Shutterstock

Nieuws Stikstof

Nederland blijft ruim onder stikstof- en fosfaatplafond

30 Juni 2021 - Stef Wissink

De productie van stikstof en fosfaat uit dierlijke mest is in 2020 ruim onder het door de Europese Unie ingestelde plafond gebleven. De excretie daalde in de intensieve sectoren (varkens en pluimvee) en was stabiel in de melkveehouderij.

Dat blijkt uit cijfers die vandaag (30 juni) zijn gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2020 werd er door koeien, varkens, kippen en ander vee in totaal 489,4 miljoen kilo stikstof uitgescheden. Dit is bijna 5 miljoen kilo minder dan een eerste prognose van het CBS afgelopen winter. Voor de totale Nederlandse veehouderij betekent dit 15 miljoen kilo onder het plafond van 504,4 miljoen kilo. De fosfaatuitscheiding daalde over de sectoren heen ook en wel met 4,8 miljoen kilo tot 150,7 miljoen kilo.

Correctie houdt stikstofexcretie melkvee onder het plafond
Melk- en jongvee scheidden in 2020 in totaal 286,5 miljoen kilo stikstof uit. Dat is 2,4% meer dan in 2019 en bovendien boven het productieplafond voor deze sector van 281,8 kilo. Nederland mag echter rekenen met gemiddelde stikstof- en fosforgehalten van gras en maïs over de laatste 5 jaar. Hierbij worden de jaren met hoogste en de laagste gehalten buiten beschouwing gelaten. Vanwege deze zogenoemde ruwvoercorrectie, komt de uitscheiding van stikstof van de melkveesector uit op 281,8 miljoen kilo, precies het Europees plafond.

De fosfaatproductie van de melkveehouderij ligt met 73,6 miljoen kilo onder het plafond van 84,9 miljoen kilo. Dat was 2,5% lager dan in 2019. Vanwege de ruwvoercorrectie komt de fosfaatexcretie uit op 80,0 miljoen kilo in 2020. Dat de stikstofuitscheiding daalde terwijl die van fosfaat steeg, heeft volgens het CBS te maken met het feit dat er meer stikstofrijk gras is gevoerd en minder relatief stikstofarme snijmaïs

Minder varkens minder excretie
Als gevolg van de krimpende varkensstapel in Nederland daalt ook de uitscheiding van fosfaat en stikstof in deze sector. Het gemiddeld aanwezig aantal vleesvarkens daalde met 3,0% en het aantal fokvarkens met 1,0%. Sinds 2016 ligt de excretie van stikstof en fosfaat al onder de plafonds van 99,7 miljoen kilo stikstof en 39,7 miljoen kilo fosfaat.

De productieplafonds in Nederland zijn gelijkgesteld aan de productie van de Nederlandse veestapel in 2002. De Europese Commissie acht deze plafonds noodzakelijk, omdat bij overschrijding er een onverantwoord grote druk op de mestmarkt ontstaat. Het niet overschrijden van de plafonds is één van voorwaarden voor het verkrijgen van derogatie.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Stef Wissink

Stef Wissink is redacteur bij Boerenbusiness en schrijft over de actuele marktontwikkelingen op de zuivel- en varkensmarkt. Ook volgt hij de Nederlandse en internationale agribusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws CBS

Uitscheiding stikstof en fosfaat onder plafond EU

Achtergrond Stikstofstemming

Wojciechowski: 'Bedankt voor de boerenprotesten'

Achtergrond Stikstofstemming

PAS-melders kunnen opvliegen van Rutte 3 en 4

Achtergrond Stikstofstemming

Succesje Adema met rouwrandje veehouderij

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden