Nieuws Fosfaatrechten

Fraude met droge koeien en Kringloopwijzer?

31 Mei 2018 - Herma van den Pol - 4 reacties

Het risico op fraude is nog te groot, en daarom komt er voorlopig nog geen pilot van de Kringloopwijzer. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, liet dit weten in antwoord op de vragen over de fosfaatrechten. Fraude met droge koeien acht ze minder waarschijnlijk.

Wat is de stand van zaken in de fosfaatrechten? Minister Schouten gaf middels een Kamerbrief antwoord op een aantal prangende vragen. Tegelijkertijd gaf zij opnieuw aan dat de regelgeving rondom de fosfaatbank en de vrijstelling voor jongvee dat nooit gaat kalveren (vleesvee) nog in de maak is.

Winst fosfaatrecht nog nihil
Een belangrijk onderwerp dat de VVD (bij monde van Helma Lodders) aankaart, is de pilot van de Kringloopwijzer. Het stelsel van fosfaatrechten is zo ingericht dat melkveehouders (door te sturen op fosfaat) met minder rechten meer kunnen doen; anders hadden dierrechten namelijk volstaan. Om dit mogelijk te maken is de Kringloopwijzer noodzakelijk, maar daar zit de crux. Toen Schouten ontdekte dat er 'fraude' was gepleegd met de I&R-administratie zette ze direct een streep door de pilot.

Groot financieel gewin is prikkel voor onjuiste registratie

Nu vraagt de VVD of de proef niet alsnog door kan gaan, omdat gebleken is dat de fraude hoofdzakelijk bestond uit administratieve onregelmatigheden. Daar denkt Schouten echter anders over. "Als het financieel gewin groot genoeg is, dan bestaat er nu eenmaal een prikkel om de gegevens onjuist te registreren. Dit risico is ook aanwezig wanneer de Kringloopwijzer bepalend wordt voor de hoeveelheid geproduceerde mest."

Die mening wordt tevens gesteund door het advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die stelt dat de Kringloopwijzer nog niet te handhaven is. "Ik voorzie niet dat er op de korte termijn met een pilot van de Kringloopwijzer, in relatie tot de fosfaatrechten, gestart kan worden", aldus Schouten

Voer van dichtbij
Een pilot waar het CDA om vraagt, gaat over 'voer van dichtbij'. Dit in het kader van het bindend advies grondgebondenheid, maar daar kan de minister nog niet op vooruitlopen. Wel zegt Schouten dat het belang van 'voer van dichtbij' een relevant onderwerp is. Het is dan ook een aspect dat bekeken zal worden bij de herziening van de mestregelgeving. Het gaat niet om voer-mestovereenkomsten, want daar blijft ze bij haar standpunt: die komen er niet.

Bij alles draait het om het voorkomen van gesjoemel met gegevens en dieren. In het kader daarvan stelde de VVD de vraag of het klopt dat droge koeien, wanneer ze ondergebracht worden in een andere bv, de fosfaatwetgeving ontduiken. Schouten reageert: "Voor de droogstaande koeien zijn ook fosfaatrechten nodig. Op dit moment heb ik geen concrete signalen dat er op grote schaal droogstaande koeien elders ondergebracht worden." Gebeurt dit wel, dan heeft het bedrijf waar de dieren lopen alsnog rechten nodig.

Overzicht knelgevallen
Andere ontwikkelingen ontbreken, los van een overzicht van de knelgevallen. Dit zijn er 2.400. Daarbij is de groep feitelijk nog groter, want er zijn nog zaken rondom overdrachtssituaties. Die groep wordt uitgebreid met 61 beroepsprocedures en 15 voorlopige voorzieningen. Nog eens 6.000 ondernemers hebben bezwaar gemaakt tegen de beschikking. Het betekent dat iets meer 25% van de melkveehouders zich niet in de beschikking kan vinden.

Eind juli bezwaren fosfaatreductieplan behandeld

In de vleesveehouderij zijn ook nog eens enkele honderden bedrijven die de aanvraag voor de toekenning voor fosfaatrechten achteraf hebben gedaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doet daar niets mee totdat de uitwerking van de vrijstellingsregeling bekend is.

Weer een andere groep, zijn de 10.000 melkveehouders die bezwaar maakten tegen het fosfaatreductieplan 2017. Daarvan doen 3.000 veehouders een beroep op een bijzondere situatie. Eind juli hoop Schouten dat de bezwaren behandeld zijn. Bij de geldsommen die mogelijk opgelegd gaan worden, geeft de minister aan rekening te houden met de daadkracht van de ondernemer. 

Generieke korting?
Is alle onzekerheid verdwenen wanneer de zaken van deze, toch vrij grote, groep veehouders behandeld zijn? Nee. Schouten benadrukt dat bij een mogelijke overschrijding van het fosfaatplafond over 2018 eerst met de sector gezocht wordt naar een oplossing. Echter, voldoet die niet, dan kan een generieke korting volgen. De spanning zit hier tussen de uitgifte van het aantal rechten en de berekende productie door CBS. De tweede is te hoog en houdt daarmee de onzekerheid in stand. 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Herma van den Pol

Herma van den Pol werkt sinds 2011 bij Boerenbusiness en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot marktexpert Melk & Voer. Daarnaast is zij wekelijks te zien in de marktflits over de zuivelmarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
4 reacties
Sjakie 31 Mei 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10878728/fraude-met-droge-koeien-en-kringloopwijzer][/url]
Zolang er zulke extreme bedragen voor fosfaatrechten betaald worden zou je wel gek zijn om het niet na te laten te knoeien met de sjoemelwijzer en zo gratis extra productieruimte te krijgen. Je kan slecht bij elke boer een controleur elke dag laten meekijken dus dit gaat nooit voor 100% geborgd worden dus die KLW komt er nooit.
Jpk 1 Juni 2018
Zolang nitraat metingen niet 100% betrouwbaar zijn fraude handelingen zeer goed te verdedigen
bart 1 Juni 2018
niet groeiers die niet grondgebonden zijn worden het hardst getroffen van allemaal.
ze hebben netjes melkquotum gekocht in het verleden. en nu worden ze ruim 8% gekort. de beloofde terug winning met de bex gaat voorlopig niet door. dit alles dankzij de achterbakse manier van lobbyen van grondig etc.
zij zijn niet gekort en vaak ook nog flink gegroeid na 2014
De Dirk 1 Juni 2018
Hoezo extreme bedragen.
8000 euro per koe ongeveer.
Melkquotum koste bijna 16000 per koe.
nic 2 Juni 2018
pak de groeiers aan die dit fosfaatprobleem hebben veroorzaakt. En niet over de rug van de niet (max. 10 % bv.) groeiers. Alsmede biologische boeren en zeldzame rassen, zij heb vaak grond zat om de eigen mest af te zetten.
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Analyse fosfaatrechten

Fosfaathandel trekt licht aan bij lagere prijzen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden