Shutterstock

Nieuws Duurzame zuivelketen

Levensduur van melkkoe neemt met 2 maanden toe

2 Februari 2021

De verduurzaming van de zuivelketen blijft het rechte pad volgen, zo toont de sectorrapportage 'Duurzame Zuivelketen' van Wageningen Economic Research aan. Vrijwel op alle duurzaamheidsdoelen is in 2019 beter gescoord dan het jaar daarvoor. Zo is de levensduur van melkkoeien voor het eerst in drie jaar gestegen, met twee maanden.

Na drie jaren met een daling, is de gemiddelde levensduur van een melkkoe in 2019 twee maanden hoger uitgekomen dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de sectorrapportage 'Duurzame Zuivelketen' van Wageningen Economic Research. Ook op het gebied van ammoniakreductie zijn goede stappen behaald. Voor het tweede jaar op rij nam de ammoniakemissie namelijk af. Op basis van de voorlopige cijfers gaat het voor 2019 om een daling van 4% ten opzichte van heel 2018.

Voor beide thema's geldt wel dat de afstand tot het doel, wat behaald moet worden in 2020, nog fors is. Zo heeft de Duurzame Zuivelketen op het gebied van levensduur het doel dat die over 2020 met 6 maanden verlengd is ten opzichte van de levensduur in 2011. De ammoniakemissie moet in 2020 met 5 miljoen kilo afgenomen zijn, ten opzichte van 2011. Op het gebied van de reductie van broeikasgassen komt het doel 'klimaatneutrale groei' wel in zicht.

Meer duurzame energie
De zuivelsector heeft in 2019 ook meer duurzame energie opgewekt, met name door de toename in de productie van zonne-energie. Inmiddels is meer dan 6% van de energiebehoefte gedekt met duurzame energie. De afstand tot het doel van 16% is nog groot, al komt dat ook deels door de gehanteerde meetmethode. Daarin worden alleen windmolens en co-vergistingsinstallaties die in eigendom zijn van het bedrijf meegeteld. Zou alle duurzame productie op landbouwgrond van melkveebedrijven worden meegeteld, dan zou dit doel al behaald zijn.

Het lijkt alsof er nog heel veel werk aan de winkel is, maar er zijn ook vijf thema's waarop alle duurzaamheidsdoelen al behaald zijn. Het gaat om verantwoord antibioticagebruik, energie-efficiëntie, verantwoorde soja, weidegang en de excretie van fosfaat. Zo streefde Duurzame Zuivelketen naar behoud van het weidegangpercentage van 81,2% in 2021. Over 2019 kwam dit percentage uit op 83%. Daarnaast wil het dat de fosfaatexcretie onder het Europees plafond blijft en dat het antibioticagebruik in lijn is met de waarden van Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

Het gehele rapport is hier te bekijken.

boerenbusiness.nl

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer
Zuivelmarkt gaat luchtig om met lockdownvrees

Inside Zuivel

Zuivelmarkt gaat luchtig om met lockdownvrees

‘Door relatief korte berichten op de hoogte’

Interview Mark van Kranenburg

‘Door relatief korte berichten op de hoogte’

Graanhandelaar Cefetra duikt zuivelmarkt in

Nieuws Zuivelhandel

Graanhandelaar Cefetra duikt zuivelmarkt in

Extreme prijsstijgingen op Global Dairy Trade

Inside Melk

Extreme prijsstijgingen op Global Dairy Trade

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief