Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Zo zaai je vroeg vanggewas zonder opbrengstverlies

5 December 2018

De maïstelers op de zand- en lössgronden krijgen vanaf 2019 te maken met ingrijpende nieuwe regelgeving. Zij moeten hun vanggewas uiterlijk 1 oktober inzaaien, of anders kiezen voor onderzaai of een volgteelt wintergraan. Hieronder staan een aantal praktische tips om hier mee om te gaan.

Een vanggewas kan gelijk of net na de maïsinzaai of in het 4- tot 6-bladstadium van de maïs gezaaid worden. Het voordeel van onderzaai is dat de maïs dan (indien nodig) ook nog later dan 1 oktober geoogst mag worden. Het nadeel is dat de resultaten met onderzaai erg wisselend zijn: we zien regelmatig overwoekering, een slechte opkomst en problemen omtrent de onkruidbestrijding.

Voor onderzaai in het 4 tot 6-bladstadium is er het nieuwe mengsel LG ONDERZAAI.

Vroeg vanggewas én hoge maisopbrengst
In onze maïsveredeling werken we sinds het legendarische ras LG 11 aan het vervroegen van mais, mét verhoging van de voederwaarde-opbrengst. Met succes: onze nieuwste rassen als LG 31.205 (zeer vroeg) en LG 31.226 (vroeg) leveren bijvoorbeeld 22,5 tot 23 ton droge stof per hectare in de rassenlijstproeven. Dat is meer dan menig middenvroeg ras.

Een (zeer) vroeg ras zaaien, geeft bovendien meer oogstzekerheid (ook op de lichtere gronden):

  • Minder kans op gemodder bij de maïsoogst;
  • In het voorjaar gelegenheid om eerst een snede gras te oogsten;
  • In een nat voorjaar tijd om goede zaaiomstandigheden af te wachten;
  • In het najaar meer gelegenheid om gras in te zaaien.

Vroeg zaaien om vroeg te oogsten?
Sommige telers denken hun oogstdatum te vervroegen door de maïs vroeger te zaaien. Dit is echter niet de oplossing! Maïs stemt zijn bloei af op de daglengte. Vroeg zaaien zorgt niet per se voor een vroege bloei en dus ook niet voor een vroege afrijping. Zaai de maïs dus altijd bij een voldoende hoge bodemtemperatuur en wanneer je geen structuurschade toebrengt. 

Mijn advies: met (zeer) vroege maïsrassen van LG zaai je voor 1 oktober een vanggewas zonder in te leveren op maïsopbrengst!

Bekijk onze ultravroege, zeer vroege en vroege rassen voor seizoen 2019.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden