Opinie Leonie Bosch

Middelmatigheid genadeklap voor melkveehouderij

2 Juli 2018 - Redactie Boerenbusiness - 21 reacties

Iedere nieuwe maatregel in de veehouderijsector wordt afgeketst of ingevoerd na overleg met de Rabobank. Onlangs liet minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) weten dat ze echt niet meekon in de knelgevallenregeling voor melkveehouders die in aanloop naar 2015 niet gekozen hebben voor een snelle, intensieve groei, maar die groei met beleid als uitgangspunt hadden. 

Toen ik las hoe ze tot deze beslissing was gekomen, viel ik bijna van mijn stoel. Uit overleg met de Rabobank was Schouten namelijk tot de conclusie gekomen dat het niet nodig was om deze bedrijven (financieel) te steunen. Dit omdat Rabobank haar wist te vertellen dat de groep die failliet zou gaan zonder knelgevallenregeling, het hoe dan ook financieel niet gehaald zouden hebben.

Mag ik daaruit dan opmaken dat Rabobank de financiële gegevens van de 800 melkveehouders, die aanspraak willen maken op de knelgevallenregeling, gebruikt heeft als input voor het gesprek met Schouten? Zodra een minister haar beslissingen neemt op basis van gesprekken met een bank, wordt het tijd om de staatsvorm aan te passen.

Je moet draagvlak creëren en niet afdwingen

Draagvlak
Draagvlak is het codewoord om mee te mogen praten met de (door henzelf uitgeroepen) grootste belangenorganisatie voor de veehouderij in Nederland (LTO Nederland). Brussel heeft geen zin in opstanden en rellen van individuele beroepsgroepen. Brussel wil gewoon met 1 poppetje praten en dat ene poppetje wil ook niet met te veel poppetjes praten. Echter, ze vergeten een belangrijk punt en dat is dat je draagvlak moet creëren en niet moet afdwingen.

Lange tijd heeft LTO Nederland het prima gedaan als woordvoerder, maar dat was in een tijd dat de veehouderij een spreekbuis nodig had voor beleidsbeslissingen op landelijk en Europees niveau. Echter, de problemen zijn nu niet meer alleen landelijk en Europees, en ze zijn ook zeker niet meer alleen op beleidsniveau, maar ze zijn veel groter en intensiever; ze gaan over het al dan niet kunnen voortbestaan.

Het gaat over terug knokken tegen de gevestigde orde en het allerbelangrijkste: het gaat over een vuist durven maken tegen je eigen regering. En daar houdt het voor LTO Nederland toch echt op. De eis van Brussel om draagvlak te hebben in eigen land werd tot nog toe iedere keer als tegenargument gebruikt, wanneer een melkveehouder of organisatie zich wat kritisch uitliet over de gevestigde orde.

Die tijd is echt voorbij, er is namelijk al lang geen draagvlak meer. En het aangaan van tientallen dubieuze samenwerkingsverbanden om iedere groep een beetje te dienen, begint te irriteren. Daaruit blijkt een te grote angst om je eigen bestaansrecht te verliezen en angst is de slechtste raadgever denkbaar.

Poldermodel uitgemolken
De basis van een overlegcultuur is compromissen sluiten, waarbij het van cruciaal belang is dat alle partijen een compromis doen. Het kan zijn dat ik ze niet zie, maar het lijkt er verdacht veel op dat het vooral de melkveehouder is die compromissen sluit. Het eigen belang opofferen voor het grotere belang is prima, in een samenleving moet dat.

Echter, dan moet je ervoor waken dat er niet tussen het eigen belang (de melkveehouder) en het grotere belang (duurzaam milieubeleid) nog 6 lagen zitten, met allemaal andere belangen die een klein beetje willen meepikken van het offer dat de melkveehouder moet brengen. Het adviesrapport Grondgebondenheid is het meest duidelijke voorbeeld van een mislukt poldermodel.

Je zou verwachten dat er ook een plan B en C zou zijn

Angst is de raadgever voor 'advies Grondgebondenheid'
De angst om niet meer aan te mogen schuiven bij de grote meneren en mevrouwen in Den Haag en Brussel hebben 3 opvallende gevolgen gehad voor het advies Grondgebondenheid. Ten eerste de snelheid waarmee het rapport gepresenteerd is, ten tweede de organisaties die meegeschreven hebben en ten derde het eendimensionale plan. Je zou denken dat er ook een plan B en C zouden volgen. De onzekere situatie waarin de melkveehouders zich al bijna 5 jaar bevinden, laat toch geen ruimte voor maar 1 plan?

De melkveehouder is een ondernemer zoals velen in Nederland. Hij heeft niet meer recht op toeslagen of subsidies dan welke andere ondernemer dan ook. Hoe kunnen organisaties die niet weten hoe het is om zelf je geld te verdienen aan de basis van dit plan staan? Het Wereld Natuur Fonds (WNF), Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een afgevaardigde van de provincie Gelderland. Alleen het WNF heeft dit jaar al meer dan €10 miljoen aan subsidies ontvangen.

Transparantie en verdeeldheid als oplossing
De enige oplossing, die de melkveehouder daadwerkelijk perspectief kan bieden, is transparantie en verdeeldheid. Openheid van zaken schept vertrouwen. Kleur bekennen ook, je wordt niet beter door compromissen te sluiten. Vraag dat maar aan elke melkveehouder met een beetje verstand van foklijnen. Wanneer je een koe met hoge vetgehalten en een lage score op uiergezondheid, kruist met een koe met lage vetgehalten en een hoge score op uiergezondheid dan heb je een middelmatige koe gefokt.

De kracht zit niet in middelmatigheid, de kracht zit in het hoogst haalbare
Gelukkig beginnen de veehouders zich steeds meer te mengen in de discussie en zien wij steeds meer initiatieven die de boer wel 100% vertegenwoordigen. In deze tijden hebben wij geen compromissen nodig, maar in deze tijden hebben wij een pitbull nodig. Een pitbull die knokt voor alles waar de veehouderij voor staat en waarmee zij al meer dan een halve eeuw wereldwijd aan de top meedraait als een van de weinige sectoren van Nederland.

Voor de beeldvorming is TeamAgroNL opgericht, sindsdien kunnen veehouders wat rustiger slapen. Er gaat namelijk geen negatieve discussie in de media voorbij zonder dat TeamAgroNL een tegengeluid laat horen. Ook zien wij steeds meer mensen een vuist maken tegen de gevestigde orde; denk daarbij aan het onderzoek van Geesje Rotgers (V-focus) en Jaap Hanekamp.

Ondanks dat het vertrouwen in de toekomst van de melkveehouderij laag is, is het vertrouwen in de toekomst van de belangenbehartiging van de melkveehouderij wel wat toegenomen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
21 reacties
Toon 2 Juli 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10879114/middelmatigheid-genadeklap-voor-melkveehouderij][/url]
De banken maken de dienst uit in veelgevallen of het nu gaat over een stuk land aan kopen of in wat voor termijn je fosfaat rechten af kunt schrijven de bank bepaald
Ton Westgeest 2 Juli 2018
Goed gesproken Leonie, uit alles blijkt wel dat al die padvinders uit de politiek niets maar dan ook niets te zeggen hebben. Ze hebben er de ballen verstand van, laten zich door extensieve instanties voor liegen en lopen met alles achter de feiten aan.
Wie in werkelijkheid regeert zijn de multinationals, je ziet het bij de dividendbelasting, hier zie je ook dat de Rabobank, niet gehinderd door verstand, de regie blijft voeren....
Ard Eshuis 2 Juli 2018
Bedankt Leonie: Zo is het en niet anders! Het wordt hoog tijd voor een sterk en aanhoudend tegengeluid!
vanplateringen 2 Juli 2018
Ik heb altijd al gezegd dat het beleid door de .......... van de Rabo in Utrecht wordt gemaakt. Rutte en co hebben helemaal niks te vertellen. Triest maar waar.
andre vw 2 Juli 2018
Vandaag precies 2 jaar geleden is de ellende begonnen met de fosfaat.
Het landelijkfosfaat quotum bestond al een lange tijd.
Helaas ik als gewone melkveehouder wist niet precies wat het inhield.
Nu weten we allemaal wat er speelt en wie in onze ogen de veroorzaker is van de fosfaat problematiek .
Het nieuw gemaakte geld (fosfaatrechten) is in ieder geval voor de banken een uitkomst.
Eric Hubers 2 Juli 2018
Leonie Bosch praat veel over LTO. Een tijd terug had ze het over het best bewaarde geheim van LTO, een flink staaltje nepnieuws.
Is het niet wat, als Leonie een keer naar Den Haag komt, naar het LTO kantoor. Zij beweert nogal wat zaken, waarvan ik constateer dat het in ieder geval haar feiten zijn en dat mag in een column. Een column moet prikkelen en mensen aanzetten tot nadenken over hoe het beter kan, of zou moeten. Ik spreek voor mezelf, maar zou het wel de moeite waard vinden om in Den Haag een kop koffie met Leonie te drinken en me door haar te laten adviseren als LTO vakgroepvoorzitter. Dingen die beter kunnen, moeten beter. Belangrijk is wel, dat het best mogelijk resultaat beoogd moet worden.
Dit zal niet alleen bereikt worden door te zeggen waar het op staat, daar komt ook diplomatie en visie bij kijken.
Eric Hubers 2 Juli 2018
Ik ben overigens van pluimvee. Een sector die haar mestprobleem heeft opgelost en desondanks een duur rechtensysteem heeft moeten behouden om de derogatie voor de melkveesector mogelijk te blijven maken. Pluimveehouders hebben ook wel een mening over de privileges die de melkveesector zich de afgelopen eeuw heeft toegedicht. Beste Leonie, de wereld is complex! Verdeeldheid zaaien maakt dat we uiteindelijk allemaal slechter af zijn. Het zou veel meer helpen om mee te denken en te werken aan een holistische aanpak. Nederland is niet alleen van de melkveesector. Zij verdienen wel een gunstige positie in Nederland, vanwege economie, natuur en imago. Maar ook de melkveesector moet de beschikbare ruimte om landbouw te drijven, delen met andere sectoren en maatschappij.
Ae 2 Juli 2018
Mooi eric
Dan gelijke monniken gelijke kappen..
Pluimvee houderij moet dan ook maar grondgebonden worden.
Ton Westgeest 2 Juli 2018
Erik hang geen flut verhaal op, Leonie doet het juist goed. Eerst onderzoeken, dan benoemen en dan zorgen dat het anders moet. Niet zo als de bankencrisis, helemaal niets doen en gewoon doorgaan met die maffiapraktijken, bonussen, hoger salaris en mooie baantjes aan vriendjes geven. De LTO is zeker een van de gemene delers in het spel, en dan bedoel ik ook gemeen.!
Net als de overheid, de banken en de melkfabrieken...
Deze instanties zouden allemaal hebben moeten waarschuwen dat het niet goed zou gaan ....Wat hebben ze gedaan? de boel op een gigantische manier opgezweept en nu zijn jullie niet thuis en wijzen jullie allemaal naar die boer!
En dan zeg ik echt niet dat ze zelf geen schuld hebben....
Ik zit vlak bij Den Haag, kom eens uit je ivoren torentje dan wil ik je wel ff bijpraten, neem gerust je hele LTO mee!
Joop 2 Juli 2018
Nee Ae dat zie je niet goed het gaat erom dat de mest geen probleem meer is
De pluimveesector heeft als enige sector zn mestproblematiek opgelost door verwerking en export.
Als Schouten haar beloftes na komt ( en dar zal ze zeker doen). Dan komt er een gunstige regeling voor de pluimveesector. Het is toch ook van de sotte dat de pluimveesector zou moeten bloeden voor de rundveehouders.
jan veltkamp 2 Juli 2018
@Ae. De Pluimveehouderij hebben de zaken op orde. Bij gelijke monniken gelijke kappen moet de rundveehouderij er dus voor zorgen dat zij van het fosfaatoverschot afkomen. Jij hebt ook nog steeds niet begrepen dat het geen plaatsingsprobleem is maar een overschot (boven de limiet) probleem. Dus grondgebonden maken lost niks op.
Koeboer 2 Juli 2018
Meest verstandige praat komt hier van Eric Hubers en Jan Veltkamp. Met hun ervaringen in de pluimvee- en varkenshouderij zagen ze wel aankomen dat het met de groeiexpansie in de melkveehouderij gruwelijk mis zou gaan. Boeren die bijtijds hun quotum verkochten en de vrijgekomen tijd gingen steken in mega vergunningaanvragen. Een enkeling had geluk en kon tijdig zijn plannen realiseren met nu flink veel fosfaatrechten en een dikke bankschuld. Anderen zagen lange procedures en kwamen te laat aan de gang. Maar om dat nu pech of knelgeval te noemen gaat veel te ver. Je hebt gegokt, heel stoer je grote stal geshowd en moet nu op de blaren zitten. Kijk het nog even na, die handtekening onder de financiering heb je toch echt zelf gezet. Faillideren, uithuilen en opnieuw naar start, de Rabo heeft haar stroppenpot rijkelijk gevuld.
Leonie Bosch 2 Juli 2018
@Eric, het is niet mijn intentie om 'nepnieuws' te creëren. Het stuk waar jij naar refereert was niet voor niets in de vragende vorm geschreven. Ik wilde oprecht weten of LTO voldoende melkveehouders als leden had om voor alle melkveehouders te kunnen spreken. Er kwam geen dialoog, wel een paar hele nare privé berichtjes overigens. Ook begrijp ik dat er soms afwegingen en compromissen gesloten moeten worden, maar ik geloof ook dat je daarover transparant kunt zijn. Overleg met banken, overleg met ministers, overleg met natuurorganisaties allemaal prima om informatie te verzamelen en kansloze routes af te laten vallen. Maar wanneer je te lang en te vaak met dezelfde mensen aan tafel zit ga je elkaars waarheid geloven en als je dan ook nog iedere vorm van kritiek doodzwijgt of doodslaat dan kan het zijn dat je niet meer ziet wat er echt speelt (aanname). Maar ik laat mij graag van het tegendeel overtuigen.
surrogaat 2 Juli 2018
een pitbull omdat lto te soft is of een pitbull voor lto om .de regeerders schrik aan te jagen wat word er bedoeld.
Ae 2 Juli 2018
In de rundveehouderij wil men ook werken aan mestafzet en verwerking.. Maar moet naast dit criterium ook grond onder het bedrijf hebben om melk te mogen produceren.. Waarom is dat alleen in de melkveehouderij en niet bijv in de melkgeiten houderij..?
Peer 2 Juli 2018
Hoogmoed komt voor de val!
De problematiek is omvangrijk en oplossing(en), logisch dat daarover wisselend wordt gedacht. Dat kan en mag in een democratisch land. Maar zodra iemand als Leonie, niet vooraanstaand in netwerk van regenten, haar pittige beeld ventileert beginnen lieden als van LTO kreten tw roepen “als nepnieuws”. Niks anders dan haar in een kwaad daglicht stellen. Rabo hebben we - nog- niet gehoord maar ook van haar zijn we gewend dat ze alles her beste weten en de wijsheid in pacht hebben.

Ik zou zeggen “slaap lekker verder” de wal zal het schip keren.
Bert 2 Juli 2018
Als akkerbouwer heb ik mij altijd verbaasd wat er in de rundveehouderij gebeurde.
Zowel door de verwerkers van melk als door de banken en ook door lto.
In 2013 werd letterlijk gesproken over 20% meer melk , en RFC die vertelde erbij dat alle geproduceerde melk verwerkt zou worden.
Als akkerbouwer kom ik bij veel veehouders, en ook deze veehouders hadden allemaal oogkleppen op.
Gedreven door een gezamelijk koor van fabriek, bank, lto.
Binnen mijn bescheiden bestuurs activiteiten ( lto ) hebben wij ons afgevraagd,,hoe kan de veehouderij groeien terwijl nederland bijna aan het fosfaat productieplafond zit.
Ik zie nu de scherven overal liggen of onistaan, denk dat degene die het brutaals is geweest ook nu weer gaat winnen.
Een juiste oplossing is er niet, alleen is deze gebeurtenis iets waar de gehele agrarische sector van moet leren.
piet 3 Juli 2018
Volgens mij gaat Eric Hubers al heel wat jaren mee binnen LTO. Wellicht is hij "vergeten" om toe dertijd Keesje Romijn een keer bij de oren te pakken. Hij mocht tekeer gaan als een olifant in een porseleine kast. Zo van: opzij, want ik kom eraan. Maar als je een bestuurslid die afscheid neemt een lintje gunt zal er toch wel een grote harmonie zijn bij de bestuurders binnen LTO!
Eric Hubers 3 Juli 2018
Hoi Piet,
Je hebt gelijk, ik zit er al weer enkele jaren en ik hoop dat over een poos er een jonge ondernemende pluimveehouder is die het stokje van mij overneemt.
Kees en ik waren het niet eens over het mest- en fosfaatbeleid en ook niet over het feit dat omwille van behoud van derogatie, mijn sector fors moest bloeden en nu met een gedrocht van een rechtensysteem zit, waar je winnaars en verliezers hebt. Bovendien een enorme hindernis voor de opvolgers om het bedrijf over te kunnen nemen, laat staan te ontwikkelen. Maar de machtsverhoudingen in de landbouw, los van lto, zijn zoals ze zijn. Melkveehouderij en daarna Akkerbouw hebben de meeste macht. Ik ben ervoor om de feiten vooral te laten gelden bij besluitvorming en niet de machtsverhouding. Helaas moet ik het hier ook wel eens afleggen. Neemt niet weg dat ik wel fanatiek iedereen met de neus op de feiten blijf drukken, in de hoop iets te bereiken, dan wel te voorkomen. Wel apart dat Peer vindt dat ik Leonie in een kwaad daglicht probeer te zetten. Dat lees ik niet terug in mijn verhaal. Andersom wordt LTO toch niet bepaald gespaard Peer?! Daar moet een lto-er wel tegen kunnen hoor! En ik hoop een columniste ook!
Peter 34 3 Juli 2018
@jan veltkamp "rondgebonden maken lost niks op." als akkerbouwer wil ik geen drijfmest op het land.
Als de veehouderij eens van dat systeem af kwam, was de beschikbaarheid van gerijpte stalmest groter: goed voor gewas, bodem en natuur. Daarmee kunnen ook de dwaze Brusselse regels van tafel. Wie die onzin bedacht heeft... ?
Peter34 3 Juli 2018
hoe zit dat eigenlijk met de Rabobank. Wie heeft het bestuur (indertijd) de ruimte gegeven om het maar niet langer een cooperatie te laten zijn. Of is het nog steeds een cooperatie? Dan zou die cooperatie mooi als boerenvertegenwoordiger kunnen optreden. Of is dit wat te ingewikkeld voor een boeren cooperatie?
Het is van beiden een: van, voor en door de (boeren)leden of anders niet. In het laatste geval moet die cooperatieve vlag dan ook van de modderschuit.

ik heb me al vaker afgevraagd waar die bank nou eigenlijk staat als het gaat om het belang van de boerenondernemer.
Het bureaucratische-managersvaandel staat hoog in top. Voor wie zitten ze daar eigenlijk in hun kantoren... elkaar af te dekken. Wie kent nog ene mijnheer SS?", die de bank geen goed heeft gedaan, maar mooi met een afkoopsom mocht vertrekken; is slechts een voorbeeld. Zo gaat dat bij die (cooperative) bank.
geert 9 Juli 2018
Ruud Huirne is de baas van de rabobank,hij heeft met een paar LTO,ers meegewerkt aan tot standkoming van de fosfaatwet,nu kunnen de knelgevallen nog een trap na krijgen !
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Nieuws Stikstof

Stikstof en fosfaat boven aangescherpt plafond 2025

Nieuws Melk

Liquiditeit blijft uitdaging op melkveebedrijf

Nieuws Rabobank

Rabobank wil meer slagkracht hoofdkantoor

Analyse Rabobank

Carbon nieuwsbrief Rabo valt fout bij boer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden