Shutterstock

Politiek Stikstofcrisis

Landbouwgrond is geen stikstofgevoelige natuur

11 December 2020 - Erik Colenbrander

Reguliere landbouwgrond kan niet als stikstofgevoelige natuur aangewezen worden. Als dat toch is gebeurd, dan moet dat worden teruggedraaid, zegt minister Schouten.

Tijdens het stikstofdebat donderdagavond (10 december) in de Tweede Kamer reageerde Schouten op vragen van de Tweede Kamerleden Jaco Geurts van het CDA en Roelof Bisschop van de SGP over het 'bijplussen van natuur' in het Aerius-model.

Stichting Agrifacts
Stichting Agrifacts (STAF) kaartte dit medio november aan omdat boeren constateerden dat hun land in Aerius is ingetekend als stikstofgevoelige natuur. Het gaat om boeren met landerijen in Vogelrichtlijngebieden, zoals in de uiterwaarden en in gebieden met een 'weidevogelpakket'. Doordat de landerijen zijn ingetekend als stikstofgevoelig, zijn sommige boerderijen volgens de stichting opeens piekbelaster geworden in de stikstofregelgeving.

Alle boeren melden dat het bijtekenen van stikstofgevoelige natuur op hun grond buiten hun medeweten is gebeurd. Samen met Mark Harbers, Tweede Kamerlid voor de VVD, heeft Geurts daarom een motie ingediend die meer transparantie voorschrijft als er het voornemen is om grond van particulieren aan te wijzen als stikstofgevoelige natuur. Sowieso is het dus niet mogelijk om dat met reguliere landbouwgrond te doen, zegt de minister. Daarom gaat Geurts er nu vanuit dat de kaarten in Aerius door deze uitspraak van de minister aangepast zullen worden.

Agrarische collectieven natuurbeheer
Volgens Geurts is er veel onrust ontstaan bij collectieven voor agrarisch natuurbeheer.  Als het waar is dat grasland met een weidevogelpakket is aangewezen als stikstofgevoelige natuur, dan schaadt dat het vertrouwen in de overheid. Met dat signaal is de minister niet blij, aangezien deze collectieven juist een belangrijke rol vervullen bij het verbeteren van de natuur. In het toekomstige gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie wordt de rol van deze collectieven alleen nog maar groter, aangezien duurzaamheids- en natuurdoelen veel meer beloond worden dan nu het geval is. Geurts: "Het kan niet zo zijn dat de beloning inhoudt dat landbouwgrond met een natuurbeheerpakket de status van reguliere landbouwgrond verliest." 

De toezegging van de minister dat reguliere landbouwgrond niet als stikstofgevoelige natuur kan worden aangemerkt, roept nog wel de vraag op wat onder reguliere landbouwgrond wordt verstaan. Hoe zit het bijvoorbeeld met grond in uiterwaarden, vraag Geurts zich af.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Erik Colenbrander

Freelance agrarisch journalist
Regenradar
Powered by Agroweer

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox