Agrifoto

Nieuws Mestbeleid

Intensieve veehouders de klos in mestplan Schouten

8 September 2020 - Wouter Baan - 16 reacties

Landbouwminister Carola Schouten wil het mestbeleid in ons land drastisch veranderen, want de huidige gang van zaken is complex en fraudegevoelig. De bewindsvrouw wil toe naar een twee-sporen mestbeleid. Een veebedrijf is grondgebonden. Zo niet, dan moet alle mest verplicht worden verwerkt.

Dit laatste heeft verstrekkende gevolgen voor veel intensieve veehouders. Een nieuw mestbeleid vraagt om 'ingrijpende keuzes', zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Schouten concludeert dat Nederland anno 2020 sprake is van een mestoverschot en wil daar verandering in brengen. In de afgelopen decennia is de grondwaterkwaliteit verbeterd, maar is er nog altijd sprake van uitspoeling op de zand en lössgronden. De doelen voor stikstof en fosfaat worden daardoor nog niet overal gehaald.

Meststromen fraudegevoelig
Daarbij noemt Schouten de mestnormen in relatie tot de verschillende teelten die vaak complex zijn. Ook de administratieve rompslomp is voor veel boeren een ding, weet ze. En daarbij zijn de meststromen fraudegevoelig, omdat mest afvoeren duur is. 

Waar het in het kort op neerkomt, is dat Schouten toe wil naar een grondgebonden landbouw waarin kringlopen worden gesloten. Dit mag geen verrassing zijn, gezien haar eerdere visie op kringlooplandbouw. In het nieuwe beleid moet ruimte zijn voor mestverwerkingsproducten, zodat dit rendabeler wordt. De minister geeft aan dat een nieuw beleid vraagt om ingrijpende keuzes. Uitdagingen noemt ze de uitzonderingsposities en de juridische borging van het stelsel.

Twee sporenbeleid
Er moet een tweesporenbeleid komen, voor grondgebonden en niet grondgebonden bedrijven. De eerste groep zet de mest op eigen grond af. De tweede groep laat de mest verplicht afvoeren en verwerken. Daarmee ontstaan volgens haar transparante meststromen. Nu is het vaak zo dat melkveebedrijven een gedeelte van de mest afvoeren. Dat mag straks niet meer. Zodoende ontstaat een prikkel voor de melkveehouderij om grondgebonden te worden.

"In de toekomst zie ik een volledig grondgebonden melkveehouderij en rundvleesveehouderij voor me", aldus Schouten. Deze gedachte van Schouten is op zichzelf niet nieuw, al zet ze haar denkrichting in de Kamerbrief scherp weg. Schouten denkt aan regelgeving die de hoeveelheid koeien koppelt aan het aantal hectares die een melkveehouder bezit. Van varkens-, pluimvee-, en kalverhouders denkt Schouten dat ze kiezen voor de verplichte mestverwerking. Deze sector moet daarom verder professionaliseren. De minister benadrukt in de brief dat de plannen verder worden uitgewerkt.

Klik hier om de Kamerbrief te lezen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Wouter Baan

Wouter Baan is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Hij richt zich daarnaast op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
16 reacties
Abonnee
henk van zande 8 September 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10889110/intensieve-veehouders-de-klos-in-mestplan-schouten]Intensieve veehouders de klos in mestplan Schouten [/url]
wil iemand de GGD regelen voor dit mens...
varkensboertje 8 September 2020
Cumela heeft flink gelobbyd voor extra kilometers vervoer. Van varkenshouder naar mestverwerkers terug naar varkenshouder, tuinder of akkerbouwer. Bedankt cumela!!!! Kassa voor de leden of niet cumela?!
JBS VLD 8 September 2020
Mestdistributie verliest flink wat kuubs mest door sanering varkenshouderijen. Inruil daarvoor hebben ze meer vervoersbewegingen en kilometers terug gekregen. Kijken of we met een aantal varkensboeren een mesttransport coöperatie op kunnen richten.
Abonnee
drent 8 September 2020
en waar moeten wij als akkerbouwer dan het land mee bemesten? Nu neem ik deel af van veehouders in samenwerking met grondruil, volgens mij al kringloop.
Joel 8 September 2020
Als Ik goed gepuzzeld heb mag dat alleen met rundveemest wanneer de rundveehouder het gewas wat er op de grond geteeld wordt als voer terug komt op het rundveedrijf.

En in andere gevallen wordt dat een mestproduct dat geproduceerd wordt in een mestvwrwerking fabriek. Waarschijnlijk afkomstig van pluimvee of varkens.
Abonnee
Kjol 8 September 2020
Goede zaak, echter met de huidige lage marges en hoge grondprijzen wordt dit een heel rijtje faillissementen in de veehouderij.
Abonnee
jan 8 September 2020
en dat pikken we allemaal?/
echt niet
Abonnee
Zuidboer 9 September 2020
En dit wordt de volgende kostprijsverhoging voor de akkerbouw.....
Abonnee
knor 9 September 2020
wet iemand waar onze minister woont dan breng ik haar wel enkele vrachten drijfmest zodat zij die kan bewerken want ze weet schijnbaar precies hoe het moet. Nu roept ze al dat de invoering voor het nieuwe mestbeleid 10 jaar gaat duren, het heeft volgens mij maar 5 minuten geduurd om deze onzin te bedenken. Als ze nu eens iemand vraagt om advies met een praktijk opleiding (veehouder / akkerbouwer) wat verstandig is en niet iets laat bedenken door onze theorieboeren uit Wageningen dan bleef de sector een hoop ellende bespaart.
Abonnee
pruikenmaker 9 September 2020
Hadden ze 40 jaar geleden al moeten doen, poten koppelen aan grond. Nu zijn de rapen gaar.
Abonnee
xx 11 September 2020
Inderdaad, grond koppelen aan dieren hadden ze 40 jaar geleden moeten doen. Ze blijven maar achter de feiten aanlopen.
Het houdt maar niet op met die onzinnige regelgeving.
Wat is er nu nog meer duurzaam en qua kringloop dan eigen mest op eigen land te brengen al ben je niet helemaal grondgebonden.
De mestboekhouding moet toch kloppend zijn.
akkertje 11 September 2020
"Inderdaad, grond koppelen aan dieren hadden ze 40 jaar geleden moeten doen. Ze blijven maar achter de feiten aanlopen.
Het houdt maar niet op met die onzinnige regelgeving." Hoe was het ook weer? Was het niet stelselmatig de inbreng vanuit de landbouw dat maatregelen als verplichte grondgebondenheid complete onzin waren? Stelling: er zijn twee gevaren van een lobby. Namelijk dat die te zwak is of te sterk. Te zwak is op korte termijn nadelig. Te sterk is op lange termijn sterk nadelig.
Abonnee
jan 11 September 2020
maar als mijn buurman akkerbouwer is en ik veehouder en hij wil graag mest om zijn grond te verbeteren
WAT IS DAAR MIS MEE ?
11 September 2020
Dit is weer een voorbeeld van wet en regelgeving die kosten verhogend werkt. De kostenstijging zit hem ook hier weer in het verdienmodel dat onze perifirie hieraan vast kan gaan plakken.

Willen we als Nederlandse landbouw onze producten concurrerend in de internationale markt af kunnen zetten dan moeten gaan snijden in de bedrijven en verdienmodellen die eindeloos aan boerenbedrijven geplakt zijn/ en worden.

Het lijkt wel of De functie van de Nederlandse boer is het faciliteren van het verdienmodel voor de periferie. De winst mogen we niet ontvangen, de kritiek vanuit de maatschappij op de productie methode wel. Zoveel risico's lopen om geld en werkgelegenheid te creëren voor anderen, het is eigenlijk gekken werk.
edkar 23 September 2020
en samenwerking van akkerbouwer(buurman) koeiboer dat lukt toch gewoon ??? mest op zijn land ik koop de mais van hem enz
Nieuwe realiteit voor werkenden. 26 September 2020
ons land zou een christencultuur moeten wezen, vvd maakt het tot een rovershol in opdracht van het nieuwe koninkrijk Europa

iedere keer,

gratis het huiswerk overdoen van zieke arrogantie regerende kleuters
wegwezen hier..
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden