Eigen foto

Interview stikstof

UvA-onderzoek zet agro-afkapgrens op 300 meter

13 September 2023 - 6 reacties

De stikstofdepositiemetingen door de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn nog maar amper twee dagen publiek en nu al hét stikstofnieuws van Nederland. Er is volop discussie en Tweede Kamerleden buitelen over elkaar heen met vragen aan het kabinet. Aan Lubbert van Dellen, secretaris van het Mesdagfonds (het fonds dat de aanzet gaf voor het onderzoek), de vraag wat de uitkomsten betekenen voor de praktijk.

Lees ook:

"Uit de studie blijkt dat de emissies van een boerenbedrijf tot een afstand van 300 meter duidelijk zijn te traceren als afkomstig van dat bedrijf. Daarna overheerst de zogenoemde deken, waarin allerlei soorten emissies zijn vertegenwoordigd. Daarmee kun je concluderen dat het huidige piekbelastersbeleid niet klopt. Alleen bedrijven die minder dan 300 meter van een kwetsbaar natuurgebied liggen, kunnen nog worden aangemerkt als piekbelaster en nagenoeg alle blijven ze onder de kritische depositiewaarden voor natuurgebieden. Andere bedrijven stoten ook stikstof uit, maar hun bijdrage gaat op in de deken, waarin ook de emissies van niet-agro bedrijven, verkeer en huishoudens zitten."

Wat moet er dan anders?
"Wij vinden dat de stoppersregeling open moet voor alle agrarische bedrijven die zich willen laten uitkopen in plaats van alleen piekbelasters. Voor het overige vinden wij dat de landbouw wel iets moet doen aan het terugdringen van de emissies, want ruim 90% van de emissies gaat naar de deken en de landbouw levert echt wel een bijdrage aan de stikstofemissies, maar de aanpak daarvan moet dan net zo gaan als voor andere sectoren. Landbouw verdient dezelfde aanpak als de industrie om haar emissie en daarmee bijdrage aan de deken terug te brengen. Dat kan door anders te voeren, gebruik van toevoegmiddelen aan voer of mest en mest be-, en verwerken (Renure). Allemaal stappen om de organisch gebonden stikstof, die kan vervluchtigen, snel om te zetten tot goed voor plant opneembare mineraal gebonden stikstof die niet meer kan vervluchtigen. Zoiets betekent winst voor boer en milieu plus een forse besparing op energieverbruik."

Nu duidelijk is dat de emissies van individuele boerenbedrijven in horizontaal opzicht dichtbij huis blijven, zou je zeggen dat ook een streep moet door de PAS-melders problematiek. Tijd voor een generaal pardon?
"Ik denk wel dat we die problematiek voortaan heel anders kunnen bekijken, maar een generaal pardon zal vanwege allerlei regels en procedures niet zomaar lukken."

Eigenlijk zou je een beleidsrevolutie op het platteland mogen verwachten, want alle plannen die met stikstof te maken hebben, moeten worden herzien.
"Daar is aanleiding voor en daar wordt vanuit diverse kanten ook naar gekeken, maar het is nog te vroeg om daar nu veel over te zeggen.

Gaat het Mesdagfonds zelf nog verdere actie ondernemen, nu de conclusies van de UvA er liggen. Bijvoorbeeld naar de rechter stappen?
"Het Mesdagfonds reikt bewijsmateriaal aan dat beschikbaar is voor iedere jurist en dat gebruikt kan worden in juridische procedures. Dat is niet onbelangrijk. Te meer omdat beleid in Nederland in toenemende mate gemaakt wordt door de rechter."

De Nederlandse overheid heeft al in een vrij vroeg stadium kennis kunnen nemen van de uitkomsten van het onderzoek van de UvA, omdat ambtenaren bij in de klankbordgroep zaten. Ze heeft zich dus al kunnen voorbereiden. Wat zal de EU ervan vinden?
"Je kunt merken dat minister Van der Wal de laatste tijd al steeds genuanceerder werd. De Europese Commissie wil gewoon dat Nederland iets doet aan de natuurkwaliteit. Het mag (van Brussel) niet slechter gaan met de natuur. Ook wil Brussel, wat je er ook van mag denken, dat de omvang van de veestapel kleiner wordt en in balans komt met het landgebruik wat ten opzichte van 2021 een reductie van 15% tot 18% van de veestapel zou kunnen vergen. In denk wel dat Brussel het idee heeft dat we dicht bij de omvang zitten die men acceptabel vindt, immers de aantallen pluimvee, varkens en rundvee zijn allemaal kleiner geworden, maar we moeten nog wel een stapje zetten. Een vrijwillige stoppersregeling voor heel Nederland past daar goed in. "

Over de kabinetsportefeuille Natuur en Stikstof. Die is bijna geheel gericht geweest op de landbouw. Kun je met de kennis van nu niet stellen dat die overbodig is geweest?
"De portefeuille die echt ontbreekt, is die van veranderbeleid, waarbij de combinatie wordt gelegd tussen economie, wonen, industrie, verkeer en landbouw en daaruit voortvloeiend beleid dat wordt toegepast voor waterkwaliteit, luchtkwaliteit en natuur. Daarmee kan Nederland van het vergunningenslot komen, de woningmarkt vlot worden getrokken. Ook kunnen we belangrijke nieuwe stappen zetten op energiegebied – met de landbouw als deel van de oplossing, en kunnen we inspelen op nog komende klimaat- en natuurdoelen. We moeten dat schouder aan schouder doen. De overheid moet uit het hokjesdenken. Wanneer het afgelopen jaar rond het landbouwoverleg iets moest worden besproken, schoven gelijk vier of vijf andere bewindslieden aan, en bleek bijvoorbeeld rondom CO2 of energie dat een besparing die landbouw kon realiseren helaas al onterecht bij sector energie was ingerekend."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
6 reacties
Abonnee
Zeeuw 14 September 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10905939/uva-onderzoek-zet-agro-afkapgrens-op-300-meter]UvA-onderzoek zet agro-afkapgrens op 300 meter[/url]
Klaas dit zijn de goede berichten! Nu eens kijken wat de politici hiermee gaan bakken voor de Nederlandse burgers!
Abonnee
Henk. 15 September 2023
Nederland het nieuwe Colombia van Europa.!
Abonnee
Boer bert 15 September 2023
Komt er dus op neer dat Schiphol zijn volledige uitstoot ook moet meerekenen en niet alleen het opstijgen van vliegtuigen omdat de verdere uitstoot in de stikstofdeken terecht komt en niet traceerbaar is te linken aan bron of boerenbedrijven kunnen ook gaan rekenen met 10 % van hun uitstoot. Gelijke monniken gelijke kappen of het wordt noch beter als via vervolg onderzoek boven water komt dat de uitstoot van verbrandingsmotoren veel slechter is voor milieu dan de boerenstikstof uit de korte kringloop, mensen we zijn de leugenballon aan het lekprikken. (Nieuw chinees onderzoeksrapport kan herkomst al aantonen)Hoop op rechtvaardigheid bij nieuw landsbestuur. Boer Ruyne
Abonnee
Freek 16 September 2023
Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO, financierde het UvA stikstofonderzoek, een klein onderzoek in het noorden van het land, met zogenoemde "gunstige" resultaten voor de melksector.
Is de sponsor wel objectief, is NLTO wel objectief en is het winderige noorden wel representatief voor het oosten en zuiden? Veel vragen!
Abonnee
Roy 17 September 2023
Is het ministerie incl ambtenaren wel objectief? Is het Rivm objectief, zijn de natuur en milieuclubs objectief?
Abonnee
Zeeuw Gisteren 16:51 uur
Freek en Roy : hoe durf je te vragen of dit objectief is . Hebben jullie nu ineens dtrond in je oren!
Reageer op dit artikel

Om te reageren op dit artikel moet u ingelogd zijn.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Analyse Stikstofstemming

Stikstoffonds nu on hold en Schiphol is uitgeshopt

Achtergrond Stikstofstemming

De Aerius-economie draait onverstoorbaar door

Nieuws Prinsjesdag

Kabinet houdt vaart in stikstofdossier

Analyse Stikstofstemming

Controverse bevangt beleid rondom stikstof

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox