Geen ruimte voor investering

Pachtende boeren in de verdrukking

1 Maart 2018 - 29 reacties

Pachtafhankelijke bedrijven blijven achter in hun ontwikkeling en tonen tegenvallende resultaten. De situatie wordt er niet beter op door de recente ontwikkelingen rondom de leencapaciteit en het melioratierecht. Zo laat de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) weten in de Landpachter.

Eerder bleek al dat de economische positie en resultaten van pachtafhankelijke bedrijven achterblijven. Zo blijkt dat de hoge pachtprijs op Kampereiland ervoor zorgt dat de bovengenoemde bedrijven achterblijven in hun ontwikkeling.

Pachtinvesteringen eisen veel eigen vermogen

Leencapaciteit vermindert
De bond merkt dat pachtafhankelijke bedrijven een geringere leencapaciteit hebben, bijvoorbeeld door het kortere aflossingstermijn en een hoger afschrijvingspercentage. Wat wringt is dat de pachter relatief veel eigen vermogen moet hebben om de investeringen te kunnen financieren. In de praktijk blijkt het eigen vermogen van pachters juist een knelpunt. Bovendien geven banken deze bedrijven het predicaat van een verhoogd risico mee, waardoor banken de financiering aan pachtafhankelijke bedrijven beperken.

Pachtersinvesteringen
Bij het staken van de bedrijfsvoering van pachtbedrijven moet de pachtinvestering worden vergoed aan de pachter. Allereerst is het belangrijk dat de afspraken hierover op papier gezet worden. Iets wat regelmatig niet gebeurd.

De taxering wordt volgens het melioratierecht bepaald, maar is onduidelijk. Althans, dat is de mening van de BLHB. "Er vindt een afschrijving plaats op de aangebrachte verbeteringen, maar dat is nadat de pachter de vruchten van de investeringen heeft kunnen plukken", aldus de bond. De restwaarde van de investeringen zou uitbetaald moeten worden aan de pachter.

In de praktijk ziet de BLHB echter dat deze afschrijving over 20 jaar bepaald wordt en geen restwaarde krijgt. Via deze boekhoudkundige methode wordt de toegevoegde waarde van de investeringen door de pachter (in veel gevallen) niet naar waarde uitbetaald. Deze methode moet vervangen worden door een bedrijfseconomische methode waarin met de restwaarde rekening gehouden wordt, meent de pachtersorganisatie.

Maatregelen
De BLHB wil tevens dat pachters een grotere leencapaciteit krijgen en wil dat de bedrijfseconomische afschrijvingsmethode als leidraad worden genomen. Daarbij wil de bond banken stimuleren om pachtafhankelijke bedrijven optimaal te ondersteunen, zodat ontwikkeling wel mogelijk is.

boerenbusiness.nl

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
29 reacties
Abonnee
Boer Jan 1 Maart 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/grond/artikel/10877701/pachtende-boeren-in-de-verdrukking][/url]
Er wordt gewoonweg te weinig verdiend in de agro sector, kosten reizen de pan uit, opbrengsten zeer marginaal.
Bedrijven met goede eigendom positie kunnen vaak werken vanuit vermogen, maar dragen vaak een hoge schuldenlast.
Het zou goed zijn als de overheid haar beleid aanpast, en pachters meer/andere kansen zou bieden hun bedrijf te stoppen.
Dit geeft andere ondernemers (ook pachters) nieuwe kansen vooruit te boeren.
Claas 1 Maart 2018
Wat voor kansen bedoel je dan voor stoppende pachters Jan ?
Warm saneren en de rekening ergens in een laatje leggen ?
Abonnee
Peter 1 Maart 2018
Goed dat dit is ter discussie komt. Ik heb echter een totale andere visie op het pacht instrument.

Pacht is een verkapte subsidie. De pacht is veel te laag tov de mogelijkheden in in het winstmodel.
Als ik het in mijn omgeving Zuidelijk Flevoland (ook voor oostelijk Flevoland en NOP) bekijk is de pachtprijs een lachertje. De grondprijzen zijn hier hoog, bij eigendom zijn de aflossing en rentelasten fors. Een pachter met top grond en hoog opbrengend vermogen boert hier voor een appel en een ei. Een pachter betaalt de helft van de waterschapslasten en geen WOZ.

Het zijn juist hier de pacht bedrijven die wel door ontwikkelen maar je ziet het niet en/of je hoort het niet. U moet is weten hoeveel men verdiend heeft en dit naast het bedrijf heeft geïnvesteerd inobjecten/projecten.

Blijkbaar mag dit niet naar buiten gebracht worden, maar er zijn hier veel pachters die in het vastgoed er warmpjes bij zitten. De boerderij/het pachtopbject functioneert als "een geldboom".


Nu is er een groot windmolenproject en het zijn de pachters die wederom profiteren. De eigendoms bedrijven worden afgescheept met een extreem lage vergoeding. De pachters komen er uitstekend van af , je pacht grond van RVOB en doet mee aan een molenproject je hoeft niks te doen en je krijgt nog een beste beloning . Dat "die paal" op je grond staat so what, het is niet je eigen grond en de waardedaling is voor RVOB. Je krijgt er nog een leuk centje voor en de hectares er omheen ook nog is vergoed. Niks doen en dat allemaal op andermans grond.

De situatie die ik hierboven beschrijf geld niet voor heel Nederland, zeker niet voor de weide gebieden daar zal het anders zijn. Toch blijf ik bij mijn punt :

"Pacht is een verkapte subside"

De geliberaliseerde pacht in Flevoland is uitstekend, iedereen krijgt een eerlijke kans om mee te doen. Dat de hoogste bieder dit krijgt toegewezen is niks mee, jij wil als teler toch ook de hoogste prijs? Kijk naar de veiling, en als je op marktplaats iets verkoopt , doe je dat toch ook aan de hoogste bieder.

Probleem is dat de emotie, hebzucht en het egoïsme regeert.

Als reactie krijg ik vast te horen dat ik het fout heb en dit meldt als afgunst. In tegendeel zelfs ik gun iedereen het beste, ondernemerschap waardeer ik zeer.

Het gaat om de feiten en niet om de wens van de gedachte.....
tots 1 Maart 2018
peter helemaal met je eens goed dat dit genoemd wordt.daarbij aangetekend dat de polder boertjes ook nog de kans gehad hebben om voor een appel en een ei het in eigendom te krijgen
Claas 1 Maart 2018
BLHB is ook voor hypotheekboeren. Deze kunnen ipv via dit forum ook lid worden en via de BLHB hun geluid laten horen
Abonnee
Berry 1 Maart 2018
Tussen eigendom en eigendom zit ook een wereld van verschil. Heb je het land onlangs gekocht of pak hem beet 20 jaar geleden. De kosten voor pacht zit in het midden.
Abonnee
Paul 1 Maart 2018
Peter heeft zeker een punt. Het opbrengend vermogen is hoog en de pacht in Flevoland is dan zeer laag. Wat hij ook nog is goed aangeeft is dat een pachter geen WOZ en lagere waterschapslasten heeft. Dat is wel een puntje, waarom betaald een pachter een lagere waterschapsbelasting dan een eigendom boer?

Het waterschap wil de lasten verhogen, immers men is van mening "de vervuiler " (lees gebruiker) betaald, er zou dus helemaal geen onderscheid mogen zijn op deze lasten tussen pachter of eigendom.

Ik heb ook nog een opmerking over de expolitatie-oprichting van een windpark.

Denk je nu echt dat RVOB gek is?
Die weten nu al op het moment dat de boeren hun park in Zuidelijk Flevoland gaan opstarten de pacht omhoog gaat.

Waarom?

Heel simpel, pacht wordt berekent ,inclusief de neven inkomsten.
Als ik de stukken en artikelen lees, kan /mag (volgens velen is het ze moeten van het bestuur) elke grondgebruiker mee doen. Dus de volledige individuele inkomsten van het molen project kan mee genomen worden in de pacht berekening. Daarbij komt het dat er nog een vergoeding komt voor de bedrijfswoning , (een afstandsvergoeding)

Het komt er dus op neer dat men het gemiddelde van het startkapitaal (lees certificaten) gaat berekenen en een gemiddelde aanname gaat doen van extra geld per bedrijf als hectare en bedrijfswoning vergoeding. Daarbij nog een paal vergoeding. Ik wordt een rekenfactor op los gelaten.
Hier komt een bedrag uit en dit wordt vervolgens in een ha bedrag toegerekend. Dit zal dan als neven inkomsten worden mee genomen.

Een leuke case voor het LEI.
Men heeft hier ervaring mee, in een aantal streken in Nederland is dit al jaren zo. Bij ons in Zeeland zie je in de pacht prijs stelling ook een bijdrage van agro toerisme. Bij veel mensen is dit niet bekend, maar als je er in verdiept is dit snel duidelijk. Ik heb er ook geen moeite, het is correct.

Dus wees er maar op voorbereid, de pacht gaat daar met een paar honderd euro omhoog. Dit is ook volkomen terecht en legitiem.

Ik ben benieuwd of iemand van het molen initiatief hier wel is over nagedacht heeft?
Abonnee
Polderboer 1 Maart 2018
Eerlijk is eerlijk zo heb ik het nog niet bekeken. Het punt van waterschapslasten ben ik met je eens. Ik zeg dat al jaren dat ik het absurd vind dat een pachter maar de helft hoeft te betalen.

Je opmerking van verhoogde pacht ivm een windpark, heb ik niet eerder over nagedacht. Het klopt wel, het is een inkomsten die ontstaan is door het pachten van je bedrijf.

Goed en terecht opgemerkt!
Berry 1 Maart 2018
Door de neven inkomsten ga je ook nog eens meer inkomstenbelasting betalen!Dat een pachter minder waterschapsbelasting betaald heeft als gevolg dat zn inkomen hoger is en dus ook de pacht die hij betaald.
concludeur 1 Maart 2018
Polderboer schreef:


Goed en terecht opgemerkt!


Blijft staan dat het natuurlijk lulkoek is als de pachtprijzen ook omhoog moeten door een stijging van de vrije marktprijzen. Die stijging komt niet uit de waarde van de landbouw. Dat is door natuurbeleid, stedelijke uitbreiding e.d. Hier in de polder word geregeld weer een uitgekochte Hollander neergescheten met geld als water.
Peer 1 Maart 2018
Pittige reactie van Peter, wel een grote kern van waarheid wat mij betreft.

Een pachter die met deze pachtprijs gemiddeld niet lekker verdiend heeft, is hoogst waarschijnlijk een slechte boer. En als je ergens niet goed in bent, kun (moet!) je er gewoon mee stoppen. Ga iets doen wat je wel kunt en voor die grond meldt zich een nieuwe baas; goede boeren staan in de rij.
Karel 1 Maart 2018
Pachters 2% van de vrije waarde laten betalen
Niks mis mee.
Sanders 1 Maart 2018
Klopt, 2 procent is wel de prijs. In de polders kunnen ze de pacht wel op 2500zetten.
concludeur 2 Maart 2018
Eerst maar eens afwachten hoe de eigendomsbedrijven praten wanneer er moet worden afgelost in tijden van rente van 6%. Wie dan gezond is, is ondernemer.
Karel 2 Maart 2018
Pacht dan ook naar 6 %
Ikweethetookniet 2 Maart 2018
Punt is dat het een moeilijk verhaal blijft. Ideaal zou zijn als pachtbedrijven ook weer een keer ingeleverd worden. Dan krijg je weer een gezonde balans. Nu blijft een zoon “boer” om het extra geld te pakken. Accountantsbedrijven zijn druk met maatschappen etc. Terwijl de beste boer niet meer wil telen.

Hele hoge pacht is ook niet de oplossing. Vrije verpachting ook niet. Wat er tussenin zou redelijk zijn. Ook in hetbelang van de telers dat de pacht niet verdwijnt op ten duur, rendement voor de verpachter moet er wel zijn.
kluit 2 Maart 2018
Een kant tekening in deze discussie is wel op zijn plaats Veel eigendomsbedrijven zijn familie bedrijven waarbij de overige familie leden nog een flinke vinger in de pap hebben Degene die het bedrijf heeft overgenomen mag bij gratie van deze familieleden het bedrijf overnemen , of dat altijd een gezonde situatie is waag ik ook te betwijfelen

Persoonlijk vind ik het systeem pacht een goede aanvulling voor de grond markt , dat er schoonheidsfoutjes in het systeem zitten laat daar geen twijfel over bestaan

Dat neven activiteiten die niet grondgebonden zijn worden meegenomen in de pacht prijs vaststelling vind ik een slechte zaak , dit heeft immers niets met het boeren op zich te maken

Nu speelt de discussie windmolens op veel plekken , een eigenaar van de grond kan gewoon zeggen voor die fooi doe ik het niet ik ga de locatie die blijkbaar op mijn land komt zelf wel ontwikkelen Een pachter moet slikken of stikken
Abonnee
Snel (w)eg 2 Maart 2018
Kluit, Ik ben het niet met je eens;

Twee pachtboeren in het molenbestuur hebben mij KEIHARD gedreigd met onteigening. U leest het goed, het is zo!

De dreiging was zo erg dat mijn vrouw persoonlijk er op aangesproken is, terwijl ze er niet bij betrokken wil zijn.
Het ergste vond ik de toon en de cynische lach.

Nu kunt u zeggen, je laat je niet onder druk zetten. Ik had geen keus neemt u dat van mij maar aan. Ik heb twee juristen erbij gehad en ze waren met stomheid geslagen, maar beide gaven aan dat ik geen keus heb.

Persoonlijk heeft het ons als gezin heel veel gedaan.

Ik ben niet tegen het park, maar val mij/ons er niet mee lastig. Ik heb ook duidelijk drie jaar van te voren aangegeven; teken ons bedrijf niet in, ik doe niet mee , geen belangstelling.

Het zijn de pachtboeren die ons een molenproject door de strot drukken. Het hele concept is ingegoten door invloed van 4 pachtboer bestuurders, dhr T, dhr V, dhr R en dhr S en twee gepensioneerde boeren dhr vE en dhr V. Ze moeten zich tot op het bot diep schamen.

Ik vind het wel terecht dat RVOB de pacht in dit gebied verhoogd, waarbij de reden is deelname/realisatie windpark Zeewolde.

Ons kost het veel geld, mijn bedrijf is minder waard geworden omdat ik moet gedogen dat er een windmolen op onze grond komt.

Terwijl de bestuurders dit lezen, komt hun trots naar boven, want o o o ze zijn zo trots met wat ze doen. Ze zouden is moeten weten hoeveel ellende ze bezorgd hebben de afgelopen jaren bij menig gezin.

Ik schrijf dit omdat dit de waarheid is en dat ook naar buiten moet komen. Zo gaat het hier in Zuidelijk Flevoland. Ik hoop dat de landelijke pers ook is aandacht wil schenken aan de offers die velen hebben moeten doen.
Ik lees alleen maar halleluja verhalen dat het park er komt.

De waarheid is anders dat mag nu toch wel duidelijk zijn.

citaat aan redactie:
Ik schrijf conform de regels, benoem geen namen en gebruik correct taalgebruik.
Abonnee
Zuidwester 2 Maart 2018
Lekker sfeertje in die p(r)achtpolder daar in Zeewolde.
Wat zullen de verjaardagen daar gezellig zijn....

Gelukkig hebben wij hier niet van die ego boeren en gaan we met onze buurt/buren paar keer per jaar leuke en gezellige dingen doen.
kluit 2 Maart 2018
Snel (w)eg schreef:
Kluit, Ik ben het niet met je eens;

Twee pachtboeren in het molenbestuur hebben mij KEIHARD gedreigd met onteigening. U leest het goed, het is zo!

De dreiging was zo erg dat mijn vrouw persoonlijk er op aangesproken is, terwijl ze er niet bij betrokken wil zijn.
Het ergste vond ik de toon en de cynische lach.

Nu kunt u zeggen, je laat je niet onder druk zetten. Ik had geen keus neemt u dat van mij maar aan. Ik heb twee juristen erbij gehad en ze waren met stomheid geslagen, maar beide gaven aan dat ik geen keus heb.

Persoonlijk heeft het ons als gezin heel veel gedaan.

Ik ben niet tegen het park, maar val mij/ons er niet mee lastig. Ik heb ook duidelijk drie jaar van te voren aangegeven; teken ons bedrijf niet in, ik doe niet mee , geen belangstelling.

Het zijn de pachtboeren die ons een molenproject door de strot drukken. Het hele concept is ingegoten door invloed van 4 pachtboer bestuurders, dhr T, dhr V, dhr R en dhr S en twee gepensioneerde boeren dhr vE en dhr V. Ze moeten zich tot op het bot diep schamen.

Ik vind het wel terecht dat RVOB de pacht in dit gebied verhoogd, waarbij de reden is deelname/realisatie windpark Zeewolde.

Ons kost het veel geld, mijn bedrijf is minder waard geworden omdat ik moet gedogen dat er een windmolen op onze grond komt.

Terwijl de bestuurders dit lezen, komt hun trots naar boven, want o o o ze zijn zo trots met wat ze doen. Ze zouden is moeten weten hoeveel ellende ze bezorgd hebben de afgelopen jaren bij menig gezin.

Ik schrijf dit omdat dit de waarheid is en dat ook naar buiten moet komen. Zo gaat het hier in Zuidelijk Flevoland. Ik hoop dat de landelijke pers ook is aandacht wil schenken aan de offers die velen hebben moeten doen.
Ik lees alleen maar halleluja verhalen dat het park er komt.

De waarheid is anders dat mag nu toch wel duidelijk zijn.

citaat aan redactie:
Ik schrijf conform de regels, benoem geen namen en gebruik correct taalgebruik.


Dat er verwerpelijke dingen in zuidelijk-Flevoland gebeuren daar weet ik alles van Ik distantieer mij ook van deze club die in het begin overigens oreerde tijdens vergaderingen dat zij wel even een rendement van 17%+ gingen halen en nu met de staart tussen de benen moeten melden dat ze hopen de 10% nog te gaan halen
En de pijnlijkste mededelingen voor de leden moeten overigens nog komen
Piet s 2 Maart 2018
Snel (w)eg schreef:
Kluit, Ik ben het niet met je eens;

Twee pachtboeren in het molenbestuur hebben mij KEIHARD gedreigd met onteigening. U leest het goed, het is zo!

De dreiging was zo erg dat mijn vrouw persoonlijk er op aangesproken is, terwijl ze er niet bij betrokken wil zijn.
Het ergste vond ik de toon en de cynische lach.

Nu kunt u zeggen, je laat je niet onder druk zetten. Ik had geen keus neemt u dat van mij maar aan. Ik heb twee juristen erbij gehad en ze waren met stomheid geslagen, maar beide gaven aan dat ik geen keus heb.

Persoonlijk heeft het ons als gezin heel veel gedaan.

Ik ben niet tegen het park, maar val mij/ons er niet mee lastig. Ik heb ook duidelijk drie jaar van te voren aangegeven; teken ons bedrijf niet in, ik doe niet mee , geen belangstelling.

Het zijn de pachtboeren die ons een molenproject door de strot drukken. Het hele concept is ingegoten door invloed van 4 pachtboer bestuurders, dhr T, dhr V, dhr R en dhr S en twee gepensioneerde boeren dhr vE en dhr V. Ze moeten zich tot op het bot diep schamen.

Ik vind het wel terecht dat RVOB de pacht in dit gebied verhoogd, waarbij de reden is deelname/realisatie windpark Zeewolde.

Ons kost het veel geld, mijn bedrijf is minder waard geworden omdat ik moet gedogen dat er een windmolen op onze grond komt.

Terwijl de bestuurders dit lezen, komt hun trots naar boven, want o o o ze zijn zo trots met wat ze doen. Ze zouden is moeten weten hoeveel ellende ze bezorgd hebben de afgelopen jaren bij menig gezin.

Ik schrijf dit omdat dit de waarheid is en dat ook naar buiten moet komen. Zo gaat het hier in Zuidelijk Flevoland. Ik hoop dat de landelijke pers ook is aandacht wil schenken aan de offers die velen hebben moeten doen.
Ik lees alleen maar halleluja verhalen dat het park er komt.

De waarheid is anders dat mag nu toch wel duidelijk zijn.

citaat aan redactie:
Ik schrijf conform de regels, benoem geen namen en gebruik correct taalgebruik.
Piet s 2 Maart 2018
Dat die pachters zoveel te vertellen hebben
Toen ik tot 15 jaar geleden nog pachter was heb ik mij altijd nederig moeten opstellen

Kan de eigenaar die pachters niet aanpakken?
Z-boer 2 Maart 2018
ook deze ( verbitterde) boer rekenen ze nu tot het "draagvlak" voor het windpark.
Abonnee
dennis 2 Maart 2018
het genoemde feit dat er over pachtgrond minder waterschapsbelasting wordt betaald klopt niet. De verpachter betaald de gehele belasting en mag vervolgens 50% doorberekenen aan de pachter.Een pachter betaald geen WOZ over landbouwgrond, maar een eigenaar ook niet omdat alle landbouwgrond is vrijgesteld van WOZ
Abonnee
Vrij grof 2 Maart 2018
Als we gaan kijken waar b.v. ASR de laatste gronden voor heeft aangekocht is dat rond de 30.000 euro, neem daar 2 % van dan kom je op 600 euro.
Wie pacht er in de Flevo voor 600??
Het rendement op pachtgrond is veel en veel hoger dan 2%
Ik vraag mij dan ook af of de pachters zo veel verdienen .bij een pacht van 1000 euro vind ik de akkerbouw armoetroef.
Zelf ben ik eigenaar maar zou niet willen ruilen met een pachter die niet weet hoeveel hij over een paar jaar moet gaan betalen.
In zijn pachters bestaan moet hij wel zorgen voor een kapitaal voor als hij er mee gaat stoppen, huis en pensioen moet wel belastingvrij bespaart zijn als hij gaat stoppen.
Abonnee
Vrij grof 2 Maart 2018
De meeste boeren in Nederland hebben geen en krijgen nooit een windmolen dus dit is een mazzeltje voor die Z.g. luxe Flevoboeren.
Tel je zegeningen met zo een ding zolang als het duurt
Z-boer 3 Maart 2018
ook deze ( verbitterde) boer rekenen ze nu tot het "draagvlak" voor het windpark.
DQ 3 Maart 2018
Zuidelijk Flevoland met veel tarwe voor de hoofdprijs in het bouwplan. De pachter loopt helemaal binnen met het schijntje (€ 1000) dat er betaald moet worden. Vreemde discussie hier.
wcm 4 Maart 2018
Das zeker een vreemde discussie hier. Waarom moeten pachters een pacht betalen welke in verhouding staat met de vrije grondprijs van vandaag. Als u eigenaar bent van grond betaald u dan ook hypotheek over de vrije grondprijs van vandaag??? NEE natuurlijk niet,U betaald dat over de waarde waarvoor u het jaren geleden hebt gekocht, misschien wel uit familieverband voor € 20.000 ( De rest van de kinderen in het gezin had het nakijken naar de centen en nu een grote broek aantrekken, ja die ervaring heb ik zelf in ieder geval wel meegemaakt.)
Eigenaars moeten blij zijn met een pachter wie hun eigendom door de jaren heen helpt, hier een goede vergoeding voor betaald. Ook wil de eigenaar nog even aanspraak maken op een deel van de fosfaatrechten, betalingsrechten en bietenQuotum/LLB, nou breek me de B-K niet open.
En aan Peter en Paul zou ik zeggen : Wat houd je tegen. Verkoop morgen je bedrijf aan een belegger en je bent pachter , als je dat dan zo fantastisch lijkt. Maar ik weet wel zeker dat je dat niet gaat doen.
Abonnee
Graanui 5 Maart 2018
WCM het gaat ook over reguliere pacht.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Analyse Varkens

Kan durfkapitaal de varkenscyclus verstoren?

Aangeboden door accon■avm

Investeren in uw bedrijf met de EIA, MIA en VAMIL

Achtergrond Techniek

Deze 7 trekkers zijn een prima investering

Dossier Stikstof

Stikstof in de Nederlandse melkveehouderij

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief