Bayer CropScience

Aangeboden door Bayer CropScience

Onkruidbestrijding belangrijk voor opbrengst

3 Mei 2024

Wanneer de aardappelen gepoot zijn, moet er ook aandacht zijn voor de onkruidbestrijding. Immers, een adequate onkruidbestrijding heeft een positief effect op de opbrengst en geeft minder problemen bij het rooien. De juiste middelenkeuze is hierbij van cruciaal belang. De ervaringen met Gofor zijn sinds introductie in 2021 zeer positief.

Gofor is een combinatie van aclonifen met flufenacet. Flufenacet is een actieve stof uit een nieuwe subgroep voor de aardappelteelt, te weten de HRAC groep 15, oxycetamides. Dit past uitstekend in het resistentie-management.

Afb. 1 Onkruidbestrijding tijdig uitvoeren geeft optimaal effect.

Resultaten 2023

Bovenstaand de resultaten van de demoproef op het platform Lelystad 2023 (afbeelding 2, 3 en 4). Een proef waarin we verschillende onkruiden zijn gezaaid en waarin geen aardappelen zijn gepoot. Bij beide objecten wordt 900 gr aclonifen / ha toegepast. Bij de Gofor (afb. 4) is hier 300 gr flufenacet aan toegevoegd. Conclusie: de toevoeging van flufenacet aan de aclonifen, maakt de werking breder.

Deze brede werking zien we ook in de praktijk op een aantal veel voorkomende onkruiden zoals zwarte nachtschade, uitstaande melde, perzikkruid en zwaluwtong. Ook op hanenpoot, een veel voorkomend onkruid, zien we met Gofor een goed effect.

Doornappel
Doornappel is een onkruid dat we met name in de oostelijke aardappelteeltgebieden steeds meer zien verschijnen. De zaden van dit onkruid zijn zeer ongewenst bij de verwerking van de fritesaardappelen. Bestrijding van de doornappel is zeer uitdagend. Gofor heeft in het onderzoek laten zien dat deze de beste resultaten geeft, weliswaar geen 100% bestrijding, maar een onderscheidende werking!

Afb. 5 Doornappel, grotere plant met bloemen en doosvrucht

Duurwerking
De ervaringen uit proeven en demostroken van de afgelopen jaren hebben laten zien dat de mixen waarin de Gofor wordt gebruikt een langere duurwerking laten zien.

Bovenstaande afbeeldingen zijn van 29 september 2022 van een demoproef zetmeelaardappelen in Grolloo. Het object met Gofor (afb. 7) laat duidelijk minder straatgras zien.

Samenvattend: een goede langdurende werking op straatgras!

Toepassingsvoorwaarden Gofor

 • Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van aardappelen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).
 • Percelen die niet grenzen aan het oppervlaktewater hebben geen extra beperkingen.

Pootaardappelen
Het gebruik van Gofor in pootaardappelen wordt niet direct aanbevolen. Dit in verband met mogelijke gewasreactie wanneer Gofor kort voor opkomst wordt toegepast en direct daarna veel neerslag volgt. Dit is slechts een tijdelijke gewasreactie.

Adviezen
Consumptie-aardappelen:

Sencor tolerante rassen

 • 0,25 – 0,75 l Sencor + 3-4 l Boxer + 2 l Gofor / ha
 • 3-4 l Arcade + 2 l Gofor / ha
 • 0,25 – 0,75 l Sencor + 3-4 l Boxer + 0,15 – 0,25 l Centium + 2 l Gofor / ha

Sencor gevoelige rassen

 • 2 l Proman + 3-4 l Boxer + 2 Gofor / ha
 • 2 l Proman + 3-4 l Boxer + 0,15 – 0,25 l Centium + 2 l Gofor / ha
 • 2 l Gofor + 2 l Sinopia

Zetmeel-aardappelen:

 • 0,35 l Sencor + 1,0 Gofor / ha
 • 2,5 l Arcade + 1,0 Gofor/ ha
 • 1,5 l Arcade + 1,5 l Gofor / ha
Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden