Dossier | Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

BB TV Jaap van Wenum

'Kalenderlandbouw moet worden bijgestuurd'

Jaap van Wenum is sinds vandaag (1 juni) de nieuwe voorzitter van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. In een gesprek met presentator Eric de Lijster gaat de opvolger van Dirk de Lugt in op de taken van de organisatie en de acties om het huidige kabinetsbeleid in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Nitraatrichtlijn - zoals de kalenderlandbouw - bij te sturen. 'We moeten toe naar werken op doelen in plaats van middelen.' Ook komen de onderhandelingen over een Landbouwakkoord aan bod. 'We hebben zorgen of er voldoende areaal blijft om een verdienmodel overeind te houden.'
1 Juni 2023
slang

Achtergrond GLB

Gecombineerde opgave blijft een grote slangenkuil

De Gecombineerde opgave (meitelling) is een jaarlijks ritueel dat bij de meeste boeren niet tot de favoriete klussen hoort. Dit jaar is het nog een paar tandjes erger. Door de invoering van het nieuwe GLB, en de korte voorbereidingstijd van de RVO, kan de Gecombineerde opgave zo onderhand wel een chaos genoemd worden. Uit gesprekken die Boerenbusiness voerde, blijkt dat boeren en adviseurs de grootste moeite hebben om alles goed in te vullen en de techniek van de RVO hapert.
9 Mei 2023
Brussel EuropeseUnie Europa EU

Achtergrond Europees beleid

Duitsland maakt de geesten rijp voor groener GLB

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 is nog niet goed en wel ingevoerd of de campagne voor de volgende periode begint al. Waar de Nederlandse boeren worstelen met de bufferstroken, ecoregelingen en conditionaliteiten in de Nederlandse uitwerking van het GLB, proberen politici en denktanks alvast hun stempel te drukken op hoe het na 2027 verder moet met het Europese landbouwbeleid.
30 Maart 2023
RVO

Opinie Jurphaas Lugtenburg

Leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker

Net als de belastingaangifte staat de Gecombineerde Opgave -in de volksmond beter bekend als de meitelling- bij de meeste boeren niet bovenaan het lijstje met favoriete klussen. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat dit jaar echter op de schop en daarmee gaat ook het hele systeem van de Gecombineerde Opgave op zijn kop.
28 Februari 2023
suikerbieten

Nieuws Suikerbieten

Nieuwe GLB zet de rem op handel in LLB's

De handel in ledenleveringsbewijzen (LLB's) voor suikerbieten is gestabiliseerd na een periode van sterk groeiende vraag en stijgende prijzen. Inmiddels staat er duidelijk een rem op de handel. Insiders wijten dat deels aan het nieuwe GLB. Telers puzzelen met het bouwplan en suikerbieten moeten daarin soms plaatsmaken voor andere gewassen.
20 December 2022
Brussel Europese Commissie

Nieuws GLB

Nederland moet geld GLB eerlijker verdelen

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), is vandaag (dinsdag 13 december) eindelijk goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat is net op tijd want het nieuwe GLB wordt al vanaf 1 januari 2023 van kracht. Nederland heeft het NSP wel bij moeten stellen van de Commissie. De meest in het oog springende wijziging is dat directe betalingen anders verdeelt moeten worden op basis van de bedrijfsgrote.
13 December 2022
euro tarwe - agri

Nieuws EU landbouw

Minder, maar voldoende landbouwproductie in EU

De Europese landbouwproductie zal in de komende tien jaren vrijwel nergens toenemen, ook niet qua graanteelt, wel zal de productie van melk en vlees dalen, maar de voedselzekerheid komt niet in het geding. Plantaardige vlees en zuivelvervangers blijven ook over 10 jaar nog relatief marginale producten.
8 December 2022
akkerbouw platteland

Achtergrond GLB

LNV spekt met het nieuwe GLB vooral adviseurs

Met de invoering van het nieuwe GLB en het daar parallel aan lopende 7e actieprogramma (nitraatrichtlijn in 2023, staan er grote veranderingen op stapel voor de agrarische sector. Over de precieze uitwerking is echter nog veel onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het systeem dat nu opgetuigd is zeer complex is.
17 November 2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox