Shutterstock

Nieuws Rabobank

Rabobank: melkveehouderij is kwetsbare sector

11 Augustus 2022 - 18 reacties

De Rabobank presenteerde vandaag de resultaten van de bank over de eerste helft van 2022. Naast de financiële prestaties van de bank werd er in de persbijeenkomst ook verder ingegaan op de stikstofproblematiek die agrarisch Nederland in zijn greep houdt.

De Rabobank boekte in de eerste helft van 2022 een nettowinst van bijna €1,6 miljard. Dat was in de eerste helft van 2021 bijna €2,2 miljard. De Russische inval in Oekraïne had een negatief effect op de kredietportefeuille van de bank. Dat komt voornamelijk doordat de bank besloten heeft zich volledig terug te trekken uit de Russische markt. Dat negatieve effect is overigens voor een deel gecompenseerd door het vrijvallen van voorzieningen die de bank aanlegde in verband met de coronacrisis. De totale inkomsten van de Rabobank daalden met 3% in dit eerste halfjaar. De rentewinst steeg wel met 7% door hogere volumes en de gestegen rente. De provisie- en commissie-inkomsten stegen door, voornamelijk hogere inkomsten op betaalrekeningen en op beheerd vermogen. De kosten van de bank lagen 5% hoger, voornamelijk door extra investeringen om aan de regels voor het voorkomen en opsporen van witwassen te voldoen en door investeren in IT. Door de hoge inflatie verwacht de Rabobank dat de druk op de kosten zal aanhouden, ondanks aanvullende efficiëntie maatregelen.

Onzekerheid is een bedreiging voor de melkveehouderij
Bij de presentatie van de cijfers was er speciale aandacht voor de stikstofproblematiek. Door de stikstofplannen die het kabinet eerder dit jaar presenteerde is er veel onzekerheid ontstaan voor met name de Nederlandse melkveehouderij. Hoe dit exact uit zal pakken voor de melkveehouderij is nog onduidelijk, zo zei Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank. "De plannen en het bijbehorende stikstofkaartje hebben voor grote onzekerheid gezorgd bij onze klanten." Volgens de topman wordt er nu te eenzijdig gekeken naar de landbouw voor stikstofreductie. Er moet een integraal plan komen waarbij alle sectoren evenredig bijdragen en niet alleen de veehouderij. Extra kosten die de boer moet maken om de stikstofemissies te reduceren moeten volgens de Draijer in de keten verdeeld worden.

Krediet aan veehouders
De Rabobank heeft €10,3 miljard aan krediet uitstaan in de Nederlandse melkveehouderij. Deze sector wordt nu als kwetsbaar gekwalificeerd vanwege de onzekerheid die is gecreëerd door de stikstofplannen van het kabinet. De bank heeft vanwege deze problematiek €76 miljoen toegevoegd aan de stroppenpot. "Dat is een maatregel op sectorniveau", vertelde CFO Bas Brouwers. "Op bedrijfsniveau kijken we naar de resultaten en kansen en bedreigingen van de individuele ondernemer." Toch hebben de stikstofplannen wel degelijk invloed op kredietverlening aan individuele bedrijven. Vooral bij boeren die vlakbij natura-2000 gebieden zitten is de bank extra kritisch. "Maar we zien dat boeren die dichtbij natuur zitten en door willen daar in hun toekomstplannen vaak al rekening mee houden", vertelde Draijer. "Een groot aantal bedrijven met een ouder bedrijfshoofd heeft geen opvolger. Door een goede uitkoopregeling voor die bedrijven kan ruimte worden gecreëerd voor bedrijven met een opvolger en die door willen en kunnen."

Het afschrijven op leningen van de bank zoals door sommige partijen is geopperd is voor Draijer volstrekt onacceptabel. "Het hypotheekrecht is een fundamentele zekerheid in ons financiële systeem. Op hypothecaire leningen wordt alleen in geval van uiterste nood afgeschreven. Vergelijk het met een gemeente die een weg aan wil leggen waarbij een huis in de weg staat. Dan zegt de gemeente ook niet tegen de eigenaar wij gaan uw huis afbreken en de hypotheekverstrekker moet de lening maar kwijt schelden. Dat zou een bom leggen onder de financiële markt."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
18 reacties
Abonnee
jan jansen 11 Augustus 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10900046/rabobank-melkveehouderij-is-kwetsbare-sector]Rabobank: melkveehouderij is kwetsbare sector[/url]
Beste Wibbe Draaier, je vergeet (gemaks halve) een deel van de discussie. De grote vraag is: heeft Rabobank aandeel in de huidige stikstofcrises? Het is uiteraard een "open deur" dat Rabobank zelf zegt van nee. We weten allemaal dat er al jaren moet worden gestreefd binnen de veehouderij naar een lage kostprijs. Een lage kostprijs wordt /werd gezien als overlevings strategie. Groei was bij deze overlevingsstrategie een van de makkelijkste uitgangspunten. Rabobank heeft belang bij groei, er kan dan flink gefinancierd worden, het verdienmodel van een bank. Nu zoveel jaren later lopen we tegen grenzen aan. Grenzen die de overheid al jaren aangeeft. In de jaren 80 kwamen de eerste maatregelen rondom mest. En nog steeds is het niet opgelost. Ik hoor elke dag op de radio dat de Rabobank een maatschappelijke functie heeft. Het "mee denken" stopt dat als er een verdienmodel aanhangt? Ondertussen ziin er (te) veel grote veebedrijven, bedrijven zonder oplossing. Grote bedrijven hebben geen /weinig lokale economie. Dit heeft invloed op de leegloop van het platteland dat aan de orde van de dag is, in binnen en buitenland. De tuinbouw als voorbeeld. Grote complexen met arbeiders (veelal) uit oost Europa en handel gericht op export. Ook hebben grote veebedrijven een imago probleem. Dieren komen niet meer buiten. Dieren buiten zijn een onderdeel van de stoffering van het platteland, en een oplossing voor de stikstofuitstoot. De huidige stikstof problemen moeten blijkbaar opgelost worden via innovaties. Iets waar de Rabobank ook aan verdiend. Innovatie is geen oplossing, het is en directe kostprijsverhoging voor de boer. Wellicht de grootste frustratie: gemaakte kosten kan de boer niet rechtstreeks doorberekenen.
Abonnee
Zeeuw 11 Augustus 2022
Innovatie is niks mis mee. Zeker als de andere sectoren ook hun bijdrage in N reductie leveren en niet te vergeten de varkens en pluimveehouderij dan gaat het echt lukken. Als ook de onwijs gestelde KDW voor de duinen, de waddeneilanden en de onzinnige nieuwe hoogveengebieden alsmede nieuwe heidegebieden worden gesteld op natuurlijke ontwikkeling in hun omgeving dan komt de gewenste natuur tot bloei. Verplaatsing van een aantal bedrijven is prima te doen met gelijkertijd stal/ voer innovatie. Zorg met zijn allen er wel voor dat je niet in het zone verhaal gaat stappen . Dat lost niets op sterker nog met de EU wordt dat allemaal Natura 3000 en schuift de KDW bij jullie de keuken in als je begrijpt wat ik bedoel
Abonnee
Peer 11 Augustus 2022
Rabobank is de grootste nestbevuiler die de geschiedenis kent. Voorgezeten door een links elitair heerschap van D66 huize, die zelf volop geniet van alle materialisme die er voor handen is.
Die lieden moesten zich schamen en het daadwerkelijk / echt voor de boer opnemen. Nee ipv daarvan eigen zakken goed vullen. Als je dat doet, prima maar ben daar dan eerlijk over. Dus boeren, waar (nog) mogelijk die club links van je laten liggen
Abonnee
marcel 11 Augustus 2022
Jullie kunnen wel mopperen op de Rabobank maar was tijdens de bankencrisis wel de enigste bank die zijn eigen broek wist op te houden.
Abonnee
Zeeuw 12 Augustus 2022
Toen hadden ze helemaal ge3nbroek aan. De dekking van hun lening zat in de grond van hun boeren hypotheken!
ikke 12 Augustus 2022
Zeeuw schreef:
Toen hadden ze helemaal ge3nbroek aan. De dekking van hun lening zat in de grond van hun boeren hypotheken!
En daar zat veel meer zekerheid, als in de huizen, maar schijnbaar was er de plicht, dat voor ha landbouw, zoveel in huizen gepompt moest worden daarom was de rente, voor een waardeloos stuk steen, dat iedere dag minder waard wordt, ook lager, als voor de landbouw, pure discriminatie, te voordelen, van de wensgedachte, de landbouw moet kapot
Abonnee
gerrit 12 Augustus 2022
simpelste manier is weg gaan bij de Rabo!
Rabobank is bang dat ie in zwaar weer komt met al die industie die geen milieu vergunning heeft,
zorg er voor dat je zelf als boer baas blijft.
Abonnee
bankier 12 Augustus 2022
misschien goed om te verduidelijken.
binnen de bancaire wereld betekent "kwetsbaar" zoiets als "grote twijfels over toekomstig bestaansrecht c.q. continuïteit".

de grootste financier, door boeren zelf opgericht, van de agrarische sector twijfelt aan bestaansrecht melkveehouderij. ooh ja, komende week zit deze bank bij de heer Remkus aan tafel.
@peer; nestbevuilers, ben bang dat je gelijk hebt. mijn vader zei altijd "eigen luis bijt het hardst"
Abonnee
gerard 12 Augustus 2022
mijn vader zij,
BANKEN ZIJN bedrijven die stelen van de arme en ze worden daar vorstelijk voor betaald
het is een bedrijf dat goed voor zichzelf zorgt
ik blijf er ver vandaan
Abonnee
Zeeuw 13 Augustus 2022
Dus is het tijd voor een alternatieve aanpak. We gaan als sector met bijv Argenta ,een Belgische bank, onze bedrijfstegoeden een nieuw dak geven. Waar RABO buiten spel gezet kan worden doen we het. Met ons nieuwe Argenta-Dak gaanweals eerste de percelen opkopen rond de Natura2000 gebieden. Dat hoeft geen 1000 m zone te zijn maar 100 m is genoeg. Dwz dat rond een Natura2000 gebied van 500 ha de omtrek is 8 km=8000 mx100 m =800.000 m2=80 ha ! Dat moet toch wel lukken zeg. Dus actie : wie gaat als initiatief nemer aan de slag . Vraag of Jumbo en AH ook meedoen ,veevoederleveranciers ,stallenbouwers ,Lely , en de voedselbanken voordeoverproductie afzet uit die biologische teelt gebieden. Tevens worden daar werkervaringsprojecten uitgevoerd door gemeenten voor alle uitkeringsgerechtigden . Natuur is gezond en bewegen nog gezonder
Abonnee
Zeeuw 13 Augustus 2022
Dus is het tijd voor een alternatieve aanpak. We gaan als sector met bijv Argenta ,een Belgische bank, onze bedrijfstegoeden een nieuw dak geven. Waar RABO buiten spel gezet kan worden doen we het. Met ons nieuwe Argenta-Dak gaanweals eerste de percelen opkopen rond de Natura2000 gebieden. Dat hoeft geen 1000 m zone te zijn maar 100 m is genoeg. Dwz dat rond een Natura2000 gebied van 500 ha de omtrek is 8 km=8000 mx100 m =800.000 m2=80 ha ! Dat moet toch wel lukken zeg. Dus actie : wie gaat als initiatief nemer aan de slag . Vraag of Jumbo en AH ook meedoen ,veevoederleveranciers ,stallenbouwers ,Lely , en de voedselbanken voordeoverproductie afzet uit die biologische teelt gebieden. Tevens worden daar werkervaringsprojecten uitgevoerd door gemeenten voor alle uitkeringsgerechtigden . Natuur is gezond en bewegen nog gezonder
Abonnee
Zeeuw 15 Augustus 2022
Dus is het tijd voor een alternatieve aanpak. We gaan als sector met bijv Argenta ,een Belgische bank, onze bedrijfstegoeden een nieuw dak geven. Waar RABO buiten spel gezet kan worden doen we het. Met ons nieuwe Argenta-Dak gaanweals eerste de percelen opkopen rond de Natura2000 gebieden. Dat hoeft geen 1000 m zone te zijn maar 100 m is genoeg. Dwz dat rond een Natura2000 gebied van 500 ha de omtrek is 8 km=8000 mx100 m =800.000 m2=80 ha ! Dat moet toch wel lukken zeg. Dus actie : wie gaat als initiatief nemer aan de slag . Vraag of Jumbo en AH ook meedoen ,veevoederleveranciers ,stallenbouwers ,Lely , en de voedselbanken voordeoverproductie afzet uit die biologische teelt gebieden. Tevens worden daar werkervaringsprojecten uitgevoerd door gemeenten voor alle uitkeringsgerechtigden . Natuur is gezond en bewegen nog gezonder
Abonnee
Zeeuw 15 Augustus 2022
Dus is het tijd voor een alternatieve aanpak. We gaan als sector met bijv Argenta ,een Belgische bank, onze bedrijfstegoeden een nieuw dak geven. Waar RABO buiten spel gezet kan worden doen we het. Met ons nieuwe Argenta-Dak gaanweals eerste de percelen opkopen rond de Natura2000 gebieden. Dat hoeft geen 1000 m zone te zijn maar 100 m is genoeg. Dwz dat rond een Natura2000 gebied van 500 ha de omtrek is 8 km=8000 mx100 m =800.000 m2=80 ha ! Dat moet toch wel lukken zeg. Dus actie : wie gaat als initiatief nemer aan de slag . Vraag of Jumbo en AH ook meedoen ,veevoederleveranciers ,stallenbouwers ,Lely , en de voedselbanken voordeoverproductie afzet uit die biologische teelt gebieden. Tevens worden daar werkervaringsprojecten uitgevoerd door gemeenten voor alle uitkeringsgerechtigden . Natuur is gezond en bewegen nog gezonder
Abonnee
Zeeuw 15 Augustus 2022
Dus is het tijd voor een alternatieve aanpak. We gaan als sector met bijv Argenta ,een Belgische bank, onze bedrijfstegoeden een nieuw dak geven. Waar RABO buiten spel gezet kan worden doen we het. Met ons nieuwe Argenta-Dak gaanweals eerste de percelen opkopen rond de Natura2000 gebieden. Dat hoeft geen 1000 m zone te zijn maar 100 m is genoeg. Dwz dat rond een Natura2000 gebied van 500 ha de omtrek is 8 km=8000 mx100 m =800.000 m2=80 ha ! Dat moet toch wel lukken zeg. Dus actie : wie gaat als initiatief nemer aan de slag . Vraag of Jumbo en AH ook meedoen ,veevoederleveranciers ,stallenbouwers ,Lely , en de voedselbanken voordeoverproductie afzet uit die biologische teelt gebieden. Tevens worden daar werkervaringsprojecten uitgevoerd door gemeenten voor alle uitkeringsgerechtigden . Natuur is gezond en bewegen nog gezonder
Abonnee
Zeeuw 15 Augustus 2022
Dus is het tijd voor een alternatieve aanpak. We gaan als sector met bijv Argenta ,een Belgische bank, onze bedrijfstegoeden een nieuw dak geven. Waar RABO buiten spel gezet kan worden doen we het. Met ons nieuwe Argenta-Dak gaanweals eerste de percelen opkopen rond de Natura2000 gebieden. Dat hoeft geen 1000 m zone te zijn maar 100 m is genoeg. Dwz dat rond een Natura2000 gebied van 500 ha de omtrek is 8 km=8000 mx100 m =800.000 m2=80 ha ! Dat moet toch wel lukken zeg. Dus actie : wie gaat als initiatief nemer aan de slag . Vraag of Jumbo en AH ook meedoen ,veevoederleveranciers ,stallenbouwers ,Lely , en de voedselbanken voordeoverproductie afzet uit die biologische teelt gebieden. Tevens worden daar werkervaringsprojecten uitgevoerd door gemeenten voor alle uitkeringsgerechtigden . Natuur is gezond en bewegen nog gezonder
Abonnee
Zeeuw 15 Augustus 2022
Dus is het tijd voor een alternatieve aanpak. We gaan als sector met bijv Argenta ,een Belgische bank, onze bedrijfstegoeden een nieuw dak geven. Waar RABO buiten spel gezet kan worden doen we het. Met ons nieuwe Argenta-Dak gaanweals eerste de percelen opkopen rond de Natura2000 gebieden. Dat hoeft geen 1000 m zone te zijn maar 100 m is genoeg. Dwz dat rond een Natura2000 gebied van 500 ha de omtrek is 8 km=8000 mx100 m =800.000 m2=80 ha ! Dat moet toch wel lukken zeg. Dus actie : wie gaat als initiatief nemer aan de slag . Vraag of Jumbo en AH ook meedoen ,veevoederleveranciers ,stallenbouwers ,Lely , en de voedselbanken voordeoverproductie afzet uit die biologische teelt gebieden. Tevens worden daar werkervaringsprojecten uitgevoerd door gemeenten voor alle uitkeringsgerechtigden . Natuur is gezond en bewegen nog gezonder
Abonnee
Zeeuw 16 Augustus 2022
Dus is het tijd voor een alternatieve aanpak. We gaan als sector met bijv Argenta ,een Belgische bank, onze bedrijfstegoeden een nieuw dak geven. Waar RABO buiten spel gezet kan worden doen we het. Met ons nieuwe Argenta-Dak gaanweals eerste de percelen opkopen rond de Natura2000 gebieden. Dat hoeft geen 1000 m zone te zijn maar 100 m is genoeg. Dwz dat rond een Natura2000 gebied van 500 ha de omtrek is 8 km=8000 mx100 m =800.000 m2=80 ha ! Dat moet toch wel lukken zeg. Dus actie : wie gaat als initiatief nemer aan de slag . Vraag of Jumbo en AH ook meedoen ,veevoederleveranciers ,stallenbouwers ,Lely , en de voedselbanken voordeoverproductie afzet uit die biologische teelt gebieden. Tevens worden daar werkervaringsprojecten uitgevoerd door gemeenten voor alle uitkeringsgerechtigden . Natuur is gezond en bewegen nog gezonder
Abonnee
Zeeuw 16 Augustus 2022
Dus is het tijd voor een alternatieve aanpak. We gaan als sector met bijv Argenta ,een Belgische bank, onze bedrijfstegoeden een nieuw dak geven. Waar RABO buiten spel gezet kan worden doen we het. Met ons nieuwe Argenta-Dak gaanweals eerste de percelen opkopen rond de Natura2000 gebieden. Dat hoeft geen 1000 m zone te zijn maar 100 m is genoeg. Dwz dat rond een Natura2000 gebied van 500 ha de omtrek is 8 km=8000 mx100 m =800.000 m2=80 ha ! Dat moet toch wel lukken zeg. Dus actie : wie gaat als initiatief nemer aan de slag . Vraag of Jumbo en AH ook meedoen ,veevoederleveranciers ,stallenbouwers ,Lely , en de voedselbanken voordeoverproductie afzet uit die biologische teelt gebieden. Tevens worden daar werkervaringsprojecten uitgevoerd door gemeenten voor alle uitkeringsgerechtigden . Natuur is gezond en bewegen nog gezonder
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Analyse Directeur Food&Agri

Rabobank hoopt met Alex Datema op groen krediet

Nieuws Financieel

Rabobank houdt zorg over verdienmodel boeren

Achtergrond Stikstofstemming

De Aerius-economie draait onverstoorbaar door

Nieuws Prinsjesdag

Kabinet houdt vaart in stikstofdossier

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox