Shutterstock

Nieuws Inkomensraming 2021

Inkomen varkenssector valt minder negatief uit

30 Maart 2022 - Linda van Eekeres

Een gemiddelde varkenshouder had afgelopen jaar een negatief inkomen van €8.000. Dat toont de bijgewerkte inkomensraming van Wageningen Economic Research. In december werd al een versie van de raming gepubliceerd, maar toen werd gesproken over een negatief inkomen van €49.000. Het verschil zit hem vooral in de coronasteun die nog niet was verwerkt. 

Normaliter wordt alleen in december een inkomensraming gepubliceerd, maar deze keer waren de gegevens nog niet binnen van 1.500 bedrijven waar de raming op wordt gebaseerd. Er kon toen geen inkomensraming worden gepubliceerd van kleinere sectoren. De gegevens zijn inmiddels allemaal binnen en er is besloten van de sectoren waarvan in december al een inkomensraming werd gepubliceerd, nu een update te geven. Dit jaar hopen de onderzoekers weer eind van het jaar alle gegevens binnen te hebben. 

Het geraamde bedrijfsinkomen voor varkenshouders - van gemiddeld €8.000 negatief per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje, per arbeidskracht die in een jaar 2.000 uur of meer werkt) - is €1.000 lager dan in 2020. Dit is een toename van ruim €35.000 vergeleken met 2020 en ruim €18.000 boven het meerjarig gemiddelde van 2016 tot 2020. 

Het inkomen van een gemiddeld zeugenbedrijven daalde afgelopen jaar met €114.000 naar een negatief resultaat van €75.000. Het inkomen op de gesloten varkensbedrijven komt €47.000 in de min, een daling van €9.000. Alleen de vleesvarkensbedrijven behalen een positief inkomen van €73.000 per onbetaalde aje. Dat komt doordat de prijzen van aangekochte biggen sterker daalden dan de verkoopopbrengsten van vleesvarkens.

Inkomen melkveehouders lager
Het gemiddelde inkomen van melkveehouders is geraamd op circa €32.000. Dit is €6.000 meer dan in 2020, maar €9.000 lager dan het gemiddelde over de periode van 2016 tot 2020. In december werd het jaarinkomen van de melkveehouders hoger geraamd, op €35.000. Hoofdonderzoeker Harold van der Meulen legt uit dat de gegevens voor de raming medio november al worden opgehaald. "Nu zie je het een paar duizend euro lager uitkomen. De melkprijs is in feite nog altijd fors gestegen, maar we hadden het iets hoger ingeschat."

Het gemiddelde inkomen van biologische melkveebedrijven wordt voor 2021 geraamd op €36.000, vrijwel gelijk aan 2020, maar wel €5.000 lager dan het gemiddelde over 2016 tot 2020. De hogere voer-, energie- en vaste kosten worden gecompenseerd door hogere melk- en veeprijzen. De gemiddelde biologische melkprijs is met 4,5% gestegen, ten opzichte van vorig jaar, ondanks een groter aanbod van biologische melk.

Jaarinkomen akkerbouwers hoger
Akkerbouwers zien hun inkomen uit bedrijf stijgen door gemiddeld hogere prijzen van de gewassen. Het geraamde inkomen voor oogstjaar 2021 komt in de bijgewerkte raming uit op bijna €66.000, een toename van €35.000 vergeleken met 2020 en ruim €18.000 boven het meerjarig gemiddelde van 2016 tot 2020.

In de cijfers die in december naar buiten werden gebracht, werd gesproken over een gemiddeld jaarinkomen van €58.000. Dit komt doordat de inkomensraming over 2021 betrekking heeft op de oogst van 2021, aldus Van der Meulen. "In november komt dat net op gang en dat loopt door tot april, mei dit jaar. Ook de oorlog in Oekraïne gaat dit jaar een rol spelen. Begin maart is de bijgewerkte raming opgesteld en konden we een grotere plus opschrijven. De suikerbietenprijzen zijn wat hoger uitgekomen, graanprijzen zijn gestegen."

Alleen voor uienprijsdaling
Alleen voor uien is een prijsdaling voorzien, vergeleken met 2020, van bijna 30%. "Dit komt door de hoge productie, als gevolg van areaaluitbreiding na goede prijzen in 2020 en de hogere hectareopbrengst", aldus Wageningen Economic Research. Voor consumptieaardappelen die in 2021 zijn geoogst, is de prijsvorming een stuk beter (+65%) dan die van oogst 2019 en 2020. Dit geldt vooral voor fritesaardappelen. "Door corona was de afzet van frites uit de aardappeloogsten van 2019 en 2020 naar de horeca laag en waren de exportmogelijkheden beperkt. Hierdoor ging de prijs voor vrije aardappelen naar beneden."

Het inkomen op zetmeelaardappelbedrijven neemt licht toe. Zowel betaalde kosten en afschrijvingen als de opbrengsten worden voor oogstjaar 2021 hoger geraamd dan het jaar hiervoor. Zetmeelaardappelen brengen naar verwachting 5% meer op dan vorig jaar. Er wordt een kleine stijging van het inkomen voorzien tot €35.000, enkele duizenden euro's meer dan vorig jaar, maar nog wel €11.000 onder het meerjarig gemiddelde van 2016 tot 2020.

Prijsstijging van 30% voor tarweoogst 2021
Voor suikerbieten is een hogere prijs gerealiseerd voor oogst 2021 (+11%). Dit komt mede door de sterk gestegen wereldmarktprijs voor suiker. "Door een lagere productie van tarwe in enkele grote tarweproducerende landen was het mondiale aanbod in 2021 kleiner dan een jaar eerder. Dit leidt tot duidelijk hogere tarweprijzen wereldwijd en daarmee ook in Nederland. Door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne stegen de graanprijzen in maart hard. Oekraïne en Rusland zijn belangrijke spelers op de wereldwijde graanmarkt. Er is een prijsstijging van tarwe geraamd voor oogstjaar 2021 van 30%", aldus de onderzoekers.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden