Eis voor nieuwe regels

'Amoniakbeleid in Nederland faalt'

9 Juni 2017 - Esther de Snoo - 2 reacties

Akkerbouwvakbonden, veehouderijvakbonden en enkele andere organisaties eisen nieuwe ammoniakregels. Zij menen dat het huidige beleid is gestoeld op ammoniakconcentraties die door de overheid tientallen procenten te hoog zijn ingeschat.  

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) hebben zich verenigd in de ammoniakcoalitie (NH3-coalitie). 

Rapport biedt voldoende grond voor een herziening van de regels

Ammoniakbeleid herzien
De coalitie roept de overheid op om het ammoniakbeleid te herzien. Zij menen dat daar voldoende grond voor is naar aanleiding van het dit jaar verschenen rapport ‘Ammoniakbeleid in Nederland’ van de wetenschappers Hanekamp, Briggs en Crok. Internationale onafhankelijke wetenschappers ondersteunen inmiddels de uitkomsten van het rapport in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Soil Use and Management’ (SUM). 

Te hoog
De coalitie wil dat het onderzoek van Hanekamp, Briggs en Crok per direct wordt meegenomen in alle politieke besluitvormingen over ammoniak en stikstof, zowel nationaal als regionaal. De ammoniakconcentratie in de lucht wordt door de overheid tientallen procenten te hoog ingeschat.  

Staatssecretaris Martijn van Dam legde het onderzoek dit voorjaar naast zich neer en stelde 'dat het Nederlandse ammoniakbeleid voldoende is onderbouwd.' 

Fors geïnvesteerd
De coalitie kan deze stellingname van Van Dam niet verkroppen. Volgens de vakbonden is het hele Nederlandse mestbeleid gebaseerd op te hoog ingeschatte gegevens. De stikstofdepositie, veroorzaakt door ammoniak uit de landbouw, ligt vermoedelijk veel lager dan tot nu toe werd aangenomen. Dit verklaart ook waarom de meetgegevens weinig daling laten zien, terwijl de landbouw wel fors geïnvesteerd heeft in de ammoniakreductie.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
HD 9 Juni 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10874794/amoniakbeleid-in-nederland-faalt][/url]
In den haag word het land geregeerd door de domste mensen die er bestaan
ton westgeest 9 Juni 2017
Nee hoor niet echt dom HD, de meeste zijn nog gehersenspoeld op de rooie universiteit Wageningen. Nee eerder triest, je moet je voorstellen thuis moeten ze stofzuigen, afwassen en hun mond houden.....Dan is het toch wel lekker dat je dan een hele groep onder de duim kan houden met waardeloze argumentatie en verkeerde cijfers. En zeg niet dat er niet tegenop gekomen is! Het is vooral zielig dat dit jaren zo door kan gaan zonder dat die incompetente Kamerleden ingrijpen!
ton westgeest 9 Juni 2017
Ga nu eerst eens na wie hier beter van geworden is....follow the money!
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Kamer legt bal klaar voor eerste mestsucces Wiersma

Nieuws Mest

FrieslandCampina en Rabo zetten in op mestvergisting

Nieuws Stikstof

Stikstof en fosfaat boven aangescherpt plafond 2025

Achtergrond Stikstofstemming

Aerius, errata en andere onzuivere data

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden