Shutterstock

Nieuws Stikstof

Stikstofemissie wijkt in de praktijk sterk af van model

12 September 2023 - Klaas van der Horst - 18 reacties

Het model dat het RIVM gebruikt om stikstofemissies van individuele boerderijen te berekenen en hun deposities op kwetsbare natuur, strookt niet met metingen gedaan door een onderzoeksteam van de Universiteit Amsterdam (UvA). Herleidbare emissies vanaf afzonderlijke bedrijven slaan hoofdzakelijk binnen een straal van 100 meter neer. In algemene zin overschat het RIVM de gemeten depositie 3,6 maal.

Lees ook:
UvA-onderzoek zet agro-afkapgrens op 300 meter
Stikstofstudie UvA vaag in woord, helder in resultaat

Dit is een van de opvallendste conclusies in het rapport 'Nitrogen deposition around dairy farms: spatial and temporal patterns', waarvan vandaag (dinsdag 12 september) een Executive summary is verschenen. "We kunnen geen goede 'match', noch enige andere vorm van validering claimen omdat de geobserveerde depositiemetingen verschillen van die in het OPS-model (het RIVM-rekenmodel, red)", schrijven de onderzoekers.

Daadwerkelijk metingen verricht
De studie is om meerdere redenen van belang. Het is het eerste onderzoek waarbij daadwerkelijk metingen zijn verricht en stikstofisotopen ook tot de bron zijn herleid. Het RIVM hanteert vooral gemodelleerde methoden en heeft de metingen laten liggen.

De metingen die de UvA-onderzoekers onder leiding van Albert Tietema hebben gedaan, geven aan dat de stikstofdepositie buiten een straal van 500 meter om een boerderij nog maar nauwelijks tot die boerderij is te herleiden. De grootste hoeveelheid 'bedrijfseigen' stikstofemissie valt binnen een straal van 100 meter. Op 25 meter afstand kan 75% van de ammoniakconcentratie er nog naar worden herleid, op 500 meter nog slechts 25%.

PAS-melders uit de brand geholpen
De gemiddelde 'achtergronddepositie' van herleidbare stikstof binnen de 500 meter bedraagt 5,6 kilo per hectare per jaar. Dit is flink onder de Kritische Depositiewaarde (KDW) voor de meeste kwetsbare natuur, waardoor bijvoorbeeld alle PAS-melders met gemak uit de brand zijn geholpen. De vergunningverlening gaat eenvoudiger als een KDW in een straal van 25 kilometer rond de aanvrager niet wordt overschreden. Waar het OPS de droge depositie sterk overschat, onderschat het model anderzijds de natte depositie behoorlijk. Hele precieze cijfers daarover heeft het onderzoeksteam van de UvA overigens niet, want de natte depositie wordt afgeleid uit het verschil tussen de totale depositie en de droge depositie.

De aangehaalde resultaten komen voort uit een tweejarig onafhankelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, dat gefinancierd is door het Mesdagfonds. Het onderzoek is verricht op twee melkveebedrijven in het noorden van het land. Van de totale stikstofemissie van boerderijen gaat 91% direct door naar hogere luchtlagen, zoals ook in grote lijnen het geval is met andere emissies van industrie en verkeer. Daarna komt het weer neer. De resterende 9% komt wel binnen 500 meter om een boerderij neer, maar dan vooral heel dichtbij.  

Metingen en modellen horen hand in hand te gaan
De Amsterdamse onderzoeksgroep van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica wil graag nog verder onderzoek doen, maar ziet de opgedane meetresultaten als een belangrijke aanvulling op het modelmatige werk van het RIVM. "De noodzaak dat metingen en modelleringen hand in hand behoren te gaan, wordt breed onderschreven." Een andere conclusie uit het onderzoek is dat grasland netto een hoeveelheid van 12 kilo ammoniak per hectare uitstoot, waarvan driekwart in het voorjaar en de zomer, wanneer wordt bemest en geoogst.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
18 reacties
Abonnee
Zeeuw 12 September 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10905898/stikstofemissie-wijkt-in-de-praktijk-sterk-af-van-model]Stikstofemissie wijkt in de praktijk sterk af van model[/url]
Dus de conclusie klopt: alle rechterlijke uitspraken over vergunning afwijzingen onder de 10mol/ha/jaar zijn gebaseerd op modelmatige malversatie. Het wordt tijd dat het project Liethingsbroek in Groningen met de resultaten komt. Ik snap niet dat RIVM wetenschappers zich blijven lenen voor zo’n maffia overheid. Nog steeds spreken ze over correctie voor NH3 uit Zee! Dat is blijven liegen dat het gedrukt staat!
Abonnee
Louis Pascal de Geer 12 September 2023
Wel héél tekenend dat juist de Amsterdamse Universiteit een bom legt onder het hele stikstofbeleid van de regering die nu helemaal dient op te houden daar nog een woord over te spreken en ook gaat ophouden met de N histerie,
Dank jullie Amsterdammers!
Abonnee
Jurriaan 12 September 2023
Het is maar hoe je het onderzoek leest. Elders lees je dat de RIVM-modellen helemaal kloppen en het kabinet het als bevestiging ziet om door te gaan met het huidige beleid ............ Wel toevallig dat onderzoek net bekend wordt paar dagen nadat stikstofbeleid niet controversieel is verklaart......
Abonnee
Louis Pascal de Geer 12 September 2023
Ik begrijp niet hoe dit gepruimd wordt en voor mij een bewijs hoever den Haag van de werkelijk afstaat Hoop dat de vetkiezingen duidelijke taal gaan spreken!!!
Abonnee
jan 13 September 2023
niet op het journaal
niet in AD
Abonnee
Tijdbom 13 September 2023
jan schreef:
niet op het journaal
niet in AD
Is zeker noemenswaardig. Zou boerenbusiness deze zeer belangrijke uitkomst zover kunnen krijgen?
Zou mooi zijn dat dit op het bord van Timmermans en v/d Wal zou komen als ontbijt.
Jost 13 September 2023
Lois Pascal De Geer 23;36.

Het RIVM is in opdracht van Den Haag . Bewust het verkeerde pad ingeslagen.
Abonnee
Tijdbom 13 September 2023
Ik heb met veel plezier de uitspraken van Von der Leyen aangehoord,en gelezen. Ik denk te kunnen stellen dat ZIJ een politicus is met gezond verstand. Tot 2x toe bedankte zij de boeren,om het publiek van voldoende voedsel te voorzien. Dit zal niet goed vallen bij Bibbermans.
Ik was in mijn nopjes.
Abonnee
Gerben 14 September 2023
Melkboeren reken je niet rijk. De onderzoeksresultaten - van maar 2 bedrijven - zijn hier subjectief verwoord. Lees het rapport zelf van A-Z. Dan zie je dat er valse hoop wordt gewekt. Melkveebedrijven/-sector schijten op het RIVM, maar zij voeren (laten uitvoeren) niet eens zelf metingen uit op en buiten zijn/haar bedrijf. Tragisch!
Abonnee
CM 14 September 2023
Heeft er iemand al de link gelegd met Schiphol en alle vlieg bewegingen? Die zeggen dat hun emissies hun niet toe te rekenen zijn.
Abonnee
jan 14 September 2023
gerben is ambtenaar
Abonnee
Zeeuw 14 September 2023
Gerben je bent van het padje zeggen we in Zeeland. Dwz er is weinig hoop voor je en je moet je rustig houden aan wordt je opgenomen voor behandeling!
Abonnee
Gerben 14 September 2023
Ongelooflijk dat boeren zich rijk rekenen. Het heeft er alle schijn van dat de 'slager zijn/haar eigen vlees keurt. Inteelt kun je ook zeggen.
Veronderstel eens dat het kleine niet representatieve stikstofonderzoek op maar 2 bedrijven waar is, dan is het echt een ramp voor veebedrijven. De ammoniak slaat dus neer op het terrein van het veebedrijf. Er komt een enorm overschot = concentratie = vervuiling van stikstof op de boerengrond. Dat spoelt uit of vervuilt door bodem- en regenwater de grond en watergangen. Zo wordt de wijde omgeving en natuurgebieden alsnog met stikstof overspoeld.
De veebedrijven moet je dan beschouwen als een chemische vervuiler, het terrein moet afgedamd en het weglopende/-lekkende gezuiverd worden. Een dure grap voor de veebedrijven!
Kortom, het stikstofprobleem blijft, moet aangepakt: reductie van de veestabel
Abonnee
CM 15 September 2023
Gerben toch,gaat het wel goed met je ? Als ik het zo lees van je betwijfel ik het ten zeerste. De druiven waren zeker erg zuur na dit rapport van Uv Amsterdam? Je framed en verdraaid maar lekker een eind weg maar je raaskalt maar. Tegen zulke onzin is het de moeite waard niet om daar serieus discussie mee te voeren.
Abonnee
Gerben 15 September 2023
CM en boeren, reken je niet rijk. Er wordt teveel stikstof - dichterbij of verderaf - geproduceerd. Duitsland wil met een afrekening komen voor het surplus (export minus import) van grensoverschrijdende stikstof.
Wie gaat dat betalen, de Randstad zeker weer. De stemming keert: de vervuiler moet betalen. Hoe meer vervuiling hoe meer dokken. De wal keert het schip!
Abonnee
Louis Pascal de Geer 15 September 2023
Als ik het goed begrepen heb, verdwijnt 90 % van de uitgestoote NH3pijlsnel naar de bovenlaag van de lucht lees dampkring? En WAT gebeurt er daar? Later wordt deze NH3 neergeslagen in de vorm van regen. Is dat nog dezelfde NH3 of heeft de Natuur deze bewerkt in de hoge luchtlagen en ook door de regen. Opeens slaat een groot deel van de 90% neer doormiddel van regen.
Dat is voor mij het sein dat de Natuur voor ons aan het werk is!
boer in hart en nieren 16 September 2023
gerben kom jij maar eens bij mij in de leer.!
je weet er werkelijk niks van.
en daar loopt heel Nederland vol mee die roepen maar wat horen iets nemen het aan etc etc
alles heeft stikstof nodig dat is leven.......
de natuur is nergens zo goed in balans als op en rond de boerderij
is al zolang boeren bestaan een grote kringloop dat kan niemand anders zeggen welke bedrijfstak dan ook.

wat denk je van onze opname door middel van de gewassen???
kunnen wij daar ook de rekening naar de bv nederland sturen
hoor ik niemand over

er is 1 hele belangrijke misvating.
als je iets maar krap genoeg maak heb je altijd te veel.
wij hebben een mestbeleid wat van geen kanten klopt.
veel en veel te krap onze gewassen hebben 50 % meer nodig om optimaal te groeien , maar je mag niet over je mestkwantum erg wrang ,als boer wil je toch het beste voor plant en grond,
het is te triest voor woorden dat wij zelf niet mogen bepalen hoe we onze eigendom grond bemesten /betelen/bewerken op welke datum enz.
nee dat word allemaal door de over door onze strot geduwd vaak door gasten net u die van geen toeten of blazen weten hoe het werkt in praktijk.
juist daar gaat het nu goed fout. laat de boeren zelf boeren dan komt het meer dan goed het is onze kostwinning dus wij willen en doen het beste wat er kan met bloed zweet en tranen . beetje meer respect zou op zijn plaats zijn.
ps koester iedere boer want zijn broodnodig zijn er al veel te weinig.
ga eerst eens jaar of tien bij de luchthavens/verkeer/industrie kijken wat je daar kunt doen die hebben de laaste 25 jaar 0,0 gedaan aan verbeterpunten enz enz

Abonnee
Gerben 16 September 2023
Ik gun elke boer het allerbeste toe. Dubbele (melk-)prijzen, halvering van de veestapel, onmiddellijke afbouw van subsidies voor bedrijven die groter zijn dan de gemiddelde bedrijfsgrootte (degressief i.p.v. proportioneel stelsel).
Voor vervanging op wereldniveau van 50% dierlijke door plantaardige eiwitten, spaar je 653 miljoen hectare uit, ontbossing wordt een halt toegeroepen, de uitstoot wordt eenderde minder en de waterbesparing is 10% minder (zie ook NRC van heden).
Dat gaat er op lijken. Mest is te vergelijken met een medicijn: heilzaam, maar in een overdosering is het een gif.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Andere toon nieuwe Tweede Kamer en provincies

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox