Shutterstock

Nieuws Stikstof

Weer nieuw stikstofadvies: Pak de boer vergunning af

14 September 2021 - Wouter Baan - 10 reacties

Opnieuw is er olie op het vuur gegooid in het stikstofdossier. Deze keer door de Nederlandse landsadvocaat, die voorstelt om de vergunningen af te pakken van veehouders die boeren nabij Natura 2000-gebieden. Een maatregelen die nog verder gaat dan onteigening. LTO reageert verbolgen en zegt juridisch alles uit de kast te zullen halen om dit aan te vechten.

AD bericht over het voorstel op basis van stukken die de krant heeft ingezien. Het intrekken van vergunningen is voor de overheid veel effectiever dan onteigenen, aldus landsadvocaat Hans Besselink. In die zin dat het veel sneller gaat. Het onteigeningsproces kan volgens hem jaren duren. Bij het intrekken van een vergunning is een melkveehouder genoodzaakt om de productie snel te staken.

De zienswijze van de landsadvocaat is gericht aan het ministerie van LNV. Hij reageert volgens het AD op een niet-openbare notitie rondom de sanering van de veestapel. Hoewel LNV bij voorbaat niet uitsluit om vergunningen in te trekken en boeren te onteigenen, stuurt het ministerie vooralsnog vooral aan op de vrijwillige opkoop van bedrijven. Volgens de landsadvocaat is het, vanwege de tijdsdruk, beter om direct aan te sturen op het intrekken van vergunningen. Op basis van lid 2 van artikel 5.4 in de natuurbeschermingswet zou dat mogelijk zijn.

LTO: On-Nederlands en schandalig
Het scenario waarin rechtmatig verkregen en getoetste vergunningen worden ingetrokken is on-Nederlands en schandalig, vindt LTO. In een verklaring stelt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: "Wij accepteren onder geen beding dat boeren rechteloos gemaakt worden. Wat ons betreft gaat dit scenario direct de prullenbak in. We vragen de minister dan ook om dit onzalige scenario in te trekken. Als LTO vragen we alle partijen in de Tweede Kamer om hetzelfde verzoek aan de minister te doen."

LTO wijst erop dat boeren-, werkgevers-, bouwers- en natuurorganisaties in mei een breed gedragen oplossing hebben gepresenteerd. Door een combinatie van brede innovatie, vrijwillig verplaatsen en vrijwillige uitkoop wordt daarin de stikstofreductie van de wettelijk vastgelegde 26% versneld naar 40% in 2030.

'Inzicht in gehele pakket dat kabinet overweegt'
LTO wil 'inzicht in het gehele pakket dat het kabinet overweegt'. Het is volgens de organisatie nu 'tijd voor eerlijkheid, transparantie en respect voor boer en burger'. Van der Tak: "LTO Nederland zal samen met alle boeren in Nederland juridisch alles uit de kast halen om deze schending van rechten aan te vechten. Als er ooit een reden is geweest om als sector verenigd te zijn, demonstrerend, lobbyend of publieksgericht, dan is het nu wel." 

'Landsadvocaat schrappen'
Kamerlid Wybren van Haga (Groep Van Haga) stelt in een persbericht namens zijn nieuwe partij Belang van Nederland voor om de landsadvocaat te schrappen van de advocatenlijst na deze 'knotsgekke aanval op boeren'. Volgens hem is de stikstofcrisis een door de politiek gecreëerd probleem. Van Haga gaat de 'heksenjacht op boeren' in de Kamer aankaarten.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Wouter Baan

Wouter Baan is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Hij richt zich daarnaast op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
10 reacties
Noord 14 September 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10894138/weer-nieuw-stikstofadvies-pak-de-boer-vergunning-af]Weer nieuw stikstofadvies: Pak de boer vergunning af[/url]
Er lijkt wel een boerenoorlog aanstaande.
Abonnee
Rik 14 September 2021
Lees ook artikel in de telegraaf: : "Koe uit de beklaagdenbank"...
er is toch nog een tegengeluid...
Maar dat zullen de ambtenaren in Den Haag waarschijnlijk niet lezen (ondanks goedkeuring IPCC)
Abonnee
Erik 14 September 2021
Misschien eerst al de industriele bedrijven die geen vergunning hebben eerst gaan stil leggen.
Hoe kan een landsadvocaat dit nu zeggen ?
Gezinsbedrijven die vergunning hebben afpakken en industrie die niet hebben fluitend door.
Denk dat de orde van advocaten eerst maar eens de vergunning van deze advocaat moet afpakken !!
Doe een fatsoenlijk bod als je als overheid wat wilt.
Piet 14 September 2021
Het is niet de minister maar de provincie die een natuurvergunning kan intrekken. Tot nu toe hebben zij dat altijd geweigerd n.a.v. Handhavingsverzoeken. In de Logtsebaan-uitspraak van 20 januari van dit jaar heeft de Raad van State er echter op gewezen dat intrekken van de vergunning een VERPLICHTING is o.g.v art 5.4 lid van de wet natuurbescherming als er geen andere effectieve maatregelen zijn voor het betreffende natuurgebied op de korte termijn. De belangenorganisaties kunnen hun energie dus beter steken in het constructief meewerken aan een goed maatregelenpakket dan roepen ‘dat dit van tafel moet’.
tijdbom 14 September 2021
Tijdens het kamerdebat deze middag vonden enkele partijen,zoals pvdd etc.,dat er 2 dagen geen vlees gegeten zou mogen worden per week,waarop Caroline van der Plas hun met cijfers van
mooie repliek diende. Ze had goed onderbouwde cijfers. Tevens zei ze: KAMERLEDEN HOEVEN NIET TE BESLISSEN WAT VOOR ETEN WIJ OP TAFEL ZETTEN.

BRAVO BBB !!!!!!!!

Abonnee
epv 14 September 2021
piet, weet je wel wat je schrijft? Alleen de agrarische sector heeft vergunning voor de uitstoot van stikstof. De rest van nederland produceert stikstof zonder vergunning. Dan zou ik zeggen iedereen zonder vergunning leggen we stil en niet we gaan geldige vergunningen intrekken. Wat mij betreft gewoon onbespreekbaar wat ze willen. Laten we zorgen dat we dit onrecht ons niet zal overkomen. Desnoods door nederland een keer massaal plat te leggen. De tijd wordt er steeds rijper voor.
roy 14 September 2021
wie was er eerder die boer of dat ''natuurgebied''?
Henk. 14 September 2021
Nog even en de eerste ondergrondse bewapende verzetsgroep zal opstaan.!
info 15 September 2021
Wanneer dit beleid doorgang gaat vinden, zullen zeker spontane acties volgen want of je nu boer bent of timmerman , de vlam vliegt wel een keer in de pan net als de Fransen dat doen, er zijn mensen die het helemaal niets meer kan schelen of ze nu in de bak terecht komen want hun bestaan is toch al naar de kloten geholpen door de overheid. Maar dat beseffen ze nog te weinig.
Karel 17 September 2021
Agressief gedrag ondermijnt je draagvlak. Dat de zgn landbouw ministers en belangenbehartigers het zo ver laten komen is het meest kwalijke.
De landsadvocaat weet dat ook onrechtmatig handelen en dan procederen toch een groot rendement oplevert.
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Achtergrond Stikstofstemming

Vreemde Haagse vogels en regeergrage ambtenaren

Achtergrond Stikstofstemming

De les van de trage vorming van de ministersploeg

Achtergrond Stikstofstemming

Herwaardering voor oud-minister in nadagen Rutte 4

Achtergrond Stikstofstemming

‘Dom en ongewenst’ kabinet kruipt naar startblok

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden