Het bedrijf van de familie Van der Heijden werd in 1979 op deze locatie gestart. De meest linkse schuur werd dit jaar gebouwd.
De meeste werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. De perceelsgrootte, veelal huur- en pachtgrond, varieert sterk. Gemiddeld zijn de percelen slechts 2,5 hectare groot.
De nieuwe geïsoleerde schuur is bedoeld als machineberging. Dit najaar is het echter als een noodopslag voor 500 ton fritesaardappelen van het ras Fontane ingericht.
Op 6 november rooide Van der Heijden de laatste Fontane-aardappelen. De hooggelegen zandgrond is nog erg droog, in tegenstelling tot de situatie bij collega-telers op de klei.
De aardappelen worden af land aan Aviko geleverd, die vaste afnemer is van alle aardappelen die het bedrijf teelt. Normaal gesproken worden alle aardappelen bewaard.
Over de opbrengst zijn vader en zoon goed te spreken. Die is boven verwachting. De gedetailleerde aanpak werpt zijn vruchten af.
De beregeningscapaciteit is de grootste beperkende factor op de uitbreiding van het aardappelareaal. Beregenen is een jaarlijks terugkerend fenomeen.
Veel aandacht wordt besteed aan de gezondheid van het gewas. De veldspuit is uitgerust met een Wingssprayer, aan de boom hangen Greenseeker-sensoren en wekelijks worden monsters genomen van de bladsteeltjes om het N-gehalte te meten.
Compost wordt aangevoerd om het gehalte organische stof in de bodem te verhogen en zo niet te laten dalen. Meer OS betekent een betere vochthuishouding.
Voor de vleesvarkenstak wordt 55 hectare korrelmaïs geteeld. Het overgrote deel wordt tot CCM vermalen en ingekuild.