadrukt het belang van extensiveren van NL-se voedselproductie. Het balng van NL-se (en europese..) volksgezondheid is hier namelijk NIET mee gediend. Dit is alleen gediend met een intensivering van en kopiëring van de NL-se landbouwwijze naar elders in de wereld, omdat dit per eenheid product de laagste milieubelasting, CO2-uitstoot, DDD, soyaverbruik, verbruik aan gewasbeschermingsmiddelen biedt. Daarnaast zou je eens mee moeten gaan naar deze import landen zodat je je kunt verbazen over het gebruik van antibiotica, gewasbeschermingsmiddelen (en zelfs hormonen...) die in NL en DLD al "lichtjaren" verboden zijn.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 25 Januari 2023
Ik ben blij dat Boer Harms óók vindt dat de link tussen voedselproductie en volksgezondheid onderbelicht wordt, maar wát doen wij daar nu mee. Als extreem voorbeeld noem ik belasting op sigaretten, het wijzen op de gezondheidsrisico´s van het roken, het verbieden van het roken in gesloten ruimtes etc. Het is ook duidelijk dat de inkomsten van deze belasting voor het allergrootste deel naar de volksgezondheid moeten gaan. Ook zou je kunnen denken aan het verhogen van zorgpremies voor mensen die roken. Hier wordt de consument ontraden en bemoeilijkt om te roken en wanneer ze dat toch doen is dat heel duur. Wij weten ook allang dat vooral witte suiker in dezelfde categorie zit van gezondheid onvriendelijke middelen, maar hier staat het belichten en ontraden van de consumptie van vooral witte suiker op een wel erg laag pitje Waarom?? Dan naar de frisdrankindustrie die met alle mogelijke acrobatiek het imago van frisdranken zo min mogelijk probeert te schaden, maar ze zijn en blijven ongezond. Eieren en kippen uit Polen waarom scharrelen de kippen daar beter en goedkoper dan in Nederland? Het blijkt dus dat er een klein deel van de consumenten bewust gezonder gaat eten en drinken, maar het overgrote deel zal alleen maar financiële redenen hun consumptiegedrag laten beslissen, en volgens mij heeft de overheid hier een taak om, in overleg om met alle betrokkenen, tot een nieuw beleid te komen waarin het algemene welzijn van de samenleving op de eerste plaats dient te staan en vooral duidelijk moet zijn.
Abonnee
Boer Harms 25 Januari 2023
de Geer, jammer dat u alleen in de laatste 2 alinea ingaat op mijn eerdere reactie. Bovendien blijkt uit uw reactie een volstrek verkeerde aanname van feiten. Dat laatste neem ik u niet kwalijk, aangezien de discussie over de toekomst van de landbouw te vaak vertroebeld wordt door een gebrek aan feitenkennis. Terug naar Poolse eieren ==> waarom zijn die zo goedkoop? Dat is vanwege 3 zaken:
1. huisvesting is veel goedkoper ==> alle verboden batterij systemen zijn geëxporteerd naar Polen die ze voor een habbekrats hebben overgenomen. Bovendien heeft men daar geen eisen aan NH3-reductie of stikstofwetgeving
2. voer is veel goedkoper, omdat allerlei groeibevorderaars welke reeds meer dan een 10-tal jaren verboden zijn, daar nog volop worden gebruikt
3. arbeid is veel goedloper ==> dit behoeft geen toelichting
Oh ja, om nog een misverstand te corrigeren: buiten back-yard farming, kom je geen scharrelkippen tegen in Polen
Abonnee
Louis Pascal de Geer 25 Januari 2023
Een verkeerde aanname van feiten die u mij niet kwalijk neemt? Ik vroeg of de Poolse scharrelkippen beter en goedkoper scharrelen, e u zegt dan dat er helemaal geen scharrelkippen in Polen zijn wat de zaak nog veel erger maakt, als je de bril van de volksgezondheid op hebt, en wat zijn de EU-regels die blijkbaar alleen voor Nederland gelden. Soms zou ik mij beter kunnen uitdrukken, maar denk dat Boer Harms en ik het wel eens zijn over de hoofdzaken die de huidige situatie moeilijk maken.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstof Stemming

Plaagdassen maken natuurregels buigzaam

Achtergrond Stikstof

Samsoms tegenstrijdige stikstofoptredens

Open brief Sieta van Keimpema

Landbouwakkoord zit de democratie in de weg

Nieuws Stikstof

Zaak tegen stikstofmodel Aerius met jaar vertraagd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox