Shutterstock

Nieuws Grond

Toch compensatie voor waardedaling veenweiden

31 Mei 2021

De waardedaling van landbouwgrond in veenweidegebieden moet worden gecompenseerd. Daarvoor pleit landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer

De bewindsvrouw reageert hierin op het rapport 'Stop de bodemdaling in veengebieden: het Groen Hart als voorbeeld', dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur publiceerde (RFI). Onder andere door vernatting van het veen moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen.

In het rapport stelde de RFI dat een compensatie voor een eventuele waardedaling niet nodig is, als de herinrichtingsplannen maar lang genoeg van te voren bekend zijn. De minister deelt deze mening voor zover het gaat om investeringen waarop wordt afgeschreven, zoals gebouwen en machines. Voor landbouwgrond geldt dit echter niet volgens de minister. Grond behoudt zijn waarde ook op de lange termijn, mits de bestemming niet verandert naar bijvoorbeeld natuur. Of dat extra voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van de huidige bestemming, die aanzienlijke gevolgen heeft voor het opbrengend (producerend) vermogen.

Effecten niet bekend
Over de uitstoot van broeikasgassen in de verschillende veengronden en de effectiviteit van de (vernattings)maatregelen bestaat nog veel onduidelijkheid. Met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide moet hier over in de komende jaren meer kennis worden opgedaan. Met het onderzoek kan er ook inschatting worden gemaakt over de effecten van vernattingsmaatregelen op eventuele waardedaling van de grond en daaraan gekoppelde vergoedingen/schadeloosstellingen.

boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).
Regenradar
Powered by Agroweer
Wordt onteigenen boeren beleid nieuw kabinet?

Politiek Stikstof

Wordt onteigenen boeren beleid nieuw kabinet?

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Politiek Kabinet Rutte IV

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Nieuws Stikstof

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief