Agrifoto

Achtergrond Stikstof

Afrekenbare Stoffen Balans verdient kans

7 Juli 2020 - Erik Colenbrander

Twee A4tjes wijdde minister Schouten aan het 179 pagina's tellende stikstof adviesrapport van de commissie Remkes, dat half juni verscheen. Veel te weinig om aandacht te kunnen schenken aan de zogenaamde Afrekenbare Stoffen Balans, een opvallend onderdeel van het lijvige adviesrapport vol stikstofcrisis aanbevelingen.

Deze nieuwe vorm van mineralenboekhouding moet de opvolger worden van Minas en Kringloopwijzer, al wordt het niet letterlijk zo genoemd. De Afrekenbare Stoffen Balans bevat in de kern namelijk dezelfde in-en output van mineralen als in Minas werd gebruikt en die ook onderdeel uit maakt van Kringloopwijzer.

Dit nieuwe systeem moet zich onderscheiden door eenvoud en fraudebestendigheid, daarbij gebruik makend van zoveel mogelijk meetdata, het liefst niet alleen over stikstof maar ook over andere mineralen en broeikasgassen. Wellicht is het ook mogelijk op gasmetingen van bijvoorbeeld ammoniak en methaan te gaan sturen.

Haastwerk door tijdgebrek
Maar de minister maakte er in haar reactie opvallend genoeg werkelijk geen enkel woord aan vuil, wellicht mede vanwege het gebrek aan tijd of aan prioriteit. Het ene dossier is nog niet gesloten of het volgende doet zich al weer aan. Neem nu het mest-en mineralenbeleid, ook wel de herbezinning mestbeleid genoemd. De derogatie in de vorm van extra bemestingsruimte is nog niet binnengehaald of de discussie over het volgende jaar is al weer begonnen. 

Johan Remkes besteedde in zijn toelichting op het eindadvies van zijn commissie relatief veel aandacht aan de Afrekenbare Stoffen Balans. Daarbij benadrukte hij vooral ook de voordelen voor de boer van dit systeem. Het vervangt in zijn visie namelijk een heleboel andere verplichtingen en regelingen voor de boer, met als gevolg een simpelere en minder belastende administratieve last. Ook geeft het agrarische ondernemers de kans de doelen naar eigen inzicht in te vullen.

Omdat Schouten de Afrekenbare Stoffen Balans in het Kamerdebat over het eindavies niet eens noemde in haar betoog, kreeg ze met grote meerderheid van stemmen een motie aan de broek. Deze motie verlangt van de minister dat ze er wel degelijk werk van gaat maken en de Afrekenbare Stoffen Balans integreert in de herziening van het mestbeleid. Deze herziening moet komend najaar vorm krijgen en gaat waarschijnlijk onderdeel uitmaken van het nieuwe regeerakkoord na de verkiezingen volgend jaar.

Light versie
Inhoudelijk is de Afrekenbare Stoffen Balans verrassend vernieuwend. Ogenschijnlijk onbegonnen werk om weer een nieuwe mineralenboekhouding op te tuigen die tegenstrijdige doelen moet combineren. Namelijk maatwerk leveren dat recht doet aan de diversiteit in agrarische bedrijven en tegelijkertijd eenvoudig en fraudebestendig zijn. Maar door zoveel mogelijk daadwerkelijk te meten met nieuwe data-en sensortechnologie die in rap tempo nauwkeuriger en goedkoper wordt is er wellicht toch veel mogelijk.

Wie de buik vol heeft van papierwerk, monsternames, berekeningen en nog veel meer metingen kan voor een light versie kiezen zonder alle moderne technologie. Uiteraard vervallen dan ook de voordelen van de uitgebreide versie, namelijk extra bemestingsruimte en hogere veebezetting / extra gewasproductie per hectare.

Beginnen met stikstof
Hoe intensiever de bedrijfsvoering, hoe meer verantwoording je hebt af te leggen. Te beginnen bij stikstof en bijbehorende ammoniakmeting in de stal, omdat er een stikstofcrisis is. Later uit te breiden met andere parameters die de complete milieu-en klimaatbelasting van landbouw en veeteelt in beeld brengen. Volgens de commissie Remkes is het allemaal goed mogelijk, zonder dat het ten koste gaat van het inkomen van de boer.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden