Shutterstock

Nieuws Energie

Netwerk kan investeringen in energie niet bijbenen

30 Oktober 2020

De energie-investeringen in Nederland zijn de laatste jaren fors gestegen. Er wordt vooral meer geld uitgeven aan hernieuwbare energie. De investeringen in netwerken groeien niet evenredig mee. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 is er in totaal €14,8 miljard euro geïnvesteerd in activiteiten op het gebied van energie. Dat is 22% meer dan in het jaar daarvoor, zo blijkt uit de cijfers die het CBS vrijdag 30 oktober heeft gepubliceerd. Het gaat om investeringen in conventionele energie, hernieuwbare energie, energienetwerken én energiebesparing.

Minder geld voor conventionele energie
Aan de hand van de nieuwe cijfers kan worden geconstateerd dat 2014 een omslagpunt was. Vanaf dat jaar daalden de investeringen in de conventionele sectoren, zoals het winnen van fossiele brandstoffen en de productie van kernenergie. Het gaat om een daling van €5,7 miljard in 2014 naar €3,1 miljard in 2018.

Daar staat tegenover dat de investeringen in hernieuwbare energie, energiebesparing en netwerken in dezelfde periode flink zijn gestegen. Het aandeel hernieuwbare energie groeide tussen 2008 en 2018 van €1,7 miljard naar €4 miljard. Vooral de investeringen in zonne-energie zijn toegenomen en in 5 jaar tijd verdrievoudigd. In 2018 werd €1,8 miljard uitgegeven aan zonne-energie.

Windenergie schommelt

Ook de investeringen in windenergie zijn gegroeid, maar variëren sterk per jaar. Dit komt door de aanleg van grote windparken op zee, waardoor er investeringspieken ontstaan. In 2018 ging het om €1,1 miljard. Voor 2014 was dat nog minder dan de helft daarvan. Ook de investeringen in zaken als warmte, geothermie, energie uit water, biomassa en biobrandstoffen nemen toe, maar deze ontwikkeling gaat minder hard.

Opvallend in de cijfers is dat de investeringen in de netwerken voor het energietransport niet evenredig meegroeien met de investeringen in hernieuwbare energie. In 2018 ging het om €3,6 miljard, vergelijkbaar met 2016. De jaren daarvoor schommelde de investering in netwerken rond de €2,5 miljard.

Beperkte netcapaciteit bedreiging
De groei is vooral toe te schrijven aan investeringen in het elektriciteitsnetwerk, onder andere gericht op het vergroten van de netcapaciteit. De capaciteit is desondanks op veel plaatsen onvoldoende en wordt gezien als een van de grootste belemmeringen voor de groei van het aandeel duurzame energie. Zo gaf ook Aernoud van Eeken van Zonnepanelen op het dak onlangs nog aan in een aflevering CEO in Agribusiness.

Energiebronnen op basis van wind en zon zorgen voor meer pieken en dalen in het netwerk, waardoor investeringen nodig zijn om het netwerk bestendig te maken. Ook de bouw van grote offshore windparken en het aansluiten van deze windparken op het netwerk vereisen investeringen in de netwerken.

boerenbusiness.nl

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Aardgas

Europese gasprijs op weg naar record

Analyse Olie

Olie doet een jas uit door onverwachte voorraad

Analyse Aardgas

Stevige concurrentie tussen Europa en Azië om LNG

Analyse Elektriciteit

Prijs van elektriciteit gaat schoksgewijs omhoog

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief