Veenweidegebied

grasoogst natuur

Nieuws Landbouwbeleid

WUR adviseert inzet 30% GLB-steun voor klimaat

Een nieuw kabinet moet vanaf 2023 bij voorkeur zo'n 30% van de directe Europese inkomenssteun voor de landbouw (eerste peiler) overhevelen naar het potje voor andere landbouw-gerelateerde uitgaven (tweede peiler). Doel is om klimaat- en natuurdoelen te kunnen halen.
17 September 2021
gras grasland melkveebedrijf koeien weidegang

Nieuws Grond

Toch compensatie voor waardedaling veenweiden

De waardedaling van landbouwgrond in veenweidegebieden moet worden gecompenseerd. Daarvoor pleit landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer
31 Mei 2021
grond euro

Nieuws Bodemdaling

Kabinet investeert 100 miljoen euro in veenweiden

In het kader van het Klimaatakkoord heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten €100 miljoen te investeren in de aanpak van de problematiek in de veenweidegebieden. De uitvoering wordt een samenwerking tussen het Rijk, de provincies, land- en tuinbouworganisaties, natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten.
19 Oktober 2020
Veenweide

Nieuws Bodemdaling

Grondwaterstand in veenweiden onderzocht

Het waterschap gaat op korte termijn onderzoek doen naar de grondwaterstanden in de veenweidegebieden. Het is een van de onderdelen in de strategie om de bodemdaling in de veenweiden tegen te gaan.
8 Oktober 2020
Veenweide

Nieuws Veenweidegebied

Geen draagvlak voor Haags advies bodemdaling

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur adviseert de regering bij wet vast te leggen dat de snelheid waarmee de veenweide-bodem daalt in 2030 met 50% moet zijn afgeremd. De agrarische sector voelt zich niet gehoord door de opstellers van het rapport 'Stop bodemdaling in veenweidegebieden'.
3 September 2020

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief