Shutterstock

Nieuws Grond

Gaan verpachters hun grond verkopen?

26 Juni 2020 - Erik Colenbrander - 19 reacties

Twee jaar geleden besprak bestuurslid en senior rentmeester Paul Kindt van de Federatie Particulier Grondbezit de onvrede bij de verpachters over het pachtbeleid met minister Schouten. Twee jaar later is er volgens hem weinig verbeterd, integendeel.

Sinds 2018 zijn de pachtnormen opnieuw 2 keer verlaagd. Bovendien presenteerde LTO recent een nieuwe visie op het pachtbeleid zonder eerst te overleggen met het FPG. Zoals voorheen wel gebruikelijk was, zegt Kindt.

Rendement en fiscus
Kindt waarschuwt dat de rek er bij de verpachters echt een keer uit is, hoe moeilijk het ook is voor landeigenaren om hun grond te verkopen. Dat heeft overigens niet alleen met de jaar op jaar verlaagde pachtnormen te maken, maar ook met de vermogensrendementsheffing die volgens Kindt niet in verhouding staat tot het werkelijk rendement op het verpachten. "Per definitie mag het rendement niet hoger zijn dan 2%, vanwege de pachtnormensystematiek. Maar de vermogensrendementsheffing is een veelvoud. Dat is toch raar?" Hoewel de kans zeker bestaat dat de regering besluit de vermogensrendementsheffing op verpachte landbouwgrond te verlagen, rekent de FPG bestuurder zich nog zeker niet rijk.

Grote pachtprijs schommeling
De belangrijkste bron van ergernis is niet alleen het lage tot negatieve rendement bij verpachtingen, maar ook de pachtnormensystematiek, die sinds 2007 niet meer gebaseerd is op de grondkwaliteit, maar op de gemiddelde bedrijfsresultaten over de afgelopen 5 jaren. "Deze huidige systematiek is daarmee veel te gevoelig voor prijsschommelingen. Als rentmeester maak ik begrotingen van de pachtopbrengsten. Het is de laatste jaren regelmatig voorgekomen dat begrotingen gedurende het betreffende jaar gewoon niet blijken te kloppen door de grote veranderpercentages. Zowel de pachter als de verpachter hebben baat bij niet te grote schommelingen."

Gezamenlijk belang pachter en verpachter
Kindt bepleit een systeem waarbij de pachtprijs aan de vrije markt wordt overgelaten. Hij plaatst hierbij nadrukkelijk de kanttekening dat de verpachter in een vrije markt situatie het gewin op korte termijn moet laten schieten, ten faveure van een duurzame relatie met de pachter die lang stand houdt. "Mijn pleidooi is dat pachter en verpachter elkaar nodig hebben. Verpachters mogen pachters niet het vel over de oren trekken en pachters niet zodanig fors beschermd worden, dat verpachters serieus overwegen te stoppen met verpachten en gaan verkopen. Want pacht is een aantrekkelijke vorm van financiering voor ondernemers. Verkopen is ook allesbehalve aantrekkelijk en kan vaak vanwege aangegane verplichtingen niet eens eenvoudig in gang worden gezet. Dat is echt een laatste redmiddel."

Wachten op Schouten
Volgens Kindt is het een kwestie van tijd dat sommige verpachters tot verkoop zullen besluiten, als de rendementen zo onder druk blijven staan. Het huidige pachtstelsel moet daarom worden aangepast. Maar minister Schouten laat tot nu toe niets van zich horen. Kindt vermoedt dat ze teveel in beslag genomen wordt door de corona en de stikstofcrisis.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
19 reacties
Abonnee
Bram 26 Juni 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10888013/gaan-verpachters-hun-grond-verkopen]Gaan verpachters hun grond verkopen?[/url]
Die verpachters moeten eens stoppen met zielig doen want de waardestijging van landbouwgrond doet het rendement van menig beleggingsfonds verbleken. Zolang een eigenaar geen acuut liquide probleem heeft is er geeneen die overweegt te verkopen en staan ze in de rij om grond bij te kopen
Abonnee
Jan T 27 Juni 2020
Wat een onzin wat jullie schrijven. Volgens mij leven jullie buiten de realiteit. Er is geen een belegger die zijn grond wilt verkopen maar alleen maar bij kopen. Zitten jullie onder een steen!!!!
Abonnee
Vrij grof 27 Juni 2020
Juist , zo is het maar kom daar bij de eigenaar niet mee aan ook al is het in het verleden voor soms wel 3000 gulden! Per ha. Gekocht
Abonnee
jank 27 Juni 2020
Inderdaad grote kolder. Grond koopt je als belegger net als goud voor bestendigheid tegen onzekere tijden. Dus eigenlijk helemaal geen pacht nodig,, want over 50 jaar heb je toch minimaal hetzelfde rendement als staatsobligaties.
En ze staan echt in de rij om te kopen op dit moment omdat ze de grondbelegging nodig hebben voor een goede spreiding van hun belegging.
peer 28 Juni 2020
grond en huizen zijn duur omdat je geen rente krijgt op de bank en de mensen die nog wat geld hebben het liever in grond of in stenen beleggen
als de rente naar 6% gaat moet je eens zien wat er gebeurd ik hoop voor deze mensen dat die dag nooit aanbreekt
geld is te goedkoop
Ook 28 Juni 2020
Peer heeft volledig gelijk.... Alleen gaan ze dit niet laten gebeuren want dan stort onze "leasingmaatschapij" in.... Einde économie.... Als het geld terug echt geld wordt is het gedaan met véél boertjes.....
Kjol 28 Juni 2020
Laatst met een accountmanager van de Rabobank over gehad, volgens hem komt een behoorlijk deel van de landbouwbedrijven zwaar in de moeilijkheden als de rente met maar 1% zou gaan stijgen.
Abonnee
Leo 28 Juni 2020
Alle branches denk ik.
Abonnee
Zeeuw 28 Juni 2020
Veel akkerbouwbedrijven zijn omdat ze goede financiéle resultaten hebben door de banken geholpen om zich zwaar te financieren
Bij meerdere slechte jaren achter elkaar en een rente die oploopt gaan die het toch nog heel zwaar krijgen
Het laatste jaar zijn al enkele eigendomsbedrijven overgegaan naar ASR terwijl er gewoon verder geboerd wordt ...
Ens 28 Juni 2020
Onze lokale makelaar is net zo druk om boerderijen naar asr te verkopen als dat er vrije grond verkocht wordt aan collega boeren.
Dit terwijl de grootste bron van inkomsten pootgoed is, en de laatste jaren goed betaald is.
peer 28 Juni 2020
laatste 30 jaar is het land 4 keer over de kop gegaan de prijzen van onze producten echter niet
Abonnee
Grondeigenaar 28 Juni 2020
Effe paar dingen .....

Je eigen grond verkopen aan ASR is regelrechte armoede, nooit doen.

verpachters zijn kapitalisten; “HEBBERS of RUPSJE NOOIT GENOEG” die alleen nog maar meer willen. Dus hun gejammer zal altijd wel blijven bestaan, negeren is beste dan.
Abonnee
Zeeuw 28 Juni 2020
Het klopt, verkopen aan ASR is armoede, maar als je door de bank bent gestimuleerd om veel te dure vrije grond aan te kopen heb je na enkele hele slechte akkerbouwjaren geen keus: verkopen aan ASR of alles verkopen ...
Kjol 28 Juni 2020
De toekomst zal het leren, als de euro waardeloos wordt zal het met de grondprijzen wel loslopen, daarentegen een relatief kleine rentestijging en je kunt te kust en te keur boerderijen opkopen.
Abonnee
Leo 29 Juni 2020
Als je zo ver bent dat asr in beeld komt, is het verstandiger om alles te verkopen. Er is vast wel n doorgedraaide buurman die 100k per hectare wil geven. Ben je lekker verlost, anders van te zwaar gefinancierd naar gebukt onder torenhoge canon.
Abonnee
Jan T 29 Juni 2020
Wat een onzin wat jullie schrijven. Volgens mij leven jullie buiten de realiteit. Er is geen een belegger die zijn grond wilt verkopen maar alleen maar bij kopen. Zitten jullie onder een steen!!!!
Verlost 29 Juni 2020
Jan T schreef:
Wat een onzin wat jullie schrijven. Volgens mij leven jullie buiten de realiteit. Er is geen een belegger die zijn grond wilt verkopen maar alleen maar bij kopen. Zitten jullie onder een steen!!!!
Prijs hoog, prijs laag, niemand weet het. Toch zeer zeer lage mobiliteit. We praten over een markt die niet bestaat. Als er handel los komt zegt mijn gevoel dat het in kopersmarkt wordt.
boer 29 Juni 2020
iedereen neemt eigen beslissingen.
Na veel wikken/wegen door veel redenen besloten om te stoppen. Grond was zo verkocht, voor belachelijk hoge prijzen.
Geen zorgen, stress, onbestendig weer, onzinnige regels, slapeloze nachten, gemanipuleerde markten, slechte prijzen, speelbal, bank met eisen, etc etc meer..
En als de rente omhoog gaat...……...
maar ook geen fantastische baan-werk meer.
Maar overal, stoppen is ook ondernemen en geeft heel veel rust en andere (financiële) kansen.
Vast blijven houden kan uiteindelijk verkeerd uitpakken.
Abonnee
Leo 29 Juni 2020
boer schreef:
iedereen neemt eigen beslissingen.
Na veel wikken/wegen door veel redenen besloten om te stoppen. Grond was zo verkocht, voor belachelijk hoge prijzen.
Geen zorgen, stress, onbestendig weer, onzinnige regels, slapeloze nachten, gemanipuleerde markten, slechte prijzen, speelbal, bank met eisen, etc etc meer..
En als de rente omhoog gaat...……...
maar ook geen fantastische baan-werk meer.
Maar overal, stoppen is ook ondernemen en geeft heel veel rust en andere (financiële) kansen.
Vast blijven houden kan uiteindelijk verkeerd uitpakken.
Inderdaad, maar velen houden de oogkleppen halsstarrig voor.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Podcast Grondcast

'Voorstel pachtwet komt er aan, dit zijn de kenmerken'

Grondcast Eelco Terpstra

'RVB wil grondportefeuille flexibel inzetten'

Nieuws Grond

Pachtnormen in heel Nederland in de lift

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox