Shutterstock

Politiek Tweede Kamer

Vleestaks lijkt definitief van tafel

10 Mei 2022

De Tweede Kamer lijkt definitief korte metten te hebben gemaakt met de plannen van landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie) voor een vleestaks. Een motie van de PVV waarin de Kamer de regering verzoekt geen vleestaks in te voeren, werd vanmiddag (dinsdag 10 mei) aangenomen.

Staghouwer gaf eind maart in een Kamerbrief aan te onderzoeken 'hoe een heffing op vlees in combinatie met een terugsluis richting de producerende sector uitvoering kan krijgen'. Op het plan kwam direct veel kritiek vanuit de politiek, ook van regeringspartijen VVD en CDA. Deze partijen steunden ook de motie van Edgar Mulder en Alexander Kops tegen een vleestaks.

Aantrekkelijke vrijwillige stoppersregeling
Er werd vanmiddag over een groot aantal moties gestemd. Zoal die van Derk Boswijk (CDA), Tjeerd de Groot (D66), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Thom Van Campen (VVD) om nog dit jaar nog te komen met een aantrekkelijke vrijwillige stoppersregeling en (fiscale) drempels zo veel mogelijk weg te nemen. Daarbij moet de de behaalde emissiereductie ten goede komen aan natuurherstel en een deel voor duurzame economie, bouw en landbouw, in het bijzonder PAS-melders. De motie is aangenomen.

Uitvoerbaar voorstel voor derogatie
Het is allerminst zeker is dat Nederland voor het lopende jaar en de komende jaren zicht heeft op derogatie van de EU-Nitraatrichtlijn om onder voorwaarden meer dierlijke mest te mogen uitrijden, constateren Van Campen, Boswijk, Grinwis, Roelof Bisschop (SGP) en Caroline van der Plas (BBB). Zij wisten zich gesteund in het verzoek aan de regering de Kamer op korte termijn te informeren over de 'vernietigende gevolgen' van mogelijk derogatieverlies en om met een voor uitvoerbaar voorstel te komen om opnieuw derogatie te verkrijgen.

Insecten als veevoer
Op voorstel van Van der Plas verzoekt de Kamer het kabinet om te kijken n hoe belemmeringen in wetgeving om insecten als veevoer te kunnen gebruiken weggenomen kunnen worden. De Kamer stemde ook in met een motie van De Groot om een heldere doelstelling met ingroei naar kringloopwaardig veevoer te verwerken in de eiwitstrategie, en over de voortgang ten minste jaarlijks te rapporteren aan de Kamer. Ook wordt het kabinet op verzoek van De Groot en Boswijk gevraagd om 'samen met de sector een indicator te ontwikkelen om in de toekomst te kunnen sturen op de verhouding tussen voor humane consumptie geschikte eiwitten in veevoer, en eiwitten en reststromen die alleen geschikt zijn voor veevoer'. We zijn volgens de indieners als Nederland te veel afhankelijk van landen buiten ons continent als het gaat om veevoer en een deel van het veevoer bestaat uit eiwitten die tevens geschikt zijn voor humane consumptie.

Eerlijke bijdrage industrie aan reductie stikstofuitstoot
Een motie van Joris Thijssen (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks), om concrete doelstellingen te formuleren voor de reductie van industriële stikstofuitstoot om ervoor te zorgen dat de industrie eerlijk bijdraagt aan het oplossen van de stikstofproblematiek, kon ook op voldoende steun rekenen. Net als hun verzoek om de mogelijkheden van metingen van stikstof, ammoniak, CO2, methaan en andere stoffen met satellieten toe te passen in aanvulling op de bestaande technieken. Hun motie om te verkennen hoe 'medevervuilende actoren' uit de agroketen, 'onder andere Rabobank en andere banken, vleesverwerkers en veevoerproducenten', ook evenredig kunnen bijdragen aan het transitiefonds van €25 miljard, haalde het dan weer niet.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Achtergrond Stikstofstemming

De Aerius-economie draait onverstoorbaar door

Nieuws Prinsjesdag

Kabinet houdt vaart in stikstofdossier

Analyse Stikstofstemming

Controverse bevangt beleid rondom stikstof

Achtergrond Stikstofstemming

Hete UvA-stikstofaardappel voor heilige koe uit De Bilt

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox