Shutterstock

Interview Alfred Jansen

'Areaal agrarische grond mag niet dalen'

8 Mei 2019 - Anne Jan Doorn - 7 reacties

We lopen in Nederland het gevaar dat er te weinig landbouwgrond overblijft. Als het landbouwareaal niet wordt beschermd, dan zal de hele landbouwketen daar de dupe van worden. Het inpolderen van het Markermeer, als compensatie van de afname in het landbouwareaal, is volgens Alfred Jansen dan ook een goede optie.

Alfred Jansen is portefeuillehouder Veiligheid en Pacht bij LTO Nederland en reageerde op de vraag of het buitenland een belangrijke bedreiging is voor het Nederlandse landbouwareaal. Sybrand Buma (CDA) stelde recent namelijk dat landbouwgrond in Nederland moet worden aangemerkt als vitale sector voor de nationale veiligheid. Volgens Buma mag deze grond niet zomaar verkocht worden aan bijvoorbeeld Chinezen.

Jansen is het met de stelling van de CDA-voorman eens, maar ziet niet zozeer de buitenlanders als het grootste probleem voor de Nederlandse landbouwgrond. Volgens hem is de afname in het landbouwareaal een groter probleem. We stelden een aantal vragen aan hem.

Ziet u het als een groot gevaar dat buitenlanders onze landbouwgrond kopen?
"Ik zie dit in Nederland nog niet zoveel gebeuren, maar elders in Europa is dit probleem wel zichtbaar (zoals in Frankrijk). Het grootste gevaar vind ik dat het Nederlandse landbouwareaal te klein wordt door verschillende andere bedreigingen. Daarom zou het areaal in mijn ogen beschermd moeten worden."

Over welke andere bedreigingen heeft u het dan?
"Het landbouwareaal in Nederland krimpt al decennia. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat er in de komende decennia nog minstens 1 miljoen Nederlanders bij komen, wat betekent dat er ook grond nodig is voor woningbouw en infrastructuur. Daarbij moet natuur in stand worden gehouden; als ergens natuur verdwijnt, dan moet dat op een andere plek terugkomen. Ook is er in toenemende mate grond nodig voor duurzame energieopwekking. Je ziet bijvoorbeeld dat er op individuele schaal wel gekozen wordt voor zonnepanelen op het land, maar dat dit collectief niet mogelijk is. Ook zie ik dat particulieren veel meer grond kopen dan 10 à 20 jaar geleden."

Hoe groot is het gevaar van een krimpend areaal?
"Wanneer er minder areaal is, krijg je ten eerste een grondprijsopdrijvend effect. Een ander gevaar is dat de landbouwsector gaat versplinteren. Als je minder boeren in een bepaald gebied hebt, dan krijgen die boeren ook steeds minder in de melk te brokkelen in die regio. Die gemeente houdt dan namelijk geen rekening meer met de boer en de boer heeft dan ook geen invloed meer op de politiek. De boer wordt dus uitgerookt."

Zijn er nog meer gevolgen?
"Ja, want de verwerkers zijn gericht op schaalvergroting. De boeren die in een regio met weinig boeren zitten, zijn bijvoorbeeld minder interessant voor de grote afnemers. Een ander voorbeeld is dat het voor deze grotere afnemers niet haalbaar is wanneer ze voor 3 hectare industriegroenten machines moeten leveren in een gebied waar weinig boeren zijn. Om die reden zijn de Polders veel aantrekkelijker. Deze versplintering zie je in het westen al terug. Dit heeft ook tot gevolg dat de grond in de gebieden met weinig boeren  minder goed verkoopbaar is."

"Ook zie je dat het krimpende areaal ervoor zorgt dat bepaalde sectoren het extra zwaar krijgen. In de Polder zie je bijvoorbeeld dat alles richting de akkerbouw/tuinbouw gaat. Je ziet tevens dat intensieve akkerbouwers en bollenboeren meer richting het oosten vertrekken. Daarnaast kunnen de melkveehouders de hoge grondprijzen niet meer betalen."

Wat moet er volgens u nu gedaan worden?
"We moeten onze landbouwgrond beschermen. Ik vind dat er een soort landbouwgrondcompensatie moet komen. Daarbij ben ik van mening dat het inpolderen van het Markermeer een goed idee is, want zo krijgen we een Markerwaard. Natuurlijk mag de landbouwgrond daar ook gebruikt worden voor huizen, energie en recreatie, maar het moet voornamelijk de krimp van het landbouwareaal tegengaan."

"Ook zou Nederland zich moeten focussen op de kwaliteit van de natuur, in plaats van op de kwantiteit van de natuur. Natuurorganisaties denken te veel in bunders en te weinig aan de kwaliteit van de natuur op hun terreinen."

Waarom moeten we volgens u het landbouwareaal beschermen?
"Dit is belangrijk om de hele landbouwketen concurrerend te houden. Ik doel daarbij op de primaire sector, maar ook op de verwerking van Vion, FrieslandCampina, VanDrie Group en Cosun. Als we de huidige effectieve keten willen behouden, dan moet het aantal hectares in Nederland vast worden gehouden. Dit is ook belangrijk om te kunnen voldoen aan alle doelen die aan onze sector worden gesteld."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
7 reacties
Agri 8 Mei 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10882378/areaal-landbouwgrond-mag-niet-krimpen]'Areaal landbouwgrond mag niet krimpen'[/url]
Areaal afname is inderdaad groot gevaar , zometeen is boeren helemaal onmogelijk door te hoge grondprijs...
xx 8 Mei 2019
Als de grond te duur wordt om te boeren, wie koopt die dan nog?
JM 8 Mei 2019
Minder areaal, minder product met waarschijnlijk hogere prijzen, kunnen we misschien toch het hoofd boven water houden.
Ton westgeest 8 Mei 2019
De maffia voor zonnepanelen. Kan je mooi mee witwassen.
Abonnee
info 8 Mei 2019
Allereerst een goed stuk Alfred , zoals nu moeten wij (boeren) alsmaar grond inleveren aan div. onderdelen van de samenleving en wordt er geen compensatie voor deze grondafname gegeven met als gevolg een steeds grotere afhankelijkheid voor de voeding van onze inwoners.
Wij hebben in het verleden laten zien dat we als Nederland grond erbij kunnen maken door inpoldering en zoals je schrijft de natuur niet uit te breiden door meer gronden maar minder gronden hiervoor te bestemmen zoals de Hetwichpolder waar geen voedsel meer wordt geproduceerd wat een grote zonden is.
Wanneer 10.000 huizen worden gebouwd zul je ook moeten zorgen om voor 40.000 monden voedsel te laten groeien hiervoor zijn vele hectares aan grond nodig zijn , en hieraan word te weinig gedaan of gedacht zeker door milieu activisten en dat soort groeperingen.
Abonnee
info 8 Mei 2019
Wel wil ik een aanvulling dat wanneer er een inpoldering gaat plaatsvinden er enkel de boeren die de grond hierin bewerken er mogen wonen dat geeft meer rust voor de ondernemers die hun werk hierin moeten doen nu word er teveel door mensen die geen affiniteit hebben met een bepaalde ondernemer beperkingen opgeworpen waarin de ondernemer niet vrijelijk kan ondernemen
ton 8 Mei 2019
Waarom ontpoldert de politiek de Hedwige? Politici, doe wat je zegt en blokkeer onmiddellijk de ontpoldering van de Hedwige.
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden