Bayer CropScience

Aangeboden door Bayer CropScience

Meer opbrengstzekerheid met Verango

14 April 2023

Verango is een relatief nieuwe nematicide op basis van de werkzame stof fluopyram. Het is effectief tegen diverse aaltjes en zorgt voor een vitaler gewas.

De huidige marktomstandigheden maakt optimalisatie van de aardappelteelt extra interessant. Het loont om op de beschikbare gronden de maximale opbrengsten te realiseren. Helaas zijn er steeds minder middelen beschikbaar waarmee de opbrengst kan worden zeker gesteld. Ook de huidige nematiciden in de aardappelteelt komen in de toekomst steeds meer onder druk te staan.

Een relatief nieuw nematicide is Verango. Hoewel er in de praktijk nog maar weinig ervaring mee is opgedaan, kan dit middel de komende jaren wel eens een aantal interessante voordelen voor de praktijk bieden.

Effectief tegen aaltjes
Verango heeft een goede werking tegen aardappelcystenaaltjes (Globodera rostochiensis en pallida) en wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans). Verder is in Engels onderzoek vastgesteld dat Verango een vergelijkbaar effect heeft als Vydate® op vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoriden). Dit effect is beoordeeld op basis van de aantasting van TRV (tabaksratelvirus) op de geoogste knollen. Het effect op wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi en fallax) wordt de komende jaren nog verder onderzocht, omdat de proefdata hiervan nog te gering zijn. Wél komen er vanuit de praktijk positieve ervaringen met de inzet van Verango tegen wortelknobbelaaltjes.

Vitaler gewas
Naast de nematicide werking geeft Verango een vitaler gewas. Hierdoor krijgen Alternaria en Zwarte spikkel minder kans om toe te slaan. Dit vertaalt zich altijd in een meeropbrengst.

Praktijkervaringen
Afgelopen teeltseizoen heeft Bayer samen met 13 aardappeltelers praktijkervaring opgedaan met Verango. In deze praktijkproeven is de standaard grondbehandeling vergeleken met de standaard plus Verango (waarbij de standaard soms ook onbehandeld was).

Voor de aardappeloogst zijn in beide proefstroken op zes plaatsen van 4,5 meter gerooid. Hiervan is later de opbrengst bepaald. De uitkomst daarvan is als volgt:

  • Verango heeft een positief effect op de opbrengst van gemiddeld 8,9%
  • Tien percelen lagen op zandgrond, hier was de meeropbrengst gemiddeld 11,8%
  • Op vijf percelen stond het ras Fontane, hier was de meeropbrengst gemiddeld 12,2%

Advisering & toepassing
Verango is vloeibaar en kan zowel volvelds- als via een rijenbehandeling worden toegepast. Een gelijkmatige verdeling door de grond is van belang!

Volveldstoepassing

  • Het middel gelijkmatig over het land spuiten en vervolgens inwerken. Ook kan het tijdens de grondbewerking voorafgaand aan het poten worden toegepast.
  • Het middel inwerken op een diepte van 10 tot 20 cm. De toepassing kan vanaf drie dagen voor het poten worden uitgevoerd.
  • Dosering: 0,625 l/ha

Rijenbehandeling

  • Het middel tijdens het poten toedienen in de pootveur met behulp van op de pootmachine opgebouwde apparatuur.
  • Kan worden gemengd met middelen op basis van azoxystrobin (onder meer Amistar®), fluxapyroxad (Allstar®) en Serenade. Ook gangbare vloeibare meststoffen zijn goed mengbaar. 
  • Dosering: 0,625 l/ha

Vydate® is een geregistreerd handelsmerk van Corteva Agriscience
Allstar® is een geregistreerd handelsmerk van BASF
Amistar® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta

Deze businesscase is powered by:

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox