KWS

Aangeboden door KWS

Late zaai? Zaai dan tijdig rijpe maïs

28 April 2021

Zeker in vergelijking met de afgelopen 3 jaar is dit voorjaar koud begonnen. Als gevolg van deze koude is de zaai van maïs vertraagd op gang gekomen en nog lang niet overal afgerond. Voor een optimale kieming en beginontwikkeling dient de bodemtemperatuur op zaaidiepte minimaal 10 graden Celsius te zijn.

Zaai van de maïs onder te koude condities geeft kans op een slechte en trage kieming en mogelijk uitval door een aantasting van kiem- en bodemschimmels. Zeker wanneer het in de periode na de zaai ook nog koud blijft.

Wanneer de tijd tussen zaai en opkomst langer duurt dan 10-14 dagen, kan de groeipunt (wortel/spruit) worden aangepakt door deze schimmels. Een groeipunt is veel kleiner dan een speldeknop. Vanwege deze kleine afmeting is de kans op beschadiging extra groot. Wanneer de spruit is aangetast door kiemschimmels, dan is het gebeurd met de opkomst van deze maïsplant. Wanneer er sprake is van wortelvertakking dan heeft de kiemschimmel geen kans meer en zal de maïsplant zich goed ontwikkelen. Het is belangrijk om te letten op de temperatuur en weersverwachting in de periode rond - maar vooral ook na - de zaai!

Zaai bij een bodemtemperatuur op zaaidiepte van minimaal 10 graden Celsius.

Pas de rassenkeuze aan bij (ver)late zaai
Op veel percelen wordt nu later gezaaid dan oorspronkelijk de bedoeling was, terwijl de rassenkeuze mogelijk op een vroege zaai was gebaseerd. Het (te) laat zaaien van deze rassen resulteert in een (te) late oogst of de oogst van een niet-rijp gewas. De oogst van niet-rijpe maïs kost per hectare al gauw 300 euro als gevolg van een lagere voederwaarde uit zetmeel per kilogram drogestof en een lagere zetmeelopbrengst per hectare. Dit tekort moet vervolgens dan weer duur aangekocht worden. Alle reden dus om te kiezen voor tijdig rijpe maïs.

Juist om deze hierboven beschreven redenen, maar ook om te streven naar een zo hoog mogelijk saldo, is kiezen voor maïs met tijdig afrijpende kolven in combinatie met een zo hoog mogelijke korrelopbrengst heel belangrijk. Tijdig afrijpende maïs kan ook echt tijdig geoogst worden. Vaak is deze maïs in de korrelafrijping juist vaak verrassend vroeg!

Wilt u ook een tijdig rijp gewas oogsten? Kies voor PAPAGENO of EXELON!
Bij oogst op het juiste moment is de opbrengst van de korrel dominerend, zeer zeker ook bij de oogst van de maïs als silomaïs. Dit komt tot uiting in hoge drogestof- en voederwaardeopbrengsten. Daarnaast is ook de voederwaarde een goede indicator van de kwaliteit van PAPAGENO. Niet voor niets dat PAPAGENO in het zeer vroege segment (FAO 200) een aanbeveling heeft gekregen op de Officiële Rassenlijsten in Nederland en België! PAPAGENO kan zeer zeker rijp geoogst worden voor 1 oktober in de hele Benelux, wat tevens maakt dat er daarna met succes Snelle Lente Rogge op hetzelfde perceel geteeld kan worden. PAPAGENO geeft samen met Snelle Lente Rogge de hoogste drogestof-, eiwit- en zetmeelopbrengst per hectare!

EXELON als het echt vroeg moet zijn!
Het allervroegste ras op alle rassenlijsten in de Benelux is EXELON. Het maïsras is met FAO 170 een ultravroeg ras en kan daarmee nu nog heel goed in het Noorden van Nederland en het Westen van België gezaaid worden zonder dat er angst hoeft te zijn dat het ras niet op tijd rijp wordt. EXELON kent een goede beginontwikkeling (snelheid grondbedekking) en is stevig. 2 belangrijke eigenschappen voor de teelt in de genoemde regio's.

In de resultaten zoals gepresenteerd in de eerste grafiek, staat om reden van vroegrijpheid en opbrengst de korrelopbrengst van maïsrassen voor zowel korrelmaïs- als silomaïsdoeleinden centraal. Uit de proeven in deze grafieken is werkelijke vroegrijpheid en opbrengst vastgesteld. Daaruit blijkt dan ook dat sommige maïsrassen, die in de praktijk als 'vroeg' worden verkocht, in werkelijkheid helemaal niet zo vroeg zijn. Met deze rassen wordt dan ook niet het optimale saldo uit een rijpe korrel behaald. Ook hier geldt weer dat het goed is om daar als teler alert op te zijn. Zeker wanneer er later dan gepland gezaaid moet worden als gevolg van de lagere temperaturen dan normaal in april!

Bestellen en leveren kan nu nog!
Maïszaad van PAPAGENO en EXELON is nog voorradig en kunt u bestellen bij uw maïszaadleverancier of via onze webshop om vervolgens snel geleverd te worden. Voor meer informatie over PAPAGENO en EXELON of over de combinatie van de teelt van beide rassen met die van Snelle Lente Rogge kunt u terecht bij uw eigen regionale KWS-adviseur. Zijn contactgegevens zijn te vinden op onze website.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden