Shutterstock

Nieuws Voerspoor

LNV veegt alternatief voerspoor van tafel

30 Juni 2020 - 2 reacties

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil niet meegaan in het alternatieve voerspoor dat belangenbehartigers hebben aangedragen. Volgens het ministerie is de voorgestelde voermaatregel niet wenselijk en daarbij niet haalbaar.

Volgens Schouten kan het alternatief niet juridisch hard gemaakt worden, een harde eis voor het plan. De tweede eis is dat het effect van de maatregel zichtbaar moet zijn op hexagoonniveau (zeskantige hectare). Een reductiepercentage van 3% ruw eiwit in het geleverde mengvoer geeft een marge, maar geeft geen inzichtelijk effect, aldus de minister. Het alternatieve voerspoor kan door bovengenoemde tekorten niet voldoen aan de te creëren stikstofruimte, waardoor deze niet gebruikt kan worden voor de vergunningverlening van (woning)bouw.

Reactie Schouten
Minister Schouten spreekt in een Kamerbrief haar  waardering uit naar het initiatief van de sector. Toch is het volgens haar niet mogelijk om het alternatief zodanig aan te scherpen om het juridisch haalbaar te maken. Ze benoemt in de brief dat het niet gegarandeerd is dat individuele melkveehouders de veevoermaatregelen treffen. Daarnaast kan deze aanscherping bij de voerleveranciers niet op draagvlak rekenen, omdat zij onder andere afhankelijk zijn van de medewerking van de individuele melkveehouders die ze niet kunnen afdwingen, aldus Schouten.

Ook een reductie op bedrijfsniveau, in plaats van sectorniveau, om tegemoet te komen aan het criterium van inzichtelijkheid op hexagoonniveau zou volgens de minister geen draagvlak kunnen vinden in de sector. Dit omdat bij een vast procentueel reductiedoel op bedrijfsniveau geen rekening gehouden wordt met voorlopers en dat er uitzonderingssituaties ontstaan voor bedrijven bij wie de diergezondheid in gevaar kan komen. Dat laatste zou weer uitzonderingsregels vereisen.

Aanvullend voorstel
Volgens Schouten is er alsnog een aanvullend voorstel op tafel gekomen. Hierin komt het er op neer dat melkveehouders een keuze zouden kunnen maken tussen het voldoen aan de regulering van krachtvoer zoals voorgenomen door het kabinet, ofwel meedoen van de maatregel van de sector waardoor de melkveehouder zich committeert aan een reductie van 3% op bedrijfsniveau. Daarnaast moet de melkveehouder relevante bedrijfsgegevens aanleveren om de inzet inzichtelijk te maken.

De minister noemt het een serieuze stap om toch te voldoen aan de criteria, maar benadrukt dat dit een grote uitvoeringslast met zich meebrengt. Dit omdat iedere melkveehouder die voor het alternatief kiest een ontheffing moet hebben voor het voerspoor van het kabinet en daarbij een privaatrechtelijk contract moet afsluiten waarin de melkveehouder zich verbindt aan het reductiedoel op bedrijfsniveau, inclusief borging. "Het is alleen niet realistisch gebleken dat hiervoor de infrastructuur tijdig operationeel is, noch dat het relatief hoge kosten en substantiële uitvoeringsrisico's met zich meebrengen voor een regeling die slechts 4 maanden van kracht is", aldus Schouten.

Belangenbehartigers
De belangenbehartigers blijven echter met een gevoel van een kater achter. Dutch Dairymen Board laat in een verklaring weten de situatie somber in te zien. Ze benoemen dat de uitkomst geheel in lijn ligt met de ervaringen die ook het Landbouw Collectief in het afgelopen jaar heeft opgedaan: 'Een halsstarrige overheid die liever de weg van wetten en boeken kiest dan de uitgestoken hand van de sector aan te pakken. De deur op een kier zetten, om hem vervolgens keihard dicht te slaan'. Het ministerie lijkt weinig vertrouwen in het verantwoordelijkheidsgevoel van de Nederlandse melkveehouder te hebben.

boerenbusiness.nl

Jorine Cosse

Redacteur bij Boerenbusiness die zich verdiept in de markten van zuivel, varkens(vlees) en voer. Jorine analyseert onder meer wekelijks de ruwvoermarkt en periodiek de markt van mengvoer.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
betwweter 30 Juni 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10888060/lnv-veegt-alternatief-voerspoor-van-tafel]LNV veegt alternatief voerspoor van tafel[/url]
gewoon niet doen.punt
Abonnee
info 30 Juni 2020
Het stadse stoepeschijtersvolkje en bureau pikkies weten het toch altijd beter als de praktijk mensen die alle dagen weer verse melk en vlees voor ze op tafel brengen. Je ziet maar weer naar de normale boer word weer niet geluisterd en worden met veel ingewikkelde dure woorden aan de kant gezet JAMMER heel erg JAMMER
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Stikstof

Minister kan PAS-melders niet sneller legaliseren

Nieuws stikstof

Stikstofclaim ziet oplossing voor PAS-melders

Nieuws Stikstof

'Boeren die willen stoppen, blijven op handen zitten'

Nieuws Stikstof

Adresgegevens PAS-melders moeten openbaar

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief