Achtergrond Landbouwvisie

Is schaalvergroting straks verleden tijd?

13 September 2018 - 3 reacties

De landbouwvisie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) levert overwegend positieve geluiden op. Er is dan ook maar weinig in te vinden waar een ondernemer op tegen kan zijn, maar wat betekent het voor schaalvergroting? En bestaat er echt een beter verdienmodel voor melkveehouders?

Rabobank laat in een reactie weten dat de landbouwvisie een positieve uitstraling heeft. "Minister Schouten legt de nadruk op de verbinding met de maatschappij en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen, waarbij de minister aangeeft dat de overheid met boeren en tuinders meedenkt en hen zal faciliteren op hun weg naar kringlooplandbouw."

Hulp van bank is nodig
De bank hecht, net zoals de minister, aan een waardering en gezond inkomen voor elke schakel in de voedselketen. Dit terwijl boeren nu soms te karig betaald krijgen voor een gewaardeerd product. Schouten benadrukt op de bijeenkomst van Trouw (naar aanleiding van het onderzoek 'De staat van de boer') de hulp van banken hard nodig te hebben.

De hulp van banken is hard nodig

Ook Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro, reageert positief op de landbouwvisie van Schouten. "Het zijn mooie gedachten. Daar kan bijna niemand tegen zijn." Wel stelt hij dat de discussie nog moet gaan plaatsvinden.

Een kritische noot is dat de keten gemist wordt in de landbouwvisie. Berntsen: "De schakels tussen de boer en consument hadden meer benoemd mogen worden. Dat is iets waar wij als bank aandacht voor hebben en aandacht voor vragen. De inspanningen kunnen niet alleen op het boerenerf liggen. Dat is niet duurzaam." Er zijn mooie voorbeelden van ketens die sterk scoren op zowel het verdienmodel als duurzaamheid.

Verdienmodel aanpakken
De reacties op de visie van Schouten kennen 1 gezamenlijk punt en dat is: "Het is goed dat Schouten iets wil doen aan het verdienmodel". Rabobank noemt dat een gezond inkomen. Berntsen zegt dat verduurzaming niet alleen uit het inkomen van de boer betaald kan worden. "De rek is er uit." Om verduurzaming te versnellen, is het belangrijk dat de kasstroom richting boer en tuinder wordt versterkt. "Dat kan met subsidies, maar de koninklijke route is die via de voedselketen. Verduurzaming is immers de verantwoordelijkheid van de hele voedselketen, inclusief consument." 

De vraag is of dit lukt. Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij, gaat specifiek in op de zuivelsector. "Een bedreiging is te zwaar aangezet, maar het is wel een grote zorg. Hoe ga je de meerkosten op de zuivelexport verzilveren? Het is voor de verwerker een uitdaging om dit te vermarkten. De vraag is of de buitenlandse consument het waardeert." Ondertussen is de melkveehouderij in beweging, mede als gevolg van de mestwetgeving en invoering van het fosfaatrechtenstelsel. De bedrijven worden langzaamaan groter, zowel in dieraantallen als in aantal hectares, maar in de visie lijkt toegewerkt te worden naar een bedrijf met minder dieren en meer grond.

Elke transitie levert schaalvergroting op

Transitie op gang brengen
Meulenbroeks stelt dat er een transitie op gang moet komen. "Er is een vernieuwingsslag in de melkveehouderij nodig. Er moet een transitie op gang gebracht worden, maar de politiek moet ook bereid zijn om daar ruimte voor te creëren." Hij haalt dit specifiek aan voor de opmerkingen die geplaatst worden rondom stallen. "De vraag die dan gesteld moet worden is: moet elke stal emissiearm zijn?" Er moet constant een balans gezocht worden, waarvan weidegang het voorbeeld is. 

Hoe ziet het bedrijf van de toekomst eruit? "Schaalvergroting zal gewoon doorgaan", stelt Meulenbroeks. Hij gebruikt de varkenshouderij als referentie. "Elke transitie zette een volgende golf van schaalvergroting in gang." Hij verwacht dat dit ook voor de melkveehouderij geldt. In die context vraagt hij zich af of het verstandig is om €270 per fosfaatrecht te betalen. "Je kunt €1, maar 1 keer uitgaven. Wat gebeurt er als je op een later moment toch aanpassingen moet doen om aan de milieuvoorwaarden te voldoen?"

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Herma van den Pol

Herma van den Pol werkt sinds 2011 bij Boerenbusiness en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot marktexpert Melk & Voer. Daarnaast is zij wekelijks te zien in de marktflits over de zuivelmarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Henk 13 September 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10879885/is-schaalvergroting-straks-verleden-tijd][/url]
Schaalvergroting gaat altijd door, maar in Nederland is dat moeilijk.
Er stoppen er zeer velen omdat er geen boterham te verdienen is! Het enigste wat nodig is, dat het voedsel ook echt betaald wordt. Ze willen alles, behalve betalen! Men moet is op houden met al die onzinnige regels te verzinnen. En regel goed wat echt noodzakelijk is. Het is een schande dat er in de wereld nog zoveel honger is en de boeren in Nederland uit knijpen!
Jos 14 September 2018
We klagen allemaal dat we te weinig verdienen, maar intussen betalen we wel € 270,- voor een fosfaatrecht. Dat is toch gekkenwerk!!!!
mt 17 September 2018

Dat zijn de cowboys die moeten kopen anders is het al over.... touwtje van de financier! Zieke sector
geert 21 September 2018
Veel melkveehouders moeten wel kopen anders hebben ze een bijna lege stal.Waren als zovelen net te laat.
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Nieuws Melk

Rabo waarschuwt goed op liquiditeit te letten

Nieuws Rabobank

Marijke Everts van VanDrie Group naar Rabobank

Analyse Directeur Food&Agri

Rabobank hoopt met Alex Datema op groen krediet

Nieuws Rabobank

Lagere winst Rabobank, krediet food & agri groeit

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox