Reacties op fosfaatreductieplan

Afvoeren van 160.000 koeien is afschuwelijk besluit

21 November 2016 - Redactie Boerenbusiness - 40 reacties

De details over het fosfaatproductieplan zijn bekend. Grofweg moet een krimp in de melkveestapel, minder fosfor in voer en een ontmoedigingsprogramma voor teveel melk ervoor zorgen dat de Nederlandse melkveehouderij binnen afzienbare tijd weer onder het Europese fosfaatplafond zit. Dit weekend heeft het plan kunnen bezinken en dus is het tijd voor wat reacties uit de markt.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond laat weten dat het een principeakkoord is met een dubbel gevoel. ‘Er worden zware offers gevraagd van de sector, maar zonder toekomstvisie duurt het niet lang voordat de melkveehouderij weer vast loopt.’ Volgens het NVM is het afvoeren van minstens 160.000 koeien een afschuwelijk besluit die vooral het gevolg is van een historische vergissing door het afschaffen van het quotum. Toch gaat het NMV akkoord met het voorstel om zodoende toch derogatie veilig te stellen en de banden met Brussel enigszins in stand te houden. 'Het overschrijden van de fosfaatnorm zal leiden tot een verdere verslechtering van de verhouding met de Europa, waardoor strengere regelgeving op de loer licht. Chaos in de melkveehouderij, maar ook in andere sectoren, is dan het gevolg.'

Boer zat niet aan tafel tijdens de derogatietop

Volgens Joop van Leijsen, agrarisch ondernemer en mestintermediair, hebben juist die partijen, die tijdens de derogatietop aan tafel zaten, de melkveehouder in het verleden een spiegel voorgehouden dat een groeiende wereldbevolking ‘oneindige productiegroei’ mogelijk maakte. Na het wegvallen van het melkquotum zette deze partijen volop in op groei. Nu blijkt dat er wat neveneffecten, in de vorm van mest, aan de groeiende melkveehouderij kleven, wordt er ‘ineens’ weer geopteerd voor minder melk. Van Leijsen betwijfeld dan ook hoe representatief de achterban van LTO is voor het gevoel wat in de melkveehouderij leeft, want vooral voor de 'jonge' en groeiende boer pakt dit voorstel slecht uit.  

Stoppen wordt nu als een reële mogelijkheid beschouwd. Stoppen strijkt, volgens van Leijsen, de meeste boeren echter tegen de haren in, want veel bedrijven zijn familiebedrijven die al generaties lang melken. 'Deze ondernemers zien bedrijfsvoortzetting als een morele plicht.' Met de huidige voorstellen wordt volgens van Leijsen ook nog eens schaalvergroting in de hand gewerkt en dat is precies iets wat de consument niet wil. Volgens van Leijsen is de huidige problematiek een resultante van jarenlang van bureaucratisch beleid, waarbij de boer langzamerhand zijn plaats aan tafel is kwijtgeraakt, terwijl de boerenbelangen nog nauwelijks worden verdedigd. ‘Het voorstel is te vrijblijvend en vooral het gevolg van misbeleid in het verleden. Maar het is wel de boer die er uiteindeiljk voor opdraait.’ 

Hoeveel impact heeft de stopperspremie?

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is kritisch over het plan, maar is op hoofdlijnen wel akkoord. Volgens Bart van der Hoog, bestuurder met portefeuille melkveehouderij, is het noodzakelijk dat wordt ingegrepen om zodoende derogatie voor 2017 veilig te stellen. Wel vraagt Van der Hoog zich af op de financiële stopperprikkel groot genoeg is om melkveehouders tot stoppen of minder productie te bewegen, aangezien het gemiddelde koesaldo over de afgelopen 5 jaar ruim 1.900 euro bedraagt, terwijl de zuivelmarkt sinds dit najaar weer aantrekt en de slachtprijzen onder druk staan.

NAJK wil voorkomen dat startende en groeiende bedrijven onevenredig hard worden gestraft door fosfaatvermindering via zuivelverwerkers. ‘Iedereen moet bijdragen en niet alleen de groep - van circa 20 procent - die sinds 2 juli 2015 verder is gegroeid. Ook deze ondernemers hebben verplichtingen aangaande hypotheek en financiering.’ Volgens Van der Hoog moet het allemaal nog blijken of Brussel uiteindelijk akkoord gaat met het voorstel. ‘Brussel kijkt kritisch mee, maar doet dit wel met een andere bril. Sturen op dieraantallen is daarbij waarschijnlijk meer aansprekend dan fosfaatreductie via voer.'

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
40 reacties
Arjan 21 November 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10872378/Afvoeren-van-160.000-koeien-is-afschuwelijk-besluit]Afvoeren van 160.000 koeien is afschuwelijk besluit[/url]
Het is uithuilen en opnieuw beginnen,we gaan niet bij de pakken neerzitten. Arjan
J Miedema 21 November 2016
dit is de laatste strohalm voor de sector om derogatie te behouden, als derogatie vervalt verliest en de sector en het milieu, organisch mest zal dan vervangen worden door kunstmest
Tonnie 21 November 2016
Wat een egoist die van der Hoog van het AJK. AJK is zo ongeveer het vagevuur van LTO. Zolang export niet afgetrokken word van Fosfaatplafond is er helemaal probleem. Het probleem is helemaal niet het afschaffen van het quotum, want dit is in het buitenland ook zo! Het hele probleem is politiek en dus(de berekening van) het fosfaatplafond zelf!!!!!!!
tinus 21 November 2016
die bart van hoog gaan we later terug zien bij de lto,

boeren, burgers ,buitenlui wees er op tijd bij, geef zo'n rat geen kans

http://www.w.ltonoord.nl/bestuurszaken/procedure-opzegging-voor-leden

http://www.zlto.nl/media/default.aspx/zlto/org/4034/Veelgestelde-vragen-over-de-contributienota-2016-pdf
tinus 21 November 2016
die bart van hoog gaan we later terug zien bij de lto,

boeren, burgers ,buitenlui wees er op tijd bij, geef zo'n rat geen kans

http://www.w.ltonoord.nl/bestuurszaken/procedure-opzegging-voor-leden

http://www.zlto.nl/media/default.aspx/zlto/org/4034/Veelgestelde-vragen-over-de-contributienota-2016-pdf
Klaas 21 November 2016
Ik ben van mening dat we er met een gestrekt been in moeten, geëxpodeerde mest eerst salderen en bewerkte mest als kunstmest aanmerken. Dan praten we verder. Als bovengenoemde maatregelen genomen zijn kan die derogatie er ook uit
@FarmersUnitedNL 21 November 2016
Mensen blijf bij de feiten: 2-7-2015 zaten we boven plafond. Toen geen noodwet, dus nu teveel koeien.

Plan wat er ligt is slechts voor korte termijn, men rekent zich rijk met vinger in de dijk.

Focus op visie, lobby en beleid in plaats van praten over schijt. (maar ik begrijp dat de individuele veehouder nu probeert te redden wat er te redden is).

We moeten aan de kringloop en niet steeds weer een doodlopend spoor op of in een kring blijven lopen.

Aan tafel zitten is niet gelijk aan belangen behartigen.

De put zit vol met kalveren. En oude koeien uit sloot halen brengt ons ook niet verder.

Ideeën voor sluitend sectorplan zijn meer dan welkom. Dan kunnen we namelijk aan tafel met beleidsmakers aan de voorkant van het traject.

Landbouw is een pijler van NL maar daar moeten we ze in Den Haag eerst weer even constructief aan herinneren.
durk b 21 November 2016
weten hoe het dan wel moet? gewoon 2,5 gve/ha, en de rest van de regels weg, daar ga ik voor , dit had 10 jaar geleden al gemoeten ,, hadden we nu dit gezeik niet gehad
hendrik 21 November 2016
ik vind het belachelijk dat de veehouders die hun bedrijf altijd in evenwicht hebben gehad nu moeten boeten voor de grote groeier die het verpest hebben voor de hele sector pak eerst deze mensen aan
@FarmersUnitedNL 21 November 2016
Eerst deze crisis zo goed mogelijk doorkomen en dan breed kijken waar landbouwNL en melkveeNL naar toe moeten. Ik beweer ook niet dat dit makkelijk is maar als we nu beginnen met hanteren van feiten, recent onderzoek, nieuw onderzoek en ons dan een periode gaan hanteren om onze huidige landbouwbedrijven naar een toekomst met perspectief te loodsen.

Veel geld investeren in techniek is zeker niet de enige of beste oplossing mijns inziens. Techniek is en blijft een hulpmiddel.

Laten we ook meteen scheiding aanbrengen tussen de regelgeving en ons verdienmodel.

Overheid moet zorgen voor duidelijk, eerlijk en consistent speelveld.

Bij onze afnemers moeten we aankloppen voor betere prijzen.
@FarmersUnitedNL 21 November 2016
Eerst deze crisis en dan de focus op de toekomst.

Overheid dient te zorgen voor eerlijk speelveld en regelgeving waar we op kunnen investeren.

Prijsproblematiek moeten we oplossen met onze afnemers.

Makkelijk is een dergelijke ontwikkeling niet maar de boer moet weer aan de bal komen richting Den Haag.

Nu blind investeren in techniek gaat ook de oplossing niet zijn.

Feiten, recent onderzoek, nieuw onderzoek en een werkbaar tijdspad om landbouwNL en voor ons melkveeNL toekomstbestendig te maken
Willy 21 November 2016
Er was een heel simpele oplossing geweest 2.5 groot eenheid per ha. Gezond ondernemer schap. Geen vervuiling. Zo iets ligt er toch al in Brussel
Daar hadden LTO en NAJK niet zo lang over behoeven te vergaderen. Allemaal die daar boven zitten hebben onmaatschappelijk uit gebreid. dus eigen schuld dikke bult. Die ondernemers die daar niet aan kunnen vol doen hebben in hun ondernemerschap niet goed berekent. Of geen goede advieseurs gehad. Of was het de grootheids waanzin. De buurman een mooie nieuwe stal, Ik nog mooier, en nu collega boeren die niet uitgebreid hebben mee laten bloeden en de maatschappij er voor op laten draaien om dat ze verzuipen in de strot ze mogen zelf wel lieslaarzen aan trekken en hand in eigen boesem strekken.

GEEN GTOND, GEEN KOEIEN !!!!

Daar kun je mee aan komen in Brussel.
Klaas 21 November 2016
Op zich mooie woorden Farmers United, maar je kunt toch niet eerst verplichten 160000 koeien af te voeren en vervolgens export mest gaan salderen?

Er moet regulering zijn dat is inmiddels duidelijk, maar om de extensieve boer en bioboer nu te gaan korten daarmee ontketen en splijting in de sector.

Je kunt je afvragen of het niet beter zou zijn de derogatie te verlaten en om het groeiende overschot beter zien te verdelen en als je dan je mest niet kunt plaatsen heb je pech.
Hans 21 November 2016
Gewoon naar 2,4 gve per ha is idd de beste oplossing
A3 21 November 2016
Willy,Hans, helemaal mee eens.
jan 21 November 2016
met deze maatregel gaat de melkprijs omhoog en blijft hoog en als er weer ruimte komt van stoppende boeren moet de fosfaat naar een fosfaat bank en uitgedeeld worden aan boeren die niet uitgebreid hebben en genoeg grond hebben.De waterkwaliteit is zeker zo belangrijk voor Brussel daarom eerlijke cijfers naar Brussel wat nu niet gebeurd anders het systeem zoals in Belgie per bedrijf kijken naar vervuiling oppervlaktewater en grondwater
Cor Ferdinands 21 November 2016
als er geen derogatie komt wordt niet 'een groot probleem gaat alleen te koste van de mestruimte van de varkens die kunnen de mest wel laten verwerken
Josef 21 November 2016
Tonnie en tinus, Bart van der hoog is niet eens lid van LTO.
Dirk 21 November 2016
Ach beste Jan, als de fosfaat van stoppers naar een fosfaatbank gaat, dan zullen er weinig stoppers zijn. En dan zijn dat zo meteen diegenen die het meest verdienen. Want doorgaans zijn dat niet de boeren die als gekken enorme stallen hebben gebouwd.
@farmerUnitedNL 21 November 2016
@Klaas Ik begrijp de reactie over mooie woorden en ik wil ook zeker niet over komen als degene die het allemaal beter weet.

We zijn met zijn allen in deze situatie beland na de forse groei vanaf 1-4-2015 en 2-7-2015 is er slap geacteerd en is men vergeten na een persbericht een noodwet te maken.

Ik geef een ieder groot gelijk om te vechten voor wat ie waard is.

De hele gang van zaken is voor mij ook de reden geweest om er eens verder over na te denken.

Politiek en logica gaan helaas niet altijd samen en ik zit niet dicht genoeg bij de politiek om daar nu wat aan te veranderen.

Waar ik dringend naar op zoek ben is een sectorplan waar wel boerenverstand in is verwerkt en dat een meerjaren visie in zich heeft.

De put zit wel een keer vol genoeg met kalveren en het verhaal met die ezel en die steen ken ik ondertussen ook wel

Ik hoop dat je na het vechten in deze crisis, je ook vol energie op de toekomst gaat storten

Hele toestand om mest gaat over "papieren" mest en over de kwaliteit van de boekhouding daarvan hoeven we het niet te hebben. Onafhankelijk onderzoek, feiten etc daar loopt het i.i.g. niet van over.

Iedereen heeft het maar over hadden en juist daarvoor zijn we helaas te laat.

Derogatie kan de pijn van de sector voor de komende tijd wellicht verzachten maar ik vind het veel eerlijker om met bv kringloopwijzer te gaan werken (maar ongetwijfeld geeft dat ook weer extra mogelijkheden voor creatievelingen)
tinus weer 21 November 2016
lezen is ook een vak josef
cornelis 21 November 2016
waar zijn de miljoenen kilo s fosfaat eigenlijk gebleven die teveel is geproduceerd iedereen heeft toch een norm per hectare wat mag worden uitgereden
klaas 21 November 2016
@farmersunited. fijn dat we het erovereens zijn dat derogatie ook niet het ei van columbus is. voordat je een probleem kunt oplossen zul je deze eerst moeten ontleden om met eerst de grootste angels eruit te halen. het papieren probleem in deze is simpel het fosfaatplafond is overschreden en wie brokken maakt moet boeten, de achterliggende gedachte van het plafond laten we toch maar even voor wat het is want de discussie zal weldra verzanden feit is dat we in de unie hebben afgesproken dat we ons aan het een limiet te houden hebben dat is een keihard feit.
Bij productie wordt geen rekening gehouden met export, op zich logisch maar dit zal toch echt eerst in mindering moeten worden gebracht op het plafond want de vader van de gedachte is de nitraatrichtlijn waar de fosfaatproductie aan gekoppeld is en de kaderrichtlijn water.

zonder die correctie kun je onmogelijk een democratisch oordeel vellen.

Dan de verwerking van mest, als wij of andere (buitenlandse) collega's of mensen in de periferie in staat blijken om een meststof op maat te kunnen maken waar dierlijke mest een deel of zelfs helemaal uit bestaat dan sluit dat perfect aan op precisiebemesting waar we heen moeten. dit voorkomt dat we met eindige elementen de hele wereld over moeten varen maar de kringloop daadwerkelijk circulair kunnen maken, dit onderdeel ligt in brussel ter beoordeling en het is te hopen dat hier een meerderheid voor te vinden is.
Het probleem bestaat op dit moment vooral op papier en maar waar je geen 120 kunt rijden moet je ook niet doen dus een circulaire gedachte zou veel veehouders niet misstaan, ik hoop van harte dat de fosfaatrechten niet doorgaan en dat er beter wordt uitgelegd door de beleidsmakers waar we naar toe moeten want voor vele is het te ver van het bed groet klaas
@farmersUnitedNL 21 November 2016
@Klaas Helemaal duidelijk, bedankt voor de nette en goede reactie. Ik ben er ook zeker voor om niet elke mogelijkheid een oplossing te noemen.

De meesten bekijken het echter niet vanuit verschillende perspectieven.

Ben echter wel van mening dat er een flinke extra dosis "verstand van boeren" richting de beleidsmakers moet. Wij mogen toch zelf ook wel meedenken over onze toekomst. Laten we beginnen met frisse onderzoeken en feiten in plaats van oude afspraken en gedateerde onderzoeken.

Ik laat het erbij voor dit topic, wie weet tot een volgende keer.

Succes in de strijd voor een beter beleid.
Abonnee
boereke 21 November 2016
50 miljoen voor stoppers en de rest vult de stal op dus nog geen koe minder.
En 2,4 gve per ha mag niet volgens bemestingsnorm. En als andere sectoren ook grondgebonden moeten worden word akkerbouwer lachende derde.
GEERT 21 November 2016
Waar zijn die schreeuwers die enkele jaren geleden riepen dat het melkquotum moest verdwijnen,ja die zijn nu muisstil !
Koos 21 November 2016
Allemaal LTO lidmaatschap opzeggen en NMV lid worden.
Zij hebben dit altijd voorspelt en als er beter naar geluisterd was, had dat veel geld, regelgeving en tijdverspilling gescheeld.
Het is tijd voor een betere belangenbehartiger!!
geert 21 November 2016
Barbertje moet hangen !
jos verstraten 22 November 2016
Bart heeft een punt. Groeiers van na juli 15 zouden per 1-1-17 rechten kunnen kopen van stoppers. Kunnen nu niets behalve koeien inleveren, 17 proberen te overleven en in 18 weer koeien terugkopen.
gehaktbal 22 November 2016
Eigenlijk ook belachelijk dat je 2200 euro krijgt als je stopt met de koeien.
Zou een varkensboer ook een zak geld krijgen als ie stopt?
Abonnee
carbonaadje 22 November 2016
helemaal gelijk gehaktbal. worden de koeboeren nog steeds verwend?
het lijkt er wel op
ze zijn echt niet klaar voor de vrije marktwerking
maar dat wiste ze in andere sectoren al
veel plezier gewenst, met het oplossen van het probleem
Frikandel 23 November 2016
De grote jongens komen er weer mee weg!
Ze moeten gewoon 2,4 HA per koe invoeren!!!!!
Zonder heel die trammelant!!!
geert 28 November 2016
Het wordt een bloedbad,bij de slachterijen en bij de boeren
tipo 29 November 2016
Die 23 miljoen is superheffing geld en die 25 miljoen betalen we ook met ons eigen geld wordt via zuivel.nl ingehouden op ons melkgeld die vorige 30 miljoen was ook superheffing geld ging gewoon 10 miljoen naar de varkens sector en 10 miljoen naar weidevogels en 10 miljoen om meer koeien in de wei te krijgen dit was crisis geld om de melkveesector te helpen we betalen alles zelf met een omweg en op feesten en partijen moeten we aanhoren jullie krijgen ook gelijk steun van de overheid als het even tegenzit
Abonnee
betweter 29 November 2016
klopt, we betalen alles zelf
weg met de lto die hebben ons niks verteld en nu moeten we er mee instemmen.
peter 30 November 2016
we moeten niks. Schrijf allemaal een mailtje aan jullie bestuurders of binnendienst en vraag of ze de leden een objectieve enquête willen voorleggen. of verzamel handtekeningen van leden en mail deze!!!!!!!!!!! WAKKER WORDEN dit is te ingrijpend en mag het bestuur er niet zonder leden te horen er door drukken!!


LAAAAAT JE HOREN!!!!!!!
knollenland 12 Januari 2017
de ratten zijn onder ons
Zandboer 13 Januari 2017
Moet je met ganzen eens mee aankomen. Het equivalent van koeien omrekenen naar ganzen. Knal er maar ff 1,5 mln af. Voldoen we nogsteeds aan het afgesproken aantal wat we als nl zouden opvangen
Koeboer 14 Januari 2017
Koeboeren zijn duidelijk de meest onvolwassen sector. Tot op het bot verdeeld, iedereen roept wat maar organiseren is er niet bij. Heb inmiddels 537 "plannen" gelezen. Iedereen voor zich schreeuwt hoe het moet. Dan rest er maar 1 ding, de politiek beslist. Verder niet meer zeuren en gewoon weer aan het werk.
geert 16 Februari 2017
Waar is nu Dier&Recht ? Die beginnen over kalfjes ,die te vroeg dood zouden gaan.Dit is natuurlijk een afleidings manoeuvre omdat op die koeien geen antwoord hebben. In Nederland is de zuigelingensterfte het hoogst van West-Europa ,daar hoor je haast nooit wat over maar kalversterfte vinden ze wel erg !
john 17 Februari 2017
de staat is geen 160.000 koeien extra gaan houden zonder dat er ruimte voor is. het was allemaal makkelijk gezegd, varkensboeren gaan wel verwerken en de koeienmest gaat het land op.. er is alleen een regeltje vergeten...
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Nieuws stikstof

Boer dwingt publicatie fosfaattoekenning af

Analyse fosfaatrechten

Fosfaathandel trekt licht aan bij lagere prijzen

Nieuws CBS

Uitscheiding stikstof en fosfaat onder plafond EU

Analyse fosfaat

Hogere fosfaatprijzen bij rustige handel

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden