Shutterstock

Nieuws Politiek

Initiatiefgroep: Grondbank voor extensiveren

31 Maart 2021 - 3 reacties

Een brede initiatiefgroep, onder leiding van onder andere oud-landbouwminister Cees Veerman, pleit bij het nieuwe kabinet voor een langjarig plan (20 jaar) voor de verduurzaming van het landelijk gebied. Een van de aanbevelingen is een grondbank, waarmee grond kan worden gekocht, afgewaardeerd of geruild, zodat bedrijven kunnen extensiveren.

Het gaat om een vervolg van een eerder pleidooi dat betrokkenen begin vorige maand hielden voor onder meer het instellen van een landschapscommissaris en een coördinerend minister. Van het kabinet is dringend visie, maatregelen en regie nodig, stelt de groep wederom.

De ondertekenaars doen 7 çoncrete aanbevelingen voor het nieuwe kabinet 'voor urgente vraagstukken als klimaat, stikstof, biodiversiteit en duurzame voedselproductie die voor boeren lonend is'. 'Gezonde bodems in een gevarieerd landschap dat rijk is aan biodiversiteit', zouden in het uitvoeringsplan centraal moeten staan. Voor de uitvoering van hun plannen is volgens de initiatiefgroep over een lange periode €1,5 tot 2 miljard per jaar nodig. Dit moet deels uit publieke en deels uit private middelen worden gefinancierd.

Doelen in plaats van middelen
Er is volgens de ondertekenaars een gebiedsgerichte aanpak nodig voor de lange termijn. Niet meer op basis van middelen, maar een beleid met afrekenbare wettelijke doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, lucht (stikstof), bodemgezondheid, water en landschap. Een ander voorstel is een stikstoffonds voor doelgerichte maatregelen, vooral waar de belasting van Natura2000-gebieden het grootst is. Dit moet worden gefinancierd door overheid en bedrijfsleven. Een krediet- en garantieregeling moet boeren ondersteunen bij de financiering van de omslag naar duurzame landbouw.

Ook wil de groep een systeem van waardering, beloningen en heffingen voor boeren, landeigenaren en andere spelers in de keten, onder meer ondersteund door een digitaal dashboard. Daarmee kunnen boeren via een KPI-systematiek (Kritische Prestatie Indicatoren) de beloning voor prestaties onderbouwen. Beloningen en heffingen dienen ook als middel om de verduurzaming van consumptie te bevorderen. Bijvoorbeeld door belastingen te verschuiven van arbeid naar consumptie, door daarin ook de milieu- en gezondheidseffecten mee te wegen.

Meer dan 30 ondertekenaars
De groep wordt gecoördineerd door een werkgroep met behalve Cees Veerman, Jan Willem Erisman (hoogleraar Universiteit Leiden), Krijn Poppe (landbouweconoom) en Willem Lageweg (directeur Transitiecoalitie Voedsel). De aanbevelingen zijn ondertekend door meer dan 30 personen en organisaties, zoals Dirk de Lugt (voorzitter Cosun en BO Akkerbouw), Frans Keurentjes (voorzitter FrieslandCampina), Wiebe Draijer (CEO Rabobank) en Bart Kemp (Agractie Nederland). De handtekening van LTO staat niet onder dit plan.

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Abonnee
Tadic 31 Maart 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10891649/initiatiefgroep-grondbank-voor-extensiveren]Initiatiefgroep: Grondbank voor extensiveren[/url]
Nou dat is dus een groep waar ik heel veel vertrouwen in heb.

Dus niet .

vraag me af waar sommigen gezien de functies in vredesnaam in deze groep moeten .
Abonnee
kukker 31 Maart 2021
Valt het jullie ook op dat het woordje moet nog al vaak gebruikt wordt in dit artikel?
Abonnee
Fortissimo 31 Maart 2021
Dit wordt interessant. Nu gaan instituties zich bemoeien met de prijszetting van vrije schaarse goederen. Als dat maar goed gaat....en als daar maar de juiste goede bedoelingen achter zitten. Iets zegt me dat hier grenzen/regels van de vrije democratische marktvorming worden benaderd en wellicht geschonden. Tóch geen multinationals die op de achtergrond belang hebben?
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Analyse Belangenbehartiging

Old boys trekken zonder boer de landbouw niet vlot

Nieuws landbouw

Veerman de boer op voor natuurinclusieve landbouw

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief