Shutterstock

Nieuws Stikstofclaim

'Stop opkoop grond voor natuur om miljoenenclaim'

14 December 2021

Stichting Stikstofclaim dreigt met een kort geding als demissionair minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het opkopen en onteigenen van boerengrond voor natuurontwikkeling niet per direct staakt. Stikstofclaim wil dat de minister de uitkomsten afwacht van een onderzoek van de Europese Commissie naar het onterecht subsidiëren van aankoop van grond door dertien natuurorganisaties.

Deze maand is de Europese Commissie begonnen met het herbeoordelen of de natuurorganisaties onterecht staatssteun hebben ontvangen, zo geeft de stichting aan. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in december vorig jaar dat sprake was van honderden miljoenen euro's verboden staatssteun in het geval van het toekennen van grond aan Natuurmonumenten en de twaalf provinciale landschappen in de periode van 1993 tot 2012. Het ging voor een deel om onteigende boerengrond, aldus Stichting Stikstofclaim.

Stikstofclaim eist dat minister Schouten het onteigenen van nieuwe boerengronden onmiddellijk stopzet, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de Europese Commissie. "De kans is namelijk reëel dat deze gronden niet gebruikt kunnen worden voor natuurontwikkeling. Natuurorganisaties hangt immers een miljoenenclaim boven het hoofd, als gevolg van onterecht verkregen subsidies. Dat geld hebben zij niet op de plank. Er zullen dan noodgedwongen gronden moeten worden verkocht. Het kan niet zo zijn dat boerengronden worden onteigend, om boetes van overheden en natuurorganisaties te kunnen betalen", stelt de stichting in een bericht op haar website. 

Stikstofclaim heeft minister Schouten maandag 13 december verzocht om de opkoop van landbouwgronden en ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden te staken, totdat er meer duidelijkheid is. Als de minister geen gehoor geeft aan het verzoek, dan overweegt de stichting een kort geding te starten.

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Particuliere Opslag

Nederland loopt voorop bij opslag van varkensvlees

Nieuws Outlook

EU verwacht verdere krimp melkveestapel

Nieuws GLB

Brussel maakt gehakt van Nederlandse invulling GLB

Nieuws Suikerbieten

Suikerindustrie op kruistocht tegen steungeld

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief