Geesje Rotgers

Nieuws Stikstof

'Natuur enkel beoordelen op depositie is bizar'

12 November 2021 - Klaas van der Horst

Bij de beoordeling van stikstofgevoeligheid van natuur moet de overheid niet alleen maar kijken naar de kritische depositiewaarde (KDW) van natuurgebieden. Vooral moet zij ook kijken of de natuur in een goede staat verkeert of kan worden gebracht via zaken als peilaanpassing.

Dit zeiden de landbouwwoordvoerders van VVD en CDA, Thom van Campen en Derk Boswijk, tijdens een werkbezoek aan het Eemland. Ze reageerden daarmee op vragen van boeren over verouderde rapporten over de staat van instandhouding van natuurgebieden. Daar werken veel overheden nog mee als maatstaf bij de bescherming van kwetsbare natuur.

Transparant actualisatieproces
Deze rapporten moeten snel worden geactualiseerd en dat moet op een transparante manier gebeuren, zo vinden Boswijk en Van Campen met de boeren. Boswijk: "We vinden ook dat er een aanpak moet komen per gebied, in plaats van een generieke aanpak. We moeten kijken wat een gebied nodig heeft en daarop handelen. Handhaven op basis van alleen de KDW, ook als de natuur zelf in goed staat verkeert, is bizar."

De twee Kamerleden waren ook eensgezind in hun oordeel over de PAS-melders, die nog steeds op duidelijkheid wachten. Zij moeten worden geholpen, onder meer doordat de overheid vrijkomende stikstofruimte aan hen beschikbaar stelt. Zo'n beleid moet volgens hen ook gelden voor bedrijven die hebben geïnnoveerd en juist daardoor in de problemen zijn gekomen. Ze spraken zich ook sterk uit tegen handhaven op vergunningen bij de PAS-melders door overheden, omdat deze categorie boeren in feite weerloos is.

Wet Dieren
Onder de Eemlandse boeren leefde ook de vraag wat er moet gebeuren met de Wet Dieren, waarin op aangeven van de Partij voor de Dieren een amendement is opgenomen die het bedrijfsmatig houden van dieren lijkt te verbieden. Van Campen en Boswijk gaven aan dat voor dat probleem mogelijk een oplossing wordt gevonden in de kabinetsformatie, al mogen ze daar niets concreets over zeggen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer

Achtergrond Stikstofstemming

Lang schaduwregeren geeft irritatie en chagrijn

Achtergrond Stikstofstemming

De missiegerichtheid van gehavend Rutte IV

Interview Marijn Dekkers

Hoge grondprijs grootste uitdaging extensivering

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionaire twijfelaars en achterafdenkers

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden