Shutterstock

Nieuws België

Belgisch landbouwbedrijf in 2018 iets groter

5 April 2019

De gemiddelde oppervlakte van Belgische landbouwbedrijven bedroeg in 2018 circa 37,2 hectare. Dat is een groei van 0,6% in vergelijking tot 2017. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het statistiekbureau van België.

De gemiddelde oppervlakte van een landbouwbedrijf in België is in 2018 met 0,6% gestegen naar 37,2 hectare. In Vlaanderen komt de gemiddelde oppervlakte van het bedrijf over 2018 uit op 26,4 hectare, terwijl dat in Wallonië meer dan het dubbele is: 57,3 hectare. 

Stijging van korrelmaïs
De totale oppervlakte van granen liet in Vlaanderen een stijging van 1,1% zien, terwijl deze in Wallonië met 1,4% daalde. Wanneer deze 2 gebieden met elkaar verrekend worden, dan is de oppervlakte in België nagenoeg stabiel gebleven (-0,3%). Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door een daling in het areaal van wintertarwe en wintergerst, maar deze werd gecompenseerd door een stijging in het areaal korrelmaïs.

Het areaal van suikerbieten bleef in 2018 stabiel. In Vlaanderen werd een daling neergezet van 3,3%, waar het areaal in Wallonië met 2,1% gestegen is. Daarentegen daalde het oppervlakte vlas met 7,7%; zowel in Wallonië als Vlaanderen was een daling te zien. Overigens is er wel een opmars zichtbaar van de oliehoudende gewassen, welke deels toe te schrijven is aan de areaalstijging van sojabonen in Vlaanderen.

Aardappelareaal blijft stabiel
Het Belgische aardappelareaal bleef over 2018 zo goed als stabiel: +0,5%, oftwel een stijging van 477 hectare. Ook hierbij is een duidelijk verschil zichtbaar tussen Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen nam het areaal namelijk met 2.063 hectare (-4%) af, terwijl deze in Wallonië een stijging van 2.517 hectare (+6,2%) liet zien.

Door de natte weersomstandigheden in het voorjaar van 2018 daalde de oppervlakte van vroege aardappelen met 25,8%. Echter, deze daling werd volledig gecompenseerd door een stijging in de totale oppervlakte van bewaardaardappelen.

Voedergewassen populairder
De totale oppervlakte van voedergewassen in België steeg over 2018 met 4,5%, goed voor 12.400 hectare. Deze stijging is zo goed als volledig toe te schrijven aan de stijgingen van het areaal voedermaïs (+8.466 hectare), tijdelijk weiland (+2.000 hectare) en vlinderbloemigen (+1.111 hectare). De oppervlakte van de groenteteelt in open lucht bleef over 2018 stabiel op 49.890 hectare.

boerenbusiness.nl

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer
Melkprijs LDA hoger dan Milcobel en A-ware

Nieuws Melk

Melkprijs LDA hoger dan Milcobel en A-ware

Vlaamse telers kunnen bijna geen land meer huren

Analyse Aardappelen

Vlaamse telers kunnen bijna geen land meer huren

Belgische zuivel vecht spannende laatste ronde uit

Inside Melk

Belgische zuivel vecht spannende laatste ronde uit

Belgische industrie heeft oogje op vrije aardappelen

Inside Aardappelen

Belgische industrie heeft oogje op vrije aardappelen

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief