Dossier | Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

akkerbouw grond Engeland UK graan - agri

Nieuws Grond

Britse boer 'braakt' liever dan dat hij teelt

Het Britse landbouwministerie limiteert dit jaar de hoeveelheid landbouwgrond die boeren braak mogen leggen om in aanmerking te komen voor aanvullende landbouwsubsidies. Daarmee moet voorkomen worden dat de voedselproductie te ver achteruitgaat, zo heeft het ministerie bekendgemaakt. Sinds de Brexit hebben boeren in Engeland, Schotland en Wales keuze uit een nieuw subsidieprogramma dat vooral gericht is op natuurbehoud en ontwikkeling.
26 Maart 2024
Oekraine

Achtergrond Politiek

Green Deal pijnpunt in gesprekken EU en Oekraïne

Oekraïne zou in de onderhandelingen over toetreding tot de EU overwegen af te zien van de subsidies uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid GLB. In ruil daarvoor wil Oekraïne een vrijstelling voor de agrarische sector voor de verplichtingen in de Green Deal. Dat zeggen althans anonieme bronnen in de European Pravda.
14 Februari 2024
Johan Mostert

Interview Johan Mostert

'LNV zet mestmarkt klem en saneert veehouderij'

De mestmarkt staat op het punt van vastlopen door het nieuwe, aangescherpte beleid van LNV. Dat zet de gehele veehouderij muurvast en probeert deze sector te 'saneren' volgens Johan Mostert, voorzitter van de sectie mest van Cumela. Ook heeft hij kritiek op de belangenorganisaties dat zij zich hierover nauwelijks laten horen, terwijl het volgens hem toch echt één minuut voor twaalf is.
24 Januari 2024
Piet Adema

Opinie Jurphaas Lugtenburg

Toezeggen lukte wel in het GLB, betalen wordt lastig

Het ene deurtje gaat open, het volgende deurtje gaat dicht en de ene hoofdrolspeler heeft geen idee waar de andere is gebleven. Nee, het gaat niet om een klucht van John Lanting, al vertoont de gecombineerde opgave en de Nederlandse uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de nodige kenmerken van een blijspel. Voor de gemiddelde landbouwer zit er door de nieuwe saga die aan het dossier is toegevoegd niet meer in dan lachen als een boer met kiespijn.
21 November 2023
grondbewerking groenbemester phacelia

Nieuws Financieel

Investeerders pleiten voor groene landbouwsubsidies

Subsidies voor de landbouw moeten in lijn gebracht worden met klimaat- en natuurdoelen. Die oproep doet het netwerk van investeerders Fairr in aanloop naar de G20-top die 9 en 10 september in New Delhi wordt gehouden. De focus in overheidssteun aan de landbouw moet af van overproductie en verschoven worden naar klimaat- en natuurbescherming.
28 Augustus 2023

BB TV Jaap van Wenum

'Kalenderlandbouw moet worden bijgestuurd'

Jaap van Wenum is sinds vandaag (1 juni) de nieuwe voorzitter van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. In een gesprek met presentator Eric de Lijster gaat de opvolger van Dirk de Lugt in op de taken van de organisatie en de acties om het huidige kabinetsbeleid in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Nitraatrichtlijn - zoals de kalenderlandbouw - bij te sturen. 'We moeten toe naar werken op doelen in plaats van middelen.' Ook komen de onderhandelingen over een Landbouwakkoord aan bod. 'We hebben zorgen of er voldoende areaal blijft om een verdienmodel overeind te houden.'
1 Juni 2023
slang

Achtergrond GLB

Gecombineerde opgave blijft een grote slangenkuil

De Gecombineerde opgave (meitelling) is een jaarlijks ritueel dat bij de meeste boeren niet tot de favoriete klussen hoort. Dit jaar is het nog een paar tandjes erger. Door de invoering van het nieuwe GLB, en de korte voorbereidingstijd van de RVO, kan de Gecombineerde opgave zo onderhand wel een chaos genoemd worden. Uit gesprekken die Boerenbusiness voerde, blijkt dat boeren en adviseurs de grootste moeite hebben om alles goed in te vullen en de techniek van de RVO hapert.
9 Mei 2023
Brussel EuropeseUnie Europa EU

Achtergrond Europees beleid

Duitsland maakt de geesten rijp voor groener GLB

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 is nog niet goed en wel ingevoerd of de campagne voor de volgende periode begint al. Waar de Nederlandse boeren worstelen met de bufferstroken, ecoregelingen en conditionaliteiten in de Nederlandse uitwerking van het GLB, proberen politici en denktanks alvast hun stempel te drukken op hoe het na 2027 verder moet met het Europese landbouwbeleid.
30 Maart 2023

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden