Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Nederlands areaal veldbonen blijft groeien

2 September 2019

De teelt van eiwitgewassen kan binnen de Europese Unie op steeds grotere belangstelling rekenen. Het verbouwen van de veldboon valt in Nederland binnen de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) als ecologisch aandachtsgebied.

De winterveldboon Tundra is in 2015 uit het Britse kweekprogramma van Limagrain in Nederland geïntroduceerd en de hoeveelheid bestellingen stijgt ieder jaar. Het areaal eiwithoudende gewassen, waaronder dat van de veldboon, blijft over het algemeen ook groeien.

In 10 jaar tijd is het areaal van eiwitgewassen gestegen van 5.642 hectare naar 9.124 hectare, een stijging van 61,7%. Dat heeft onder meer te maken met het advies van de Commissie Grondgebondenheid om in het jaar 2025 minstens 65% eiwit van eigen land te halen.

De areaalgroei van eiwithoudende gewassen in Nederland (Bron: CBS, 2019).

Lokale teelt: eiwit van eigen land
Zowel voor de melkveehouder, pluimveehouder als akkerbouwer biedt de teelt van (winter)veldbonen veel voordelen. Voor een melkveehouder ligt de kracht van het product met name in de productie van evenwichtig krachtvoer (met eiwit én zetmeel), terwijl de akkerbouwer een gewas ziet met een zeer intensieve beworteling en een mooie stoppel, dat ook nog een goede stikstoflevering nalaat aan de volgteelt.

Het is voor beiden eveneens interessant om een samenwerkingsverband aan te gaan. De veldboon past als vlinderbloemige namelijk goed in een akkerbouwrotatie en de opbrengstpotentie van een winterveldboon van het ras Tundra is met 5 tot ruim 8 ton bonen per hectare de moeite waard.

Ervaringen teelt winterveldbonen
De afgelopen jaren hoorden we volop ervaringen van (melk)veehouders, akkerbouwers en pluimveehouders. Zo wordt er bijvoorbeeld een hoger melkeiwit gehaald met veldbonen en is de toevoeging van bonen in het rantsoen direct meetbaar. Voor de akkerbouwer is de veldboon een zeer goede aanwinst in het bouwplan en pluimveehouders zeggen dat hogere eigewichten bijdragen aan een beter rendement van legkippen.

Meer weten over veldbonen? Vraag hier de whitepaper aan.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden